Konjugation av det franska verbet "Partir"

Franskan är känd för sina invecklade verbkonjugationer och ett av de vanligaste verben är "partir", som betyder "att lämna" eller "att ge sig av". I den här artikeln kommer vi att utforska böjningen av verbet "partir" i olika tempus och stämningslägen, och ge dig en omfattande guide till hur du använder detta viktiga franska verb.

 

Presens indikativ

Den nuvarande indikativa spänningen används för att beskriva handlingar som händer i nuet. Här är konjugationen av "partir" i presens:

- Je pars (Jag lämnar)
- Tu pars (Du lämnar)
- Il/elle/on part (Han/hon/ någon lämnar)
- Nous partons (Vi lämnar)
- Vous partez (Du lämnar)
- Ils/elles partent (De lämnar)

 

Imperfekt indikativ tempus

Imperfekt indikativ används för att beskriva pågående eller vanliga handlingar i det förflutna. Här är hur "partir" böjs i imperfekt:

- Je partais (Jag var på väg bort)
- Tu partais (Du var på väg bort)
- Il/elle/on partait (Han/hon/personen var på väg)
- Nous partions (Vi var på väg bort)
- Vous partiez (Du var på väg bort)
- Ils/elles partaient (De var på väg)

 

Enkel framtid

Den enkla framtida spänningen används för att uttrycka handlingar som kommer att hända i framtiden. Här är konjugationen av "partir" i enkel framtid:

- Je partirai (Jag kommer att lämna)
- Tu partiras (Du kommer att lämna)
- Il/elle/on partira (Han/hon/personen kommer att lämna)
- Nous partirons (Vi kommer att lämna)
- Vous partirez (Du kommer att lämna)
- Ils/elles partiront (De kommer att lämna)

 

Villkorlig stämning

Den villkorliga stämningen används för att uttrycka handlingar som är beroende av vissa villkor. Här är hur "partir" konjugeras i den villkorliga stämningen:

- Je partirais (Jag skulle lämna)
- Tu partirais (Du skulle lämna)
- Il/elle/on partirait (Han/hon/personen skulle lämna)
- Nous partirions (Vi skulle lämna)
- Vous partiriez (Du skulle lämna)
- Ils/elles partiraient (De skulle lämna)

 

Konjunktiv

Den konjunktiva stämningen används för att uttrycka osäkerhet, önskan eller nödvändighet. Här är konjugationen av "partir" i den nuvarande konjunktiva tiden:

- Que je parte (Att jag lämnar)
- Que tu partes (Att du lämnar)
- Qu'il/elle/on parte (att han/hon/ någon lämnar)
- Que nous partions (Att vi lämnar)
- Que vous partiez (Att du lämnar)
- Qu'ils/elles partent (Att de lämnar)

 

10 exempelmeningar med ordet "partir"

Här är 10 exempelmeningar med ordet "partir" i olika grammatiska tempus:

  1. Je vais partir en vacances demain. (Jag kommer att åka på semester i morgon.) - Framtid
  2. Il partait lorsque je suis arrivé. (Han gick när jag kom.) - Imperfekt
  3. Nous partirons tôt le matin. (Vi kommer att åka tidigt på morgonen.) - Framtida tempus
  4. Elle est partie sans dire au revoir. (Hon gick utan att säga adjö.) - Partiklar i förfluten tid
  5. Si j'étais prêt, je partirais maintenant. (Om jag var redo skulle jag åka nu.) - Villkorligt tempus
  6. On ne sait pas quand il partira. (Vi vet inte när han kommer att åka.) - Framtid
  7. Je suis content de partir en voyage. (Jag är glad att jag ska åka iväg på en resa.) - Presens
  8. Il aurait dû partir plus tôt. (Han borde ha gått tidigare.) - Villkorligt tempus
  9. Elles partiront avec nous demain. (De kommer att åka med oss i morgon.) - Framtid
  10. Avant de partir, n'oublie pas tes clés. (Glöm inte dina nycklar innan du går.) - Infinitiv

 

Sammanfattning

Att konjugera verbet "partir" korrekt är avgörande för effektiv kommunikation på franska. Genom att behärska dess olika former i olika tempus och stämningar kan du uttrycka ett brett spektrum av handlingar och avsikter på ett korrekt sätt. Oavsett om du pratar om att åka iväg på en resa, lämna en plats eller uttrycka hypotetiska situationer, kommer du att ha nytta av att veta hur man konjugerar "partir" på din resa genom det franska språket.