Konjugation av verbet "Dormir" på franska

Dormir, som betyder "att sova" på franska, är ett vanligt och viktigt verb i språket. Precis som många andra verb på franska följer det ett specifikt böjningsmönster. I den här artikeln kommer vi att utforska hur man böjer verbet dormir i olika tempus och stämningslägen.

 

Presens (nutid) (Présent)

I presens böjs dormir enligt följande:

- Je dors (Jag sover)
- Tu dors (Du sover)
- Il/elle/on dort (Han/hon/den sover)
- Nous dormons (Vi sover)
- Vous dormez (Du sover)
- Ils/elles dorment (De sover)

 

Förfluten tid (Passé Composé)

För att bilda förfluten tid på franska använder vi ofta passé composé, som är en sammansatt tid. För att böja dormir i passé composé behöver du använda hjälpverbet "avoir" och det förflutna participet "dormi". Så här gör du:

- J'ai dormi (Jag sov)
- Tu as dormi (Du sov)
- Il/elle/on a dormi (Han/hon/ett sov)
- Vi har sovit (Vi sov)
- Vous avez dormi (Du har sovit)
- Ils/elles ont dormi (De har sovit)

 

Imperfekt tempus (Imparfait)

Imperfekt används för att beskriva pågående handlingar eller tillstånd i det förflutna. För att konjugera dormir i imperfekt, kommer du att använda följande former:

- Je dormais (Jag sov)
- Tu dormais (Du sov)
- Il/elle/on dormait (Han/hon/personen sov)
- Nous dormions (Vi sov)
- Vous dormiez (Du sov)
- Ils/elles dormaient (De sov)

 

Framtida tempus (Futur Simple)

För att uttrycka handlingar som kommer att hända i framtiden kan du använda futurum. För att konjugera dormir i futurum kan du följa detta mönster:

- Je dormirai (Jag kommer att sova)
- Tu dormiras (Du kommer att sova)
- Il/elle/on dormira (Han/hon/personen kommer att sova)
- Nous dormirons (Vi kommer att sova)
- Vous dormirez (Du kommer att sova)
- Ils/elles dormiront (De kommer att sova)

 

Villkorlig stämning (Conditionnel)

Den villkorliga stämningen används för att uttrycka hypotetiska eller osäkra handlingar. För att konjugera dormir i den villkorliga stämningen kan du använda följande former:

- Je dormirais (Jag skulle sova)
- Tu dormirais (Du skulle sova)
- Il/elle/on dormirait (Han/hon/personen skulle sova)
- Nous dormirions (Vi skulle sova)
- Vous dormiriez (Du skulle sova)
- Ils/elles dormiraient (De skulle sova)

 

10 exempelmeningar med ordet "dormir"

Här är 10 exempelmeningar med ordet "dormir" i olika grammatiska tempus:

  1. Je dors tranquillement. (Jag sover lugnt och stilla.) - Presens
  2. Tu as dormi toute la nuit. (Du sov hela natten.) - Förfluten tid (Passé Composé)
  3. Il dormait quand je suis arrivé. (Han sov när jag kom.) - Imperfekt
  4. Nous dormirons bientôt. (Vi kommer att sova snart.) - Framtida tempus
  5. Elles dormiraient si elles le pouvaient. (De skulle sova om de kunde.) - Villkorlig stämning
  6. Quand tu dormiras, je lirai un livre. (När du sover, kommer jag att läsa en bok.) - Framtid (Framtid av det förflutna)
  7. Le bébé ne veut pas dormir. (Barnet vill inte sova.) - Presens
  8. Après avoir dormi toute la journée, il se sentait mieux. (Efter att ha sovit hela dagen mådde han bättre.) - Förfluten tid (Passé Composé)
  9. Si nous ne dormons pas suffisamment, nous sommes fatigués. (Om vi inte sover tillräckligt är vi trötta.) - Presens
  10. Je me demande combien d'heures j'ai dormi cette nuit. (Jag undrar hur många timmar jag sov i natt.) - Förfluten tid (Passé Composé)

 

Sammanfattning

Att böja verbet "dormir" på franska innebär att förstå dess olika tempus och stämningar. Från presens till villkorligt, genom att behärska böjningen av detta viktiga verb kommer du att kunna uttrycka handlingar relaterade till sömn i olika sammanhang och tidsramar. Fortsätt öva för att bli mer säker på att använda "dormir" och andra franska verb effektivt i dina konversationer och skrivande.