Tyska regler för substantivs genus

Tysk grammatik kan vara en utmanande aspekt för inlärare, särskilt när det gäller att bestämma substantivens genus. Till skillnad från engelska, där substantiv vanligtvis inte tilldelas kön, har tyska tre genus: maskulinum, femininum och neutrum. Att lära sig dessa genusregler är viktigt för att behärska språket. Låt oss titta närmare på reglerna för tyska substantivs genus, tillsammans med exempel som förtydligar varje begrepp.

 

1. Der, Die, Das: Maskulinum, femininum och neutrum

På tyska tilldelas varje substantiv ett av tre genus: maskulinum (der), feminin (die), eller neutrum (das). Att memorera könet på varje substantiv kan verka skrämmande, men det finns mönster och regler som kan hjälpa till. Här är en uppdelning:

Maskulin (Der)

 • De flesta substantiv som betecknar manliga varelser är maskulina.
 • Substantiv som slutar på -er, -en, -el, -ig, och -ling är typiskt maskulina.
 • Veckodagar, månader och årstider är maskulina.

Exempel:

 • der Mann (mannen)
 • der Tisch (tabellen)
 • der Stift (pennan)
 • der Montag (måndag)
 • der Winter (vintern)

Feminin (Die)

 • De flesta substantiv som betecknar kvinnliga varelser är feminina.
 • Substantiv som slutar på -ung, -heit, -keit, -schaft, -ion, -tät, och -ie är vanligtvis feminina.
 • Namn på bilar, motorcyklar och fartyg är ofta feminina.

Exempel:

 • die Frau (kvinnan)
 • die Straße (gatan)
 • die Freiheit (frihet)
 • die Universität (universitetet)
 • die Oper (operan)

 

Kastrat (Das)

 • Substantiv som slutar på -chen, -lein, -ment, och -um är vanligtvis kastrerade.
 • Infinitiver som används som substantiv är neutrum.
 • Kardinalnummer som används som substantiv är neutrum.

Exempel:

 • das Kind (barnet)
 • das Mädchen (flickan)
 • das Instrument (instrumentet)
 • das Museum (museet)
 • das Eins (den ena)

 

2. Undantag och oegentligheter

Även om många substantiv följer de mönster som beskrivs ovan finns det undantag och oegentligheter som eleverna bör vara medvetna om. Vissa substantiv kan byta kön beroende på deras betydelse eller användning.

 • Substantiv med variabelt genus: Vissa substantiv kan ha olika genus beroende på region eller sammanhang. Till exempel, “der Nutella” används i Tyskland, medan “die Nutella” är att föredra i Österrike.

 • Utländsk upplåning: Substantiv som lånats in från andra språk kanske inte följer de typiska könsmönstren. Det kan till exempel vara “das Handy” (mobiltelefonen) är neutrum, även om det slutar på -y, som vanligtvis är feminin på tyska.

 

3. Strategier för memorering

För att effektivt lära dig tyska substantivgenus, överväga dessa strategier:

 • Övning med artiklar: Öva på att använda bestämda artiklar (der, die, das) med substantiv för att förstärka deras kön.
 • Lär dig substantiv med deras artiklar: Istället för att memorera enbart substantiv, lär dig dem med tillhörande artiklar för att befästa genusassociationer.
 • Använd minneshjälpmedel: Minnesbilder, flashcards och visuella hjälpmedel kan hjälpa till att förstärka könsassociationer.