Futur passé (förfluten tid på franska) - Böjning med övningar och exempel

I fransk grammatik är tempus futur passé motsvarar den förfluten tid på engelska. Ibland kallas tempus också för futur antérieur.

Framtiden används framför allt för att beskriva:

 1. en framtida handling som inträffar före en annan framtida handling
 2. en åtgärd som avslutas i framtiden
 3. Antaganden eller gissningar.

Men, futur passé är bara en av de tre franska futurumtidsformerna; de andra två är futur simple och futur proche.

 

Sammansättning

Framtidsförtiden är en sammansatt tempus (som den passé composé, t.ex.) består av två delar: futurformen av ett hjälpverb + det förflutna participet av huvudverbet. Med andra ord:

 • être eller avoir i futur + huvudverbets participe passé

Detta framgår också av nedanstående tabeller:

Pronomen

+

être

+

Participe passé
Je serai
Tu seras
Il/elle/on sera
Nous serons
Vous serez
Ils/elles seront

eller

Pronomen

+

avoir

+

Participe passé
Je aurai
Tu auras
Il/elle/on aura
Nous aurons
Vous aurez
Ils/elles auront

Observera att valet mellan être och avoir bestäms av huvudverbet, dvs. hjälpverbet måste matcha huvudverbet. Exempel:

 • “Je sera parti à midi”
  • Korrekt: Jag kommer vara borta vid middagen
  • Fel: Jag Jag är borta vid middagen
 • “Je te prêterai ma voiture quand je l’aurai lavé”
  • Korrekt: Jag lånar ut bilen till dig när jag har tvättade den
  • Fel: Jag lånar ut bilen till dig när den är tvättad

 

Användning

Det finns tre huvudsakliga sätt att använda den framtida presenten:

1. beskriva en framtida handling som inträffar före en annan framtida handling (här futur passé används tillsammans med futur simple):

 • Quand je serai parti, ils fermeront l’usine = När jag har lämnat fabriken kommer de att stänga den.
 • Vous le ferez aussitôt qu’elle sera arrivée = Du kommer att göra det så snart hon kommer.

I meningarna ovan är orden fermeront och ferez står i futurum och är därmed de sista framtida handlingarna i sina respektive meningar.

Observera att ovanstående användning vanligtvis förekommer i temporala satser där den temporala satsen föregås av något av följande underordnade konnektiv: aussitôt que, dès que, lorsque, quand, une fois que och après que.

 

2. Att beskriva en åtgärd som kommer att genomföras i framtiden. (här används enbart det framtida förflutna):

 • Dans trois semaines, l’usine sera fermé = Om 3 veckor stängs fabriken
 • Je l’aurai terminé à 15h00 = Jag har avslutat den klockan 15.00

 

3. Att uttrycka antaganden eller gissningar. (här används ofta framtida förfluten tid tillsammans med nutid):

 • J’ai perdu mes clés! T’es sûr? Je pense que tu l’auras oublié chez toi. = Jag glömde mina nycklar! Är du säker? Jag tror att du glömde dem hemma. Jag tror att du glömde dem hemma.
 • Jerôme est malheureux ; il aura perdu = Jerôme är olycklig; han måste ha förlorat

 

Det finns ett fjärde användningsområde, som dock inte är lika vanligt som de tre ovanstående, i historiska berättelser där händelser i en persons liv kan beskrivas med futur passéäven om dessa händelser ägde rum för länge sedan:

 • L’esclave aura tué son maître = Slaven dödade/ville döda sin herre.
 • Il aura écrit le livre en trois semaines = Han skrev/slutar med att skriva boken på tre veckor.

Som exemplen ovan visar kan det vara svårt att översätta dessa former av futur passé direkt.

 

20 övningar

Här är tio övningar där du måste fylla i de tomma rutorna med rätt form av "Futur Passé" (förfluten framtid) på franska:

 1. Hier, il ________ (manger) une délicieuse pizza.

 2. Nous ________ (aller) au cinéma la semaine dernière.

 3. Elle ________ (venir) me voir la semaine passée.

 4. Vous ________ (finir) vos devoirs hier soir.

 5. Ils ________ (partir) en vacances l'été dernier.

 6. Demain, tu ________ (prendre) le train pour Paris.

 7. Nous ________ (acheter) une nouvelle voiture le mois dernier.

 8. Elle ________ (regarder) un film passionnant hier.

 9. Ils ________ (être) très fatigués après la fête d'hier soir.

 10. L'année prochaine, je ________ (visiter) l'Espagne.

10 andra övningar

 1. Konjugera verbet "manger" (att äta) i "Futur Passé" för pronomenet "tu".

 2. Ändra följande mening till "Futur Passé": "Il regardera le film ce soir."

 3. Skriv om följande mening i "Futur Passé": "Elle parlera à sa mère demain matin."

 4. Konjugera verbet "partir" (att lämna) i "Futur Passé" för pronomenet "nous".

 5. Förvandla meningen "Ils finiront leurs devoirs ce weekend" till "Futur Passé".

 6. Gör en mening i "Futur Passé" med hjälp av verbet "aller" (att gå) och pronomenet "je".

 7. Konvertera meningen "Nous verrons nos amis samedi prochain" till "Futur Passé".

 8. Skapa en mening i "Futur Passé" med verbet "acheter" (att köpa) och pronomenet "vous".

 9. Skriv om meningen "Tu reviendras à Paris l'année prochaine" i "Futur Passé".

 10. Formulera en mening i "Futur Passé" med hjälp av verbet "prendre" (att ta) och pronomenet "elle".