Konjugation av verbet "Donner" på franska

Franskan är känd för sina komplexa verbkonjugationer, och ett av de viktigaste verben du kommer att stöta på i vardagligt tal är "donner", som betyder "att ge". Att böja verb på franska innebär att man ändrar verbets form för att matcha subjekt, tempus och stämning i en mening. I den här artikeln kommer vi att utforska hur man konjugerar verbet "donner" i olika tempus och stämningslägen.

 

Presens (nutid) (Présent)

I presens böjs "donner" enligt följande:

- Je donne (Jag ger)
- Tu donnes (Du ger, informell singular)
- Il/elle/on donne (Han/hon/den ger)
- Nous donnons (Vi ger)
- Vous donnez (Du ger, formell singular/plural)
- Ils/elles donnent (De ger)

 

Förfluten tid (Passé Composé)

Det förflutna tempuset i franska bildas ofta med hjälp av passé composé, vilket kräver ett hjälpverb (vanligtvis "avoir" eller "être") och det förflutna participet av huvudverbet. För "donner" använder du "avoir" som hjälpverb. Det förflutna participet av "donner" är "donné". Så här böjer du det:

- J'ai donné (Jag gav)
- Tu as donné (Du gav, informell singular)
- Il/elle/on a donné (Han/hon/personen gav)
- Vi har gett (Vi gav)
- Vous avez donné (Du gav, formell singular/plural)
- Ils/elles ont donné (De gav)

 

Framtida tempus (Futur Simple)

För att konjugera "donner" i futurum, lägg till följande ändelser till infinitivformen:

- Je donnerai (Jag kommer att ge)
- Tu donneras (Du kommer att ge, informell singular)
- Il/elle/on donnera (Han/hon/personen kommer att ge)
- Nous donnerons (Vi kommer att ge)
- Vous donnerez (Du kommer att ge, formell singular/plural)
- Ils/elles donneront (De kommer att ge)

 

Villkorlig stämning (Conditionnel Présent)

Den villkorliga stämningen används för att uttrycka handlingar som är beroende av ett villkor. För att konjugera "donner" i den villkorliga stämningen, använd följande ändelser:

- Je donnerais (Jag skulle ge)
- Tu donnerais (Du skulle ge, informell singular)
- Il/elle/on donnerait (Han/hon/personen skulle ge)
- Nous donnerions (Vi skulle ge)
- Vous donneriez (Du skulle ge, formell singular/plural)
- Ils/elles donneraient (De skulle ge)

 

Imperativ stämning (Impératif)

Den imperativa stämningen används för att ge kommandon eller göra förfrågningar. Här är imperativformerna av "donner":

- Donne (ge, informell singular)
- Donnons (Låt oss ge)
- Donnez (Ge, formell singular/plural)

 

10 exempelmeningar med ordet "donner"

Här är 10 exempelmeningar med ordet "donner" i olika grammatiska tempus:

  1. Je donne un cadeau à mon ami. (Jag ger en gåva till min vän.) - Presens
  2. Tu as donné une réponse intéressante. (Du gav ett intressant svar.) - Förfluten tid (Passé Composé)
  3. Il donnera une présentation demain. (Han kommer att hålla en presentation i morgon.) - Framtid (Futur Simple)
  4. Nous donnerions notre avis si on nous le demandait. (Vi skulle ge vår åsikt om vi blev tillfrågade.) - Villkorlig stämning (Conditionnel Présent)
  5. Donne-moi un coup de main, s'il te plaît. (Hjälp mig, snälla.) - Imperativ
  6. Elle a donné son livre à la bibliothèque. (Hon gav sin bok till biblioteket.) - Förfluten tid (Passé Composé)
  7. Vous donnerez une conférence importante. (Du kommer att hålla en viktig föreläsning.) - Framtid (Futur Simple)
  8. On donne souvent des conseils utiles. (Man ger ofta användbara råd.) - Presens
  9. Les enfants donnent des fleurs à leur mère. (Barnen ger blommor till sin mamma.) - Presens
  10. Donnez-moi l'opportunité de m'expliquer. (Ge mig möjlighet att förklara mig.) - Imperativ

Dessa meningar visar den mångsidiga användningen av verbet "donner" i olika tempus och stämningar, vilket möjliggör ett brett spektrum av uttryck på franska.

 

Sammanfattning

Att konjugera verbet "donner" på franska innebär att behärska dess former i olika tempus och stämningar. Oavsett om du ger kommandon, pratar om nutid, dåtid eller framtid är det viktigt att veta hur man konjugerar "donner" korrekt för att kunna kommunicera effektivt på franska. Övning och förtrogenhet med dessa konjugationer kommer att hjälpa dig att bli mer flytande i att använda detta mångsidiga verb i vardagliga samtal.