Konjugation av det tyska verbet "Sagen"

Det tyska verbet “sagen” är en viktig komponent i vardaglig kommunikation. I den här artikeln ska vi titta närmare på hur den böjs i olika grammatiska tempus.

 

Presens

I presens, “sagen” konjugat enligt följande

Ich sage (säger jag)
Du sagst (Du säger)
Er/sie/es sagt (Han/hon/den säger)
Wir sagen (Vi säger)
Ihr sagt (Du säger)
Sie sagen (De säger)

 

Förfluten tid (Imperfekt)

Det förflutna tempus, även känt som “Imperfekt”, antar följande former:

Ich sagte (sa jag)
Du sagtest (Du sa)
Er/sie/es sagte (Han/hon/den sade)
Wir sagten (Vi sade)
Ihr sagtet (Du sa)
Sie sagten (De sade)

 

Framtida tempus (Futur I)

I futurum, “sagen” böjs med hjälp av ett hjälpverb och infinitivformen av “sagen”:

Ich werde sagen (Jag kommer att säga)
Du wirst sagen (Du kommer att säga)
Er/sie/es wird sagen (Han/hon/den kommer att säga)
Wir werden sagen (Vi kommer att säga)
Ihr werdet sagen (Du kommer att säga)
Sie werden sagen (De kommer att säga)

 

Perfekt presens (Perfekt)

Perfekt presens bildas med hjälpverbet “haben” (att ha) eller “sein” (att vara) och det förflutna participet av “sagen”, vilket är “gesagt”:

- Ich habe gesagt (Jag har sagt)
Du hast gesagt (Du har sagt)
Er/sie/es hat gesagt (Han/hon/den har sagt)
Wir haben gesagt (Vi har sagt)
Ihr habt gesagt (Du har sagt)
Sie haben gesagt (De har sagt)

 

Förfluten tid (Plusquamperfekt)

Det förflutna perfekta tempus, även känt som “Plusquamperfekt”, konstrueras med hjälpverben “haben” eller “sein” i presens och particip “gesagt”:

Ich hatte gesagt (Jag hade sagt)
Du hattest gesagt (Du hade sagt)
Er/sie/es hatte gesagt (Han/hon/den hade sagt)
Wir hatten gesagt (Vi hade sagt)
Ihr hattet gesagt (Du hade sagt)
Sie hatten gesagt (De hade sagt)

 

Perfekt futurum (Futur II)

Perfekt futurum kombinerar hjälpverbet “haben” eller “sein” i futurum med particip från förfluten tid “gesagt”:

Ich werde gesagt haben (Jag kommer att ha sagt)
Du wirst gesagt haben (Du kommer att ha sagt)
Er/sie/es wird gesagt haben (Han/hon/den kommer att ha sagt)
Wir werden gesagt haben (Vi kommer att ha sagt)
Ihr werdet gesagt haben (Du kommer att ha sagt)
Sie werden gesagt haben (De kommer att ha sagt)