Tyska reflexiva verb och deras användning i kontext

Reflexiva verb spelar en avgörande roll i det tyska språket, eftersom de anger handlingar som subjektet utför på sig självt. Att förstå hur man använder reflexiva verb på rätt sätt kan förbättra din förmåga att kommunicera effektivt på tyska. I den här artikeln tittar vi närmare på användningen av tyska reflexiva verb i olika sammanhang, tillsammans med exempel som illustrerar hur de används.

 

Vad är reflexiva verb?

Reflexiva verb på tyska är verb som åtföljs av ett reflexivt pronomen, som vanligtvis slutar på “-self” eller “-selves” på engelska. Dessa pronomen anger att verbets handling reflekteras tillbaka på subjektet. Till exempel, “sich waschen” betyder "att tvätta sig", där “sich” är det reflexiva pronomenet.

 

Reflexiva verb i dagliga aktiviteter

Reflexiva verb används ofta när man beskriver dagliga aktiviteter som individer utför på sig själva. Här är några exempel:

 1. sich anziehen - att klä sig själv
  Exempel: Ich ziehe mich morgens schnell an. (Jag klär mig snabbt på morgonen.)

 2. sich waschen - att tvätta sig själv
  Exempel: Er wäscht sich gründlich die Hände. (Han tvättar händerna noggrant.)

 3. sich die Haare kämmen - att kamma sitt hår
  Exempel: Sie kämmt sich die Haare vor dem Spiegel. (Hon kammar sitt hår framför spegeln.)

 

Reflexiva verb i känslor och tillstånd

Reflexiva verb används också för att uttrycka känslor eller tillstånd som påverkar en själv. Här är några exempel:

 1. sich freuen - att vara lycklig
  Exempel: Wir freuen uns auf das Wochenende. (Vi ser fram emot helgen.)

 2. sich ärgern - att vara irriterad
  Exempel: Warum ärgerst du dich über kleine Dinge? (Varför blir du irriterad över småsaker?)

 3. sich entspannen - för att slappna av
  Exempel: Nach der Arbeit entspannt er sich gerne vor dem Fernseher. (Efter jobbet kopplar han gärna av framför TV:n.)

 

Reflexiva verb i ömsesidiga handlingar

Reflexiva verb kan också ange ömsesidiga handlingar mellan två eller flera individer. Här är ett par exempel:

 1. sich treffen - att träffa varandra
  Exempel: Wir treffen uns morgen im Café. (Vi ska träffas på caféet i morgon.)

 2. sich umarmen - att krama varandra
  Exempel: Die Freunde umarmen sich zur Begrüßung. (Vännerna kramar om varandra för att hälsa.)