Présent (nutid på franska)

Nutid kallas för présent - eller présent de l’indicatif - på franska. Det används i sju olika sammanhang:

 

1. Talarens presens

På franska, présent används för att hänvisa till handlingar eller tillstånd som äger rum i talarens presens. Exempel på detta är:

 • Je mange une pomme = Jag äter ett äpple
 • Tu vas à l’école = Du går i skolan
 • Il regarde la mer = Han tittar på havet
 • Elle peigne ses cheveux = Hon kammar sitt hår
 • Nous sommes à la maison = Vi är hemma
 • Vous faites un gâteau ? = Gör du en tårta?
 • Ils jouent le tennis = De spelar tennis
 • Elles sont nombreux = De är många

 

2. Uttalanden utan tidsbegränsning

I meningar som inte har någon tidsbegränsning används presens:

 • Un et un font deux = Ett och ett är två
 • Je n’aime pas la concurrence = Jag gillar inte konkurrens
 • Entre amis, on ne fait pas ça = Det gör man inte mellan vänner
 • Il adore le tennis = Han älskar tennis

Denna regel gäller även för universella sanningar, allmänna regler osv. Här är några exempel:

 • L’univers est éternel = Universum är oändligt
 • La terre est ronde = Jorden är rund
 • La vie est belle = Livet är vackert
 • Dieu est partout = Gud är allestädes närvarande

Detta gäller även vissa ordspråk och citat:

 • L’amour a besoin des yeux, comme la pensée a besoin de la mémoire = Kärlek behöver ögon, precis som tankar behöver minnen.
 • Les proverbes ressemblent aux papillons: on en attrape quelques-uns, les autres s’envolent = Ordspråken är som fjärilar; några fångar man, andra flyger iväg...

 

3. Omedelbara åtgärder

Omedelbara eller omedelbara åtgärder anges också i présent:

 • J’arrive tout de suite ! = Jag är strax tillbaka
 • Tu sors maintenant ? = Ska du gå ut nu?
 • Il part déjà ? = Åker han redan?

 

4. Åtgärder som upprepas regelbundet

 • Je mange ça tout le temps = Jag äter det hela tiden
 • Il vient chaque dimanche = Han kommer varje söndag
 • Elles passent toujours leurs vacances dans les Alpes = De tillbringar alltid sin semester i Alperna.
 • Tu travailles tous les jours ? = Arbetar du varje dag?

 

5. Historisk nutid

I narrativa sammanhang - t.ex. i berättelser eller texter - kan presens användas för att göra tidigare handlingar mer närvarande:

 • Elle se baladait dans la forêt. Soudain un loup apparaît et la fait peur. = Hon tog en promenad i skogen. Plötsligt dyker en varg upp och skrämmer henne.

 

6. “Si”-klausuler

Meningar som börjar med ordet si ("om") konstrueras i presens:

 • Si j’ai envie, je parlerai avec toi = Om jag känner för det, pratar jag med dig.
 • Si vous le préférez = Om du föredrar det
 • Si tu viens demain, je sera la = Om du kommer i morgon kommer jag att vara där.

 

7. Perfektiva verb

Perfektiva verb kallas också aktionsverb och kännetecknas av att de innebär en förändring av tillståndet - t.ex: Han öppnar fönstret (här beskriver det perfektiva verbet den handling som gör att fönstret får ett nytt tillstånd).

Exempel på perfektverb är: entrer, arriver, sortir, partier, quitter, rentrer, trouver, naître, atteindre, mourir, etc.

Presens perfektum kan användas i två sammanhang:

a) Nära förfluten tid

När en tidigare situation kan kopplas till den nuvarande:

 • Ma fille était malade la semaine passé. Elle sort de la maison aujourd’hui pour aller chez le médicin. = Min dotter var sjuk förra veckan. Hon åker hemifrån idag för att gå till doktorn.
 • J’arrive au travail maintenant et je vais appeler le client dans 1 heure = Jag kommer till jobbet nu och ringer kunden om en timme.

Observera dock att verbets presensform venir + de + infinitiv används ofta (detta gäller även för perfektoriska verb):

 • Je viens de parler avec elle = Jag har just talat med henne.
 • Il vient de me tromper = Han har just varit otrogen mot mig
 • Elles viennent de chercher leurs enfants = De har just hämtat sina barn

b) Närliggande framtid

När du talar om något som kommer att äga rum i en nära framtid kan du använda presens:

 • Attendez ici s’il vous plaît, Monsieur Hansen arrive dans un instant = Vänta här, herr Hansen kommer strax.
 • Tu viens demain ? = Kommer du i morgon?

Men här kan du också använda presensformen av verb aller + infinitiv:

 • Qu’est-ce que tu vas faire demain ? Je vais manger avec mes amis = Vad gör du i morgon? Jag ska äta middag med mina vänner
 • Est-ce que vous allez venir ce soir ? Non, nous allons dormir = Kommer du ikväll? Nej, vi ska sova.
 • Il va te chercher cet après-midi ? Oui, il va me chercher = Hämtar han dig i eftermiddag? Ja, han hämtar mig

OBS: De två konstruktionerna för det nära förflutna (venir + de + infinitiv) och nära framtid (aller + infinitiv) är mycket effektiva för nybörjare eftersom de är lättare att lära sig och komma ihåg än de många oregelbundna böjningarna av verb i förfluten tid och framtid!

 

Observera att Fransk presens och engelsk presens är mycket lika i användningen. - Detta framgår tydligt av exemplen ovan!