Konjugation av det franska verbet "Retenir"

Retenir, ett mångsidigt franskt verb, är en viktig del av det franska språket. Dess böjning kan vara ganska komplicerad, men att förstå hur man korrekt använder det är avgörande för effektiv kommunikation. I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i böjningen av "retenir" i olika tempus och stämningar, så att du enkelt kan behärska detta verb.

 

Nuvarande Indikativ

Presens indikativ används för att beskriva handlingar som sker just nu. Så här böjs "retenir" i detta tempus:

- Je retiens (Jag behåller)
- Tu retiens (Du behåller)
- Il/elle/on retient (Han/hon/personen behåller)
- Nous retenons (Vi behåller)
- Vous retenez (Du behåller)
- Ils/elles retiennent (De behåller)

 

Imperfekt Indikativ

Imperfekt indikativ används för att beskriva tidigare handlingar som var pågående eller vanliga. Här är böjningen för "retenir" i detta tempus:

- Je retenais (Jag höll kvar)
- Tu retenais (Du höll kvar)
- Il/elle/on retenait (Han/hon/personen var kvar)
- Nous retenions (Vi höll kvar)
- Vous reteniez (Ni höll kvar)
- Ils/elles retenaient (De höll kvar)

 

Enkel futurum indikativ

Enkel futurum används för att uttrycka handlingar som kommer att ske i framtiden. Så här konjugeras "retenir" i detta tempus:

- Je retiendrai (Jag kommer att behålla)
- Tu retiendras (Du kommer att behålla)
- Il/elle/on retiendra (Han/hon/ett kommer att behålla)
- Nous retiendrons (Vi kommer att behålla)
- Vous retiendrez (Du kommer att behålla)
- Ils/elles retiendront (De kommer att behålla)

 

Villkorlig stämning

Den villkorliga stämningen används för att uttrycka handlingar som är beroende av ett visst villkor. Här är konjugationen för "retenir" i detta humör:

- Je retiendrais (Jag skulle behålla)
- Tu retiendrais (Du skulle behålla)
- Il/elle/on retiendrait (Han/hon/personen skulle behålla)
- Nous retiendrions (Vi skulle behålla)
- Vous retiendriez (Du skulle behålla)
- Ils/elles retiendraient (De skulle behålla)

 

Konjunktiv

Konjunktiv används för att uttrycka tvivel, önskan eller osäkerhet. Här är hur "retenir" konjugeras i detta humör:

- Que je retienne (Att jag behåller)
- Que tu retiennes (Att du behåller)
- Qu'il/elle/on retienne (Att han/hon/personen behåller)
- Que nous retenions (Att vi behåller)
- Que vous reteniez (Att ni behåller)
- Qu'ils/elles retiennent (som de behåller)

 

10 exempelmeningar med ordet "retenir"

Här är 10 exempelmeningar med ordet "retenir" i olika grammatiska tempus:

  1. Je reçois un cadeau que je veux retenir. (Jag får en gåva som jag vill behålla.) - Presens indikativ
  2. Elle retenait les informations importantes. (Hon behöll den viktiga informationen.) - Imperfekt indikativ
  3. Nous retiendrons cette date pour la réunion. (Vi kommer att behålla detta datum för mötet.) - Enkel futurum indikativ
  4. Si tu voulais, tu pourrais retenir ce secret. (Om du ville, skulle du kunna behålla denna hemlighet.) - Villkorlig stämning
  5. Il est essentiel que nous les retenions pour la soirée. (Det är viktigt att vi behåller dem till kvällen.) - Konjunktiv
  6. Elles ne peuvent pas retenir leur excitation. (De kan inte behålla sin upphetsning.) - Presens indikativ
  7. Vous reteniez toujours les meilleures blagues. (Du brukade behålla de bästa skämten.) - Imperfekt indikativ
  8. Je retiendrai ce moment pour le reste de ma vie. (Jag kommer att behålla detta ögonblick för resten av mitt liv.) - Enkel futurum indikativ
  9. Si nous gagnions, cela serait à retenir. (Om vi vann, skulle det vara värt att behålla.) - Villkorlig stämning
  10. Il faut que tu retiennes cette leçon importante. (Du måste komma ihåg den här viktiga lektionen.) - Konjunktiv

 

Sammanfattning

Att behärska böjningen av det franska verbet "retenir" är avgörande för effektiv kommunikation på språket. Oavsett om du uttrycker handlingar i nutid, dåtid eller framtid, eller hanterar villkorliga eller konjunktiva stämningar, kommer kunskapen om hur man korrekt böjer "retenir" avsevärt förbättra din förmåga att förmedla dina tankar och idéer på franska. Öva dessa konjugationer regelbundet för att bli mer skicklig i att använda detta mångsidiga verb.