"Voyager" - konjugation av det franska verbet

Voyager, som betyder "att resa" på engelska, är ett mångsidigt och vanligt förekommande verb i franskan. Att lära sig hur man böjer detta verb är viktigt för alla som vill kommunicera effektivt på franska. I den här artikeln kommer vi att utforska böjningen av "voyager" i olika tempus och stämningar för att hjälpa dig att använda det korrekt i olika sammanhang.

 

Nuvarande Indikativ

I presens indikativ konjugeras "voyager" enligt följande:

- Je voyage (Jag reser)
- Tu voyages (Du reser)
- Il/elle/on voyage (Han/hon/ någon reser)
- Nous voyageons (Vi reser)
- Vous voyagez (Du reser)
- Ils/elles voyagent (De reser)

 

Tidigare Indikativ

För det förflutna indikativa tempus är konjugationen som följer:

- J'ai voyagé (Jag har rest)
- Tu as voyagé (Du har rest)
- Il/elle/on a voyagé (Han/hon/ någon har rest)
- Nous avons voyagé (Vi har rest)
- Vous avez voyagé (Du har rest)
- Ils/elles ont voyagé (De har rest)

 

Framtida Indikativ

När du talar om framtida handlingar ska du använda futurum indikativ:

- Je voyagerai (Jag kommer att resa)
- Tu voyageras (Du kommer att resa)
- Il/elle/on voyagera (Han/hon/personen kommer att resa)
- Nous voyagerons (Vi kommer att resa)
- Vous voyagerez (Du kommer att resa)
- Ils/elles voyageront (De kommer att resa)

 

Villkorlig

I konditionalis böjs "voyager" enligt följande:

- Je voyagerais (Jag skulle resa)
- Tu voyagerais (Du skulle resa)
- Il/elle/on voyagerait (Han/hon/personen skulle resa)
- Nous voyagerions (Vi skulle resa)
- Vous voyageriez (Du skulle resa)
- Ils/elles voyageraient (De skulle resa)

 

Konjunktiv

Den konjunktiva stämningen används för att uttrycka osäkerhet, tvivel eller önskan. Konjugationen av "voyager" i konjunktiv är som följer:

- Que je voyage (Att jag reser)
- Que tu voyages (Att du reser)
- Qu'il/elle/on voyage (att han/hon/personen reser)
- Que nous voyagions (Att vi reser)
- Que vous voyagiez (Att du reser)
- Qu'ils/elles voyagent (Att de reser)

 

Imperativ

I den imperativa stämningen, som används för att ge kommandon eller instruktioner, är konjugationen av "voyager" som följer:

- Voyage (Resa) - för den informella singularformen "tu"
- Voyageons (Låt oss resa) - för formen "nous
- Voyagez (Resa) - för de formella formerna singular "vous" och plural "vous"

 

10 exempelmeningar med ordet "voyager"

Här är 10 exempelmeningar med ordet "voyager" i olika grammatiska tempus:

  1. Je voyage en France chaque été. (Jag reser till Frankrike varje sommar.) - Presens indikativ
  2. J'ai voyagé en Asie l'année dernière. (Jag reste till Asien förra året.) - Tidigare indikativ
  3. Elle voyagera en Espagne demain. (Hon kommer att resa till Spanien i morgon.) - Framtida indikativ
  4. Si j'avais plus d'argent, je voyagerais davantage. (Om jag hade mer pengar skulle jag resa mer.) - Villkorlig
  5. Il faut que tu voyages plus souvent. (Du måste resa oftare.) - Konjunktiv
  6. Voyageons ensemble à travers le monde ! (Låt oss resa tillsammans genom världen!) - Imperativ
  7. Quand je voyage, j'aime découvrir de nouvelles cultures. (När jag reser tycker jag om att upptäcka nya kulturer.) - Presens indikativ
  8. Nous avions voyagé pendant des heures avant d'arriver à destination. (Vi hade rest i timmar innan vi kom fram till vår destination.) - Past Indicative
  9. Si vous gagnez à la loterie, vous voyagerez partout. (Om du vinner på lotteriet kommer du att resa överallt.) - Framtida indikativ
  10. Je serais heureux si nous pouvions voyager ensemble. (Jag skulle bli glad om vi kunde resa tillsammans.) - Villkorlig

Dessa meningar visar hur verbet "voyager" kan användas i olika tempus för att beskriva olika reserelaterade situationer och handlingar.