Konjugation av det franska verbet "Tirer"

Tirer är ett mångsidigt franskt verb som betyder "att dra" eller "att dra". Det är ett viktigt verb att känna till när man lär sig det franska språket, eftersom det ofta används i olika sammanhang. I den här artikeln kommer vi att utforska böjningen av verbet "tirer" i dess olika tempus och stämningar.

 

Nuvarande Indikativ

Den nuvarande indikativa spänningen används för att prata om handlingar som händer just nu eller vanliga handlingar. Här är böjningen av "tirer" i presens indikativ:

- Je tire (Jag drar)
- Tu tires (Du drar)
- Il/elle/on tire (Han/hon/personen drar)
- Nous tirons (Vi drar)
- Vous tirez (Du drar)
- Ils/elles tirent (De drar)

 

Tidigare Indikativ

Det förflutna indikativa spänningen används för att prata om slutförda handlingar i det förflutna. Här är konjugationen av "tirer" i det förflutna indikativa tempus:

- J'ai tiré (Jag drog)
- Tu as tiré (Du drog)
- Il/elle/on a tiré (Han/hon/ någon drog)
- Nous avons tiré (Vi har dragit)
- Vous avez tiré (Du har dragit)
- Ils/elles ont tiré (De har dragit)

 

Framtida Indikativ

Den framtida indikativa spänningen används för att prata om handlingar som kommer att hända i framtiden. Här är konjugationen av "tirer" i framtida indikativ tid:

- Je tirerai (Jag kommer att dra)
- Tu tireras (Du kommer att dra)
- Il/elle/on tirera (Han/hon/personen kommer att dra)
- Nous tirerons (Vi kommer att dra)
- Vous tirerez (Du kommer att dra)
- Ils/elles tireront (De kommer att dra)

 

Villkorlig

Den villkorliga stämningen används för att uttrycka hypotetiska handlingar eller händelser. Här är konjugationen av "tirer" i den villkorliga stämningen:

- Je tirerais (Jag skulle dra)
- Tu tirerais (Du skulle dra)
- Il/elle/on tirerait (Han/hon/personen skulle dra)
- Nous tirerions (Vi skulle dra)
- Vous tireriez (Du skulle dra)
- Ils/elles tireraient (De skulle dra)

 

Konjunktiv

Den konjunktiva stämningen används för att uttrycka tvivel, nödvändighet eller subjektiva handlingar. Här är konjugationen av "tirer" i det konjunktiva humöret:

- Que je tire (Att jag drar)
- Que tu tires (Att du drar)
- Qu'il/elle/on tire (att han/hon/personen drar)
- Que nous tirions (Att vi drar)
- Que vous tiriez (Att du drar)
- Qu'ils/elles tirent (Att de drar)

 

Imperativ

Den imperativa stämningen används för att ge kommandon eller instruktioner. Här är konjugationen av "tirer" i den imperativa stämningen:

- Däck (drag) - (tu form)
- Tirons (Låt oss dra) - (nous form)
- Tirez (dra) - (vous form)

 

10 exempelmeningar med ordet "tirer"

Här är 10 exempelmeningar med ordet "tirer" i olika grammatiska tempus:

  1. Je tire fort sur la corde. (Jag drar hårt i repet.) - Presens indikativ
  2. Il a tiré la flèche avec précision. (Han sköt pilen med precision.) - Passiv indikativ
  3. Nous tirerons la conclusion demain. (Vi kommer att dra slutsatsen i morgon.) - Framtida indikativ
  4. Si j'avais su, j'aurais tiré plus fort. (Om jag hade vetat, skulle jag ha dragit hårdare.) - Villkorlig
  5. Il faut que tu tires sur cette poignée. (Du måste dra i det här handtaget.) - Konjunktiv
  6. Tire la sonnette pour appeler le serveur. (Dra i klockan för att ringa servitören.) - Imperativ
  7. Elles tirent toujours la meilleure équipe. (De lottar alltid det bästa laget.) - Presens indikativ
  8. J'ai tiré un numéro gagnant à la loterie. (Jag drog ett vinnande nummer i lotteriet.) - Passiv indikativ
  9. Si tu continues à tirer, tu réussiras. (Om du fortsätter att dra kommer du att lyckas.) - Framtida indikativ
  10. Elle préférerait que tu ne tires pas sur ce fil. (Hon skulle föredra att du inte drog i den här tråden.) - Konjunktiv

Dessa meningar visar användningen av "tirer" i olika tempus och stämningar, vilket visar på dess mångsidighet i det franska språket.

 

Sammanfattning

Att konjugera verbet "tirer" på franska kan verka utmanande till en början, men med lite övning kan du bli skicklig på att använda det i olika tempus och stämningar. Oavsett om du pratar om att dra, dra eller använda det i ett annat sammanhang, är det viktigt att förstå konjugationen av "tirer" för att behärska det franska språket. Så fortsätt att öva och snart kommer du att kunna använda detta mångsidiga verb med lätthet i dina konversationer.