Tyska underordnade satser: Relativ, temporal och kausal

Tyska bisatser spelar en avgörande roll för att bygga upp komplexa meningar, ge ytterligare information och ange relationer mellan olika delar av en mening. Bland dessa är relativa, temporala och kausala satser framträdande. Låt oss titta närmare på var och en av dessa typer med exempel.

 

Relativa satser

Relativsatser i tyska ger ytterligare information om ett substantiv eller pronomen i huvudsatsen. De inleds med relativa pronomen som t.ex. “der”, “die”, “das”, “welcher”, “welche”, “welches”, och andra. Här är ett exempel:

  • Das Buch, das ich lese, ist sehr interessant. (Boken som jag läser är mycket intressant.)

I detta exempel, “das ich lese” är den relativa satsen som ger ytterligare information om “das Buch”.

 

Temporala klausuler

Temporala satser i tyska anger tidsförhållanden och inleds med underordnade konjunktioner som t.ex. “wenn” (när), “bevor” (tidigare), “nachdem” (efter), och andra. Här är ett exempel:

  • Wenn es regnet, bleibe ich zu Hause. (När det regnar stannar jag hemma.)

Här, “wenn es regnet” fungerar som en temporal sats som anger under vilka förhållanden huvudsatsen förekommer.

 

Klausuler om orsakssamband

Kausala satser i tyska uttrycker orsaken eller anledningen till handlingen i huvudsatsen. De inleds med underordnande konjunktioner som t.ex. “weil” (eftersom), “da” (sedan), “denn” (för), bland andra. Här är ett exempel:

  • Ich gehe nicht ins Kino, weil ich müde bin. (Jag går inte på bio för att jag är trött.)

I denna mening, “weil ich müde bin” fungerar som en kausalsats som förklarar anledningen till att man inte går på bio.