Passé antérieur (förfluten tid på franska)

Det franska språket är känt för sina rika språkliga nyanser och invecklade grammatiska regler. Bland de många verbtiderna finns passé antérieur är ett bevis på språkets elegans och komplexitet. Även om det kanske inte är den mest använda tempusformen i vardagliga konversationer, kan man förstå den passé antérieur ger språkinlärare möjlighet att fördjupa sig i den franska litteraturens finesser, historiska texter och formellt skrivande. I den här artikeln kommer vi att utforska de invecklade detaljerna i passé antérieur tempus, dess bildning och användning, och ger exempel för att illustrera dess unika roll i fransk grammatik.

 

Bildning

The passé antérieur är en sammansatt tempus som bildas genom att kombinera hjälpverbet “avoir” eller . “être” i den imparfait med förfluten delaktighet av huvudverbet. Valet mellan “avoir” och “être” beror på det verb som används och följer samma regler som andra sammansatta tempus i franskan. Generellt sett använder transitiva verb “avoir,” medan vissa intransitiva verb, reflexiva verb och vissa rörelseverb använder “être.” Det är viktigt att notera att när “être” används, måste det förflutna participet överensstämma med subjektet i genus och antal.

 

Användning

The passé antérieur tempus används främst i skriftspråk, särskilt i litteratur, historiska berättelser och formella texter. Det används för att uttrycka en handling som inträffade före en annan tidigare handling, och anger därmed en händelseföljd. Den passé antérieur används ofta för att beskriva avslutade handlingar som ägde rum i ett avlägset förflutet, vilket ger en känsla av precision och specificitet.

 

Åtgärder som slutförts före andra tidigare åtgärder

The passé antérieur används vanligen för att ange en handling som inträffade före en annan tidigare handling. Det hjälper till att skapa ett tydligt tidsmässigt samband mellan två händelser och betonar den tidigare händelsen. Till exempel:

 • Quand j’eus fini mon travail, je suis sorti. (När jag hade avslutat mitt arbete gick jag ut.)

 

Berättande av historiska händelser

När man berättar om historiska händelser passé antérieur ger berättelsen en formell och exakt känsla. Det skapar en distinktion mellan viktiga historiska händelser och efterföljande handlingar. Till exempel:

 • Napoléon Ier remporta plusieurs batailles avant qu’il ne fut finalement vaincu à Waterloo. (Napoleon I vann flera slag innan han slutligen besegrades vid Waterloo.)

 

Hypotetiska situationer i det förflutna

The passé antérieur kan också användas för att uttrycka hypotetiska eller orealiserade situationer i det förflutna. Det hjälper till att förmedla idén om något som skulle kunna ha hänt men som inte hände. Till exempel:

 • Si j’avais suivi tes conseils, j’aurais réussi. (Om jag hade följt ditt råd hade jag lyckats.)

 

Slutsats

The passé antérieur spänningen visar hur komplicerat och sofistikerat det franska språket är. Även om det kanske inte används lika ofta i vardagliga konversationer, kan det vara bra att förstå passé antérieur är avgörande för dem som vill fördjupa sig i fransk litteratur, historiska texter och formellt skrivande. Genom att behärska denna tempus kan språkinlärare öppna upp en skattkista av uttrycksmöjligheter, förmedla exakta tidsförhållanden och förbättra sin allmänna flytande förmåga att uttrycka sig på franska. Så, omfamna elegansen i passé antérieur och ge dig ut på en resa genom den franska grammatikens fascinerande värld.

 

10 exempel

Här är 10 fraser som visar hur man använder sig av passé antérieur:

 1. Quand j’eus terminé mes devoirs, je suis sorti avec mes amis. (När jag var klar med mina läxor gick jag ut med mina vänner.)
 2. Ils furent partis avant que nous n’arrivassions. (De hade gått innan vi kom.)
 3. Après qu’elle eut mangé, elle se sentit mieux. (När hon hade ätit mådde hon bättre.)
 4. Une fois que vous eûtes étudié le sujet, vous comprîtes sa complexité. (När du väl har studerat ämnet förstår du hur komplicerat det är.)
 5. Lorsque le soleil fut couché, la lune se leva dans le ciel. (När solen hade gått ner steg månen upp på himlen.)
 6. Quand ils eurent fini de dîner, ils allèrent au cinéma. (Efter middagen gick de på bio.)
 7. J’eus réfléchi longtemps avant de prendre ma décision. (Jag hade funderat länge innan jag fattade mitt beslut.)
 8. Après que nous eûmes visité Paris, nous partîmes pour Lyon. (Efter att ha besökt Paris åkte vi till Lyon.)
 9. Une fois qu’il eut gagné le match, il célébra sa victoire. (När han väl hade vunnit spelet firade han sin seger.)
 10. Lorsque les invités furent partis, nous avons commencé à nettoyer la maison. (När gästerna hade gått började vi städa huset.)

 

10 övningar med passé antérieur

Här är 10 övningar som fokuserar på den franska grammatikens tempus. “passé antérieur”:

 1. Complétez la phrase avec le verbe au passé antérieur : Nous ________________ (partir) après avoir terminé nos devoirs.

 2. Choisissez la forme correcte du passé antérieur du verbe entre parenthèses : J’_______________ (finir) de lire le livre avant d’aller me coucher.

 3. Réécrivez la phrase au passé antérieur : Il a gagné le match. Il a ensuite célébré sa victoire.

 4. Transformez la phrase en utilisant le passé antérieur : Quand nous sommes arrivés à la gare, le train était déjà parti.

 5. Conjuguez le verbe entre parenthèses au passé antérieur : Vous __________________ (recevoir) les invitations avant la fête.

 6. Complétez la phrase avec le verbe au passé antérieur : Elle ___________________ (trouver) ses clés après avoir cherché partout.

 7. Réécrivez la phrase en utilisant le passé antérieur : Le professeur a expliqué la leçon. Les élèves ont enfin compris.

 8. Choisissez la forme correcte du passé antérieur du verbe entre parenthèses : Tu _________________ (terminer) le projet avant la date limite.

 9. Transformez la phrase en utilisant le passé antérieur : Ils ont décidé d’aller au cinéma après avoir mangé au restaurant.

 10. Conjuguez le verbe entre parenthèses au passé antérieur : Les enfants __________________ (s’endormir) dès qu’ils se sont couchés.