Futur passé (förfluten tid på franska)

I fransk grammatik är tempus futur passé motsvarar den förfluten tid på engelska. Ibland kallas tempus också för futur antérieur.

Framtiden används framför allt för att beskriva:

 1. en framtida handling som inträffar före en annan framtida handling
 2. en åtgärd som avslutas i framtiden
 3. Antaganden eller gissningar.

Men, futur passé är bara en av de tre franska futurumtidsformerna; de andra två är futur simple och futur proche.

 

Sammansättning

Framtidsförtiden är en sammansatt tempus (som den passé composé, t.ex.) består av två delar: futurformen av ett hjälpverb + det förflutna participet av huvudverbet. Med andra ord:

 • être eller . avoirfutur + huvudverbets participe passé

Detta framgår också av nedanstående tabeller:

Pronomen

+

être

+

Participe passé
Je serai
Tu seras
Il/elle/on sera
Nous serons
Vous serez
Ils/elles seront

eller .

Pronomen

+

avoir

+

Participe passé
Je aurai
Tu auras
Il/elle/on aura
Nous aurons
Vous aurez
Ils/elles auront

Observera att valet mellan être och avoir bestäms av huvudverbet, dvs. hjälpverbet måste matcha huvudverbet. Exempel:

 • “Je sera parti à midi”
  • Korrekt: Jag kommer vara borta vid middagen
  • Fel: Jag Jag är borta vid middagen
 • “Je te prêterai ma voiture quand je l’aurai lavé”
  • Korrekt: Jag lånar ut bilen till dig när jag har tvättade den
  • Fel: Jag lånar ut bilen till dig när den är tvättad

 

Användning

Det finns tre huvudsakliga sätt att använda den framtida presenten:

1. beskriva en framtida handling som inträffar före en annan framtida handling (här futur passé används tillsammans med futur simple):

 • Quand je serai parti, ils fermeront l’usine = När jag har lämnat fabriken kommer de att stänga den.
 • Vous le ferez aussitôt qu’elle sera arrivée = Du kommer att göra det så snart hon kommer.

I meningarna ovan är orden fermeront och ferez står i futurum och är därmed de sista framtida handlingarna i sina respektive meningar.

Observera att ovanstående användning vanligtvis förekommer i temporala satser där den temporala satsen föregås av något av följande underordnade konnektiv: aussitôt que, dès que, lorsque, quand, une fois que och après que.

 

2. Att beskriva en åtgärd som kommer att genomföras i framtiden. (här används enbart det framtida förflutna):

 • Dans trois semaines, l’usine sera fermé = Om 3 veckor stängs fabriken
 • Je l’aurai terminé à 15h00 = Jag har avslutat den klockan 15.00

 

3. Att uttrycka antaganden eller gissningar. (här används ofta framtida förfluten tid tillsammans med nutid):

 • J’ai perdu mes clés! T’es sûr? Je pense que tu l’auras oublié chez toi. = Jag glömde mina nycklar! Är du säker? Jag tror att du glömde dem hemma. Jag tror att du glömde dem hemma.
 • Jerôme est malheureux ; il aura perdu = Jerôme är olycklig; han måste ha förlorat

 

Det finns ett fjärde användningsområde, som dock inte är lika vanligt som de tre ovanstående, i historiska berättelser där händelser i en persons liv kan beskrivas med futur passéäven om dessa händelser ägde rum för länge sedan:

 • L’esclave aura tué son maître = Slaven dödade/ville döda sin herre.
 • Il aura écrit le livre en trois semaines = Han skrev/slutar med att skriva boken på tre veckor.

Som exemplen ovan visar kan det vara svårt att översätta dessa former av futur passé direkt.