Konjugation av det franska verbet "Mourir"

Mourir, som betyder "att dö" på franska, är ett viktigt verb som ofta används i vardagliga konversationer och i litteraturen. Det tillhör den tredje gruppen av franska verb, som är kända som oregelbundna verb på grund av deras oförutsägbara konjugationsmönster. I den här artikeln kommer vi att utforska hur man böjer "mourir" i olika tempus och stämningar.

 

Nuvarande Indikativ

Presens indikativ används för att beskriva handlingar eller tillstånd som sker i nuet. Här är hur "mourir" böjs i presens indikativ:

- Je meurs (Jag dör)
- Tu meurs (Du dör)
- Il/elle/on meurt (Han/hon/personen dör)
- Nous mourons (Vi dör)
- Vous mourez (Du dör)
- Ils/elles meurent (De dör)

 

Tidigare Indikativ

Det förflutna indikativa tempuset används för att prata om handlingar som hände i det förflutna. Så här böjs "mourir" i förfluten indikativ:

- Je suis mort(e) (Jag har dött)
- Tu es mort(e) (Du har dött)
- Il/elle/on est mort(e) (Han/hon/ någon har dött)
- Nous sommes morts(es) (Vi är döda)
- Vous êtes mort(e)s (Du är död)
- Ils/elles sont morts(es) (De dog)

 

Framtida Indikativ

För att uttrycka framtida handlingar eller händelser kan du använda futurum indikativ. Att konjugera "mourir" i futurum är relativt okomplicerat:

- Je mourrai (Jag kommer att dö)
- Tu mourras (Du kommer att dö)
- Il/elle/on mourra (Han/hon/personen kommer att dö)
- Nous mourrons (Vi kommer att dö)
- Vous mourrez (Du kommer att dö)
- Ils/elles mourront (De kommer att dö)

 

Villkorlig

Den villkorliga stämningen används för att uttrycka hypotetiska handlingar eller händelser. För att konjugera "mourir" i den villkorliga stämningen, använd följande former:

- Je mourrais (Jag skulle dö)
- Tu mourrais (Du skulle dö)
- Il/elle/on mourrait (Han/hon/personen skulle dö)
- Nous mourrions (Vi skulle dö)
- Vous mourriez (Du skulle dö)
- Ils/elles mourraient (De skulle dö)

 

Konjunktiv

Konjunktiv används ofta i bisatser för att uttrycka tvivel, önskningar, känslor och andra subjektiva idéer. Här är de konjunktiva formerna av "mourir":

- Que je meure (Att jag dör)
- Que tu meures (Att du dör)
- Qu'il/elle/on meure (Att han/hon/personen dör)
- Que nous mourions (Att vi dör)
- Que vous mouriez (Att du dör)
- Qu'ils/elles meurent (Att de dör)

 

Imperativ

Imperativ används för att ge kommandon eller göra förfrågningar. De imperativa formerna av "mourir" är:

- Meurs (Die) - informell singular
- Mourons (Låt oss dö) - Första person plural
- Mourez (Die) - Formell singular och plural

 

10 exempelmeningar med ordet "mourir"

Här är 10 exempelmeningar med ordet "mourir" i olika grammatiska tempus:

  1. Je meurs d'impatience de te voir. (Jag dör av otålighet att se dig.) - Presens indikativ
  2. Il est mort il y a dix ans. (Han dog för tio år sedan.) - Passiv indikativ
  3. Nous mourrons tous un jour. (Vi kommer alla att dö en dag.) - Framtida indikativ
  4. Si j'étais malade, je mourrais de faim. (Om jag var sjuk skulle jag svälta ihjäl.) - Villkorlig
  5. Je crains qu'il ne meure avant l'arrivée des secours. (Jag är rädd att han dör innan hjälpen kommer.) - Konjunktiv
  6. Mourons ensemble pour une cause noble. (Låt oss dö tillsammans för en ädel sak.) - Imperativ
  7. Elle a peur de mourir seule. (Hon är rädd för att dö ensam.) - Presens indikativ
  8. Après sa longue maladie, il est enfin mort en paix. (Efter sin långa sjukdom dog han slutligen fridfullt.) - Past indikativ
  9. Si tu continues à fumer, tu mourras prématurément. (Om du fortsätter att röka kommer du att dö i förtid.) - Framtida indikativ
  10. Il faut que nous trouvions un moyen de ne pas mourir de froid. (Vi måste hitta ett sätt att inte frysa ihjäl.) - Konjunktiv

 

Sammanfattning

Att konjugera det franska verbet "mourir" kan vara lite knepigt, särskilt för inlärare, på grund av dess oregelbundna konjugationsmönster. Men med lite övning och kännedom om de olika tempus- och stämningsformerna kan du tryggt använda detta viktiga verb i dina franska konversationer och i ditt skrivande. Kom ihåg att behärska verbkonjugationer är ett grundläggande steg för att bli duktig på det franska språket.