Passé simple (enkel förfluten tid på franska)

Passé simple är en av de tre franska förflutna tiderna som motsvarar förflutet (de andra två är Passé passé composé och Passé imparfait). Skillnaderna mellan de tre förflutna tiderna förklaras närmare i slutet av den här artikeln.

The passé simple används inte i talat språk, utan mer i skriftspråk (t.ex. i berättelser och berättelser) och i mycket formella tal. Därför kommer du förmodligen aldrig att använda passé simple i praktiken, men det är ändå bra att kunna känna igen den när man stöter på den.

 

Verbändelser i passé simple

I passé simpleersätts verbets inifinitiva ändelse med passé simple slut. Det finns två uppsättningar slut i passé simple:

 • en uppsättning för vanliga verb i första böjningen (dvs. verb som slutar på -er) och
 • en uppsättning för andra och tredje böjningar (dvs. de som slutar på -ir och -re)

 

Första konjugationen

Alla verb i 1:a böjningen får dessa ändelser i den passé simple:

1. konjugering Exempel
pronomen avslutar parler trouver
je -ai parlai trouvai
tu -as parlas trouvas
il/elle/on -a parla trouva
nous -âmes parlâmes trouvâmes
vous -âtes parlâtes trouvâtes
ils/elles -èrent parlèrent trouvèrent

 

2:a och 3:e konjugering

Alla verb i 2:a och 3:e böjningen får dessa ändelser i passé simple:

2. og 3. konjugering Exempel
pronomen avslutar finir vendre
je -is finis vendis
tu -is finis vendis
il/elle/on -it finit vendit
nous -îmes finîmes vendîmes
vous -îtes finîtes vendîtes
ils/elles -irent finirent vendirent

 

Oregelbundna verb

Oregelbundna verb ändrar sin stam när de böjs i passé simple. De har ungefär samma ändelser som verb i andra och tredje böjningen.

Här är några exempel på oregelbundna verb i passé simple:

 

Oregelbundna verb som slutar på -ir

s’assoir
je m’assis
tu t’assis
il/elle/on s’assit
nous nous assîmes
vous vous assîtes
ils/elles s’assirent
fuir
je fuis
tu fuis
il/elle/on fuit
nous fuîmes
vous fuîtes
ils/elles fuirent

 

Oregelbundna verb som slutar på -re

conduire
je conduisis
tu conduisis
il/elle/on conduisit
nous nous conduisîmes
vous vous conduisîtes
ils/elles conduisirent
mettre
je mis
tu mis
il/elle/on mit
nous miîmes
vous miîtes
ils/elles miirent

När det gäller oregelbundna verb är dessutom majoriteten av de verb som slutar på -u i det förflutna participet (det tempus som används för att konstruera passé composé) använder sitt förflutna participium som stam i passé simple. Här är några exempel:

avoir (eu-)
je eus
tu eus
il/elle/on eut
nous eûmes
vous eûtes
ils/elles eurent
courir (couru-)
je courus
tu courus
il/elle/on courut
nous courûmes
vous courûtes
ils/elles coururent
boire (bu-)
je bus
tu bus
il/elle/on but
nous bûmes
vous bûtes
ils/elles burent
connaître (connu -)
je connus
tu connus
il/elle/on connut
nous connûmes
vous connûtes
ils/elles connurent

 

Skillnaderna mellan de tre datumen

Som vi nämnde i inledningen till den här artikeln finns det tre former av förfluten tid på franska, som tillsammans motsvarar förfluten tid. De tre tempusformerna är:

 • Imparfait
 • Passé simple
 • Passé composé

 

Imparfait

Imparfait anger att det finns en obestämd handling:

 • Si je buvais moins, je serai un autre homme = Om du drack mindre skulle du vara en annan människa.
 • Tu buvais tout le temps = Du drack hela tiden
 • Il buvait seule, pour oublier le boulot = Han drack ensam för att glömma arbetet

Imparfait anger att en Tidigare åtgärder pågår..

 

Passé simple och passé composé

Passé simple och passé composé visar att den åtgärderna är begränsade.:

 • Je bus une troisième tasse, puis une quatrième = Jag drack en tredje kopp och sedan en fjärde. (passé simple)
 • Je ne suis pas malheureux, mais quand j’ai bu, je pleure = Jag är inte olycklig, men när jag har druckit gråter jag (passé composé)

Passé simple och passé composé anger att en tidigare åtgärd har slutförts.

Det bör också nämnas att:

 • Passé simple används uteslutande i prydliga eller berättande texter och i mycket formella tal.
 • Passé composé används både i tal och skrift

Dessutom bör du vara medveten om att du inte kan växla mellan de två tidpunkterna i samma passage.