"Venir" - Böjning av det franska verbet

Att böja "venir" kan vara lite knepigt för inlärare, men det är ett viktigt verb att behärska för alla som vill bli duktiga på franska. I den här artikeln kommer vi att utforska böjningen av "venir" i dess olika tempus och stämningslägen.

 

Den grundläggande betydelsen av "Venir"

Innan vi dyker ner i konjugationens krångligheter, låt oss först förstå den grundläggande betydelsen av "venir". I sin enklaste form betyder "venir" "att komma". Det används för att beskriva handlingen att komma eller anlända till en viss plats. Men "venir" kan också användas på mer komplexa sätt, till exempel för att uttrycka nyligen utförda handlingar eller framtida planer.

 

Presens (nutid) (Présent)

Presens är det mest grundläggande och vanligaste tempuset i franska. För att böja "venir" i presens måste du känna till dess presensstam, som är "ven-". Så här böjs "venir" i presens:

- Je viens (Jag kommer)
- Tu viens (Du kommer)
- Il/elle/on vient (Han/hon/den kommer)
- Nous venons (Vi kommer)
- Vous venez (Du kommer, formell eller plural)
- Ils/elles viennent (De kommer)

Observera att stammen "ven-" förblir densamma för alla former i presens, och ändelserna läggs till i enlighet med detta.

 

Förfluten tid (Passé Composé, Imparfait och Plus-que-parfait)

De förflutna tidsformerna i franska är viktiga för att berätta om händelser som redan har inträffat. Låt oss titta på hur "venir" böjs i dessa tempus:

1. Passé Composé (sammansatt förflutet):

För att bilda passé composé behöver du hjälpverbet "être" och det förflutna participet av "venir", vilket är "venu". Böjningen är som följer:

- Je suis venu(e) (Jag kom)
- Tu es venu(e) (Du kom)
- Il/elle/on est venu(e) (Han/hon/den kom)
- Nous sommes venus/venues (Vi kom)
- Vous êtes venus/venues (Du kom, formell eller plural)
- Ils/elles sont venus/venues (De kom)

 

2. Imparfait (ofullkomlig):

Imperfekt används för att beskriva pågående eller vanliga handlingar i det förflutna. Den imperfekta stammen för "venir" är "ven-", och böjningen är som följer:

- Je venais (Jag brukade komma)
- Tu venais (Du brukade komma)
- Il/elle/on venait (Han/hon/personen brukade komma)
- Nous venions (Vi brukade komma)
- Vous veniez (Du brukade komma, formell eller plural)
- Ils/elles venaient (De brukade komma)

 

3. Plus-que-parfait (perfekt):

Pluperfekt används för att uttrycka handlingar som har inträffat före en annan tidigare handling. Stammen "ven-" kombineras med imperfekt av hjälpverbet "être":

- J'étais venu(e) (Jag hade kommit)
- Tu étais venu(e) (Du hade kommit)
- Il/elle/on était venu(e) (Han/hon/ någon hade kommit)
- Nous étions venus/venues (Vi hade kommit)
- Vous étiez venus/venues (Du hade kommit, formell eller plural)
- Ils/elles étaient venus/venues (De hade kommit)

Framtid och villkorlig tid (Futur Simple och Conditionnel Présent)

Dessa tempus används för att uttrycka handlingar som kan inträffa i framtiden. Här är hur "venir" böjs i futurum och konditionalis:

 

1. Futur Simple (Enkel framtid):

Framtidsformen används för att beskriva handlingar som kommer att ske i framtiden. Framtidsstammen för "venir" är "viend-", och böjningen är som följer:

- Je viendrai (Jag kommer att komma)
- Tu viendras (Du kommer att komma)
- Il/elle/on viendra (Han/hon/personen kommer att komma)
- Nous viendrons (Vi kommer att komma)
- Vous viendrez (Du kommer att komma, formell eller plural)
- Ils/elles viendront (De kommer att komma)

 

2. Conditionnel Présent (Villkorlig):

Konditional används för att uttrycka handlingar som skulle ske under vissa förutsättningar. Den konditionala stammen för "venir" är också "viend-", och böjningen är som följer:

- Je viendrais (Jag skulle komma)
- Tu viendrais (Du skulle komma)
- Il/elle/on viendrait (Han/hon/personen skulle komma)
- Nous viendrions (Vi skulle komma)
- Vous viendriez (Du skulle komma, formell eller plural)
- Ils/elles viendraient (De skulle komma)

 

Stämning i konjunktiv (Subjonctif Présent)

Den konjunktiva stämningen används för att uttrycka tvivel, nödvändighet eller subjektiva handlingar. För att konjugera "venir" i konjunktiv måste du använda den nuvarande konjunktivstammen "vienn-" och lägga till lämpliga ändelser:

- Que je vienne (Att jag kommer)
- Que tu viennes (Att du kommer)
- Qu'il/elle/on vienne (Att han/hon/den kommer)
- Que nous venions (Att vi kommer)
- Que vous veniez (Att ni kommer, formell eller plural)
- Qu'ils/elles viennent (Att de kommer)

 

10 exempelmeningar med ordet "venir"

Här är 10 exempelmeningar med ordet "venir" i olika grammatiska tempus:

  1. Il vient à la fête ce soir. (Han kommer till festen ikväll.) - Presens
  2. Hier, nous sommes venus en retard à l'école. (Igår kom vi för sent till skolan.) - Passé Composé
  3. Quand j'étais enfant, je venais souvent ici en vacances. (När jag var barn brukade jag ofta komma hit på semester.) - Imparfait
  4. Avant la fête, ils étaient déjà venus pour préparer. (Före festen hade de redan kommit för att förbereda sig.) - Plus-que-parfait
  5. Demain, je viendrai te rendre visite. (I morgon kommer jag och hälsar på dig.) - Futur Simple
  6. Si j'avais le temps, je viendrais à la réunion. (Om jag hade tid skulle jag komma till mötet.) - Conditionnel Présent
  7. Il faut que tu viennes à la réunion. (Du måste komma till mötet.) - Subjonctif Présent
  8. Quand tu seras prêt, nous viendrons te chercher. (När du är redo kommer vi och hämtar dig.) - Futur Simple
  9. Si elle était ici, elle viendrait avec nous. (Om hon var här skulle hon följa med oss.) - Conditionnel Présent
  10. J'espère qu'ils viendront à la soirée demain. (Jag hoppas att de kommer till festen i morgon.) - Futur Simple