Être - Böjning av det franska verbet

Nedan kan du se de olika konjugationerna av être och längst ner på sidan kan du läsa om hur verbet används och uttalas på rätt sätt.

 

Böjning av être

Indicatif (indikativ)

Présent (nutid)

 • je suis
 • tu es
 • il est
 • nous sommes
 • vous êtes
 • ils sont

Exempel: je suis la = Jag är där

Passé composé (förfluten tid)

 • j’ai été
 • tu as été
 • il a été
 • nous avons été
 • vous avez été
 • ils ont été

Exempel: j’ai été la = Jag har varit där


 

Imparfait (förfluten tid)

 • j’étais
 • tu étais
 • il était
 • nous étions
 • vous étiez
 • ils étaient

Exempel: j’étais la = jeg var der der

Plus-que-parfait (förfluten tid)

 • j’avais été
 • tu avais été
 • il avait été
 • nous avions été
 • vous aviez été
 • ils avaient été

Exempel: j’avais été la = Jag hade varit där


 

Futur (framtid)

 • je serai
 • tu seras
 • il sera
 • nous serons
 • vous serez
 • ils seront

Exempel: je serai un peu en retard = Jag är lite sen

Futur passé (för framtiden)

 • j’aurai été
 • tu auras été
 • il aura été
 • nous aurons été
 • vous aurez été
 • ils auront été

Exempel: j’aurai été la = Jag skulle ha varit där


 

Passé simple (förfluten tid)

 • je fus
 • tu fus
 • il fut
 • nous fûmes
 • vous fûtes
 • ils furent

Exempel: pendant un an je fus ta femme = under ett år var jag din kvinna (passé simple är en form för förfluten tid som uteslutande används i litteraturen).

Passé antérieur (förfluten tid)

 • j’eus été
 • tu eus été
 • il eut été
 • nous eûmes été
 • vous eûtes été
 • ils eurent été

Exempel: après que j’eus été ruiné, je gagnai au loto = efter att jag hade blivit ruinerad vann jag på lotto.

 


 

Conditionnel (det förflutnas framtid)

Conditionnel présent

 • je serais
 • tu serais
 • il serait
 • nous serions
 • vous seriez
 • ils seraient

Exempel: si j’avais su, je serais heureux = Om jag hade vetat hade jag varit glad.

Conditionnel passé

 • j’aurais été
 • tu aurais été
 • il aurait été
 • nous aurions été
 • vous auriez été
 • ils auraient été

Exempel: si j’avais su, j’aurais été heureux = Om jag hade vetat hade jag varit glad.

 


 

Subjonctif (konjunktiv)

Subjonctif présent

 • que je sois
 • que tu sois
 • qu’il soit
 • que nous soyons
 • que vous soyez
 • qu’ils soient

Exempel: elle veut que je sois la = hon vill att jag ska vara där

Subjonctif passé

 • que j’aie été
 • que tu aies été
 • qu’il ait été
 • que nous ayons été
 • que vous ayez été
 • qu’ils aient été

Exempel: c’était là son principal souci, et le mien, bien que j’aie été beaucoup plus jeune = det var hans och min största oro, även om jag var mycket yngre.


 

Subjonctif imparfait

 • que je fusse
 • que tu fusses
 • qu’il fût
 • que nous fussions
 • que vous fussiez
 • qu’ils fussent

Exempel: bien que je fusse épuisé, je continuais à travailler = trots att jag var trött fortsatte jag att arbeta

Subjonctif plus-que-parfait

 • que j’eusse été
 • que tu eusses été
 • qu’il eût été
 • que nous eussions été
 • que vous eussiez été
 • qu’ils eussent été

Exempel: je me répétais stupidement que j’eusse été plus heureux si je m’étais cassé un membre = Jag upprepade dumt för mig själv att jag skulle vara lyckligare om jag hade brutit en lem.

 


 

Impératif (imperativ)

Impératif présent

 • (tu) sois
 • (nous) soyons
 • (vous) soyez

Exempel: j’amerais bien que tu sois là demain = Jag vill att du ska vara där i morgon.

Impératif passé

 • (tu) aie été
 • (nous) ayons été
 • (vous) ayez été

Exempel: et quel est le meilleur joueur auquel vous ayez été confronté ? = och vem är den bästa spelaren du har spelat mot? (OBS: Observera att den här gången är svår att översätta till de flesta språk)

 


 

Infinitif (infinitiv)

Infinitif présent

 • être

Översättning av: être = att vara

Infinitif passé

 • avoir été

Översättning av: avoir été = har varit

 


 

Participe

Participe présent

 • étant

Översättning av: étant = vara

Participe passé

 • été

Översättning av: été = varit

Participe antérieur

 • Ayant été

Översättning av: ayant été = att ha varit

 

Om ordet être

Être är ett oregelbundet franskt verb och dessutom ett av de två franska hjälpverben (det andra är avoir).

När du lär dig franska är être ett av de viktigaste verben att känna till, eftersom det används i många olika sammanhang - dels på grund av dess centrala roll i språket, dels på grund av dess funktion som hjälpverb.

Det är värt att notera att être kan användas både som verb och substantiv. Det är framför allt i filosofiska sammanhang som être används som substantiv, där det till exempel används för att beskriva existensen (t.ex. le fait d’être), ämne (t.ex. ce qui est réellement), mentala varelser (t.ex. être de raison) och liknande.

 

Praktiska råd

För många människor är det lättare att lära sig och använda vissa former av être än andra. Det är oftast lättast att lära sig följande former i indikativ:

 • Présent (nutid)
 • Passé composé (förfluten tid)
 • Futur proche (nära framtid)

Om du lär dig de ovan nämnda grammatiska tiderna kommer du att kunna uttrycka dig i alla de viktigaste tiderna (även om den passé composé är ett förflutet, men i praktiken kan du använda det som ett förflutet - samma sak gäller futur proche, som egentligen är ett förflutet, men i praktiken kan användas som ett futurum).

Tiderna présent och passé composé visas i tabellerna ovan, medan futur proche visas här:

Futur proche

 • je vais être
 • tu vas être
 • il va être
 • nous allons être
 • vous allez être
 • ils vont être

För ordningens skull bör det också nämnas att det i conditionnel Det finns en alternativ form av passé, som du ser här:

Passé – forme alternative

 • j’eusse été
 • tu eusses été
 • il eût été
 • nous eussions été
 • vous eussiez été
 • ils eussent été

 

Uttryck av être

Ordet être i sig själv uttalas som “ay-tr”, med en mjuk ‘r’ i slutet. Dessutom bör man notera att det finns två typer av sammandragningar som påverkar vissa böjningar av être:

 

Inofficiella sammandragningar

Även om termen "inofficiella sammandragningar" inte är den korrekta termen för detta språkliga fenomen använder vi den för att underlätta förståelsen. Inofficiella sammandragningar förekommer i nästan alla språk och uppstår när vi drar ihop ord av "lathet" - dvs. när det är lättare att uttala två ord i ett.

På franska och inom ramen för êtreDetta gäller särskilt orden:

 • Je suis
 • Tu es

Orden je suis är ofta sammandragna i dagligt tal och uttalas därför som chyi. I praktiken säger man alltså chyi danois och inte je suis danois.

På samma sätt, tu es uttalas vanligtvis inte som separata ord, utan som ett enda ord: t’es (det kan också skrivas så här).

Observera att dessa regler i princip inte gäller när negationer används, som i meningen: je ne suis pas danois (här je, ne och suis uttalas som separata ord). I praktiken är det dock många som utelämnar ordet ne och i stället bara säga: je suis pas danois (uttalat: chyi pas danois), även om det inte är grammatiskt korrekt.

Det är viktigt att vara uppmärksam på dessa sammandragningar, eftersom de gör det lättare för nybörjare att förstå vad som sägs på franska. När du väl behärskar dessa sammandragningar kommer en del av den "nybörjaraccent" som vi alla har när vi lär oss franska att försvinna.

 

Officiella sammandragningar

Följande typer av sammandragningar kallas inte officiellt för "officiella sammandragningar", men vi har - som ovan - valt att använda denna term för tydlighetens skull. Officiella sammandragningar uppstår när konsonanter och vokaler krockar mellan vissa ord. När det gäller êtreDetta är fallet till exempel i följande fall:

 • Je suis allemand = här är det s mellan suis och allemand ska uttalas med en lätt stämd z ljud (je suis-allemand)
 • Ils sont allemandes = här är det t mellan sont och allemandes ska uttalas (il sont-allemandes)

Observera att s:et i meningen ils sont la bör inte vara stämd, eftersom det inte finns någon sammandragning. Observera också att, som sagt, sammandragningar inte alltid är sammandragna; i meningen nous sommes à l’école, t.ex. s mellan sommes och à bör inte ingå avtal.