Konjugation av det franska verbet "Jouer"

Bland den myriad av verb som finns på franska utmärker sig "jouer" som ett populärt och mångsidigt verb som betyder "att spela". Oavsett om du pratar om att spela ett instrument, en sport eller ett spel, är det viktigt att behärska böjningen av "jouer" för alla som lär sig franska. I den här artikeln tar vi en närmare titt på hur man böjer detta verb i olika tempus och stämningar.

 

Infinitiv form

Innan vi dyker ner i konjugationer, låt oss börja med den infinita formen av "jouer". På franska är infinitivverben basformen och slutar ofta på -er, -ir eller -re. "Jouer" tillhör -er-gruppen. Här är infinitivformen:

- Jouer (att spela)

Låt oss nu utforska hur "jouer" böjs i olika tempus och stämningslägen.

 

Presens (nutid) (Présent)

Presens används för att beskriva handlingar som sker just nu eller vanemässiga handlingar. För att konjugera "jouer" i presens, följ detta mönster:

- Je joue (Jag spelar)
- Tu joues (Du spelar)
- Il/elle/on joue (Han/hon/den spelar)
- Nous jouons (Vi spelar)
- Vous jouez (Du spelar)
- Ils/elles jouent (De spelar)

Till exempel:

- Je joue au tennis. (Jag spelar tennis.)
- Nous jouons de la musique. (Vi spelar musik.)

 

Förfluten tid (Passé Composé)

Passé composé används för att prata om handlingar som hände i det förflutna. För att bilda passé composé av "jouer" behöver du hjälpverbet "avoir" och det förflutna participet "joué". Så här ser det ut:

- J'ai joué (Jag har spelat)
- Tu as joué (Du har spelat)
- Il/elle/on a joué (Han/hon/ någon har spelat)
- Nous avons joué (Vi har spelat)
- Vous avez joué (Du har spelat)
- Ils/elles ont joué (De har spelat)

Till exempel:

- J'ai joué au football hier. (Jag spelade fotboll igår.)
- Elle a joué du piano ce matin. (Hon spelade piano i morse.)

 

Framtida tempus (Futur Simple)

Framtidsspänningen används för att prata om handlingar som kommer att hända i framtiden. För att konjugera "jouer" i futurum, lägg till följande ändelser i infinitivformen:

- Je jouerai (Jag kommer att spela)
- Tu joueras (Du kommer att spela)
- Il/elle/on jouera (Han/hon/personen kommer att spela)
- Nous jouerons (Vi kommer att spela)
- Vous jouerez (Du kommer att spela)
- Ils/elles joueront (De kommer att spela)

Till exempel:

- Je jouerai au théâtre demain soir. (Jag kommer att spela på teatern i morgon kväll.)
- Ils joueront au basket cet été. (De kommer att spela basket i sommar.)

 

Imperfekt tempus (Imparfait)

Imperfekt används för att beskriva pågående eller upprepade handlingar i det förflutna. För att konjugera "jouer" i imperfekt, ersätt -er-ändelsen med följande:

- Je jouais (Jag spelade/spelade)
- Tu jouais (Du spelade/spelade)
- Il/elle/on jouait (Han/hon/den spelade/spelade)
- Nous jouions (Vi spelade/spelade)
- Vous jouiez (Du spelade/spelade)
- Ils/elles jouaient (De spelade/spelade)

Till exempel:

- Quand j'étais enfant, je jouais au parc tous les jours. (När jag var barn brukade jag leka i parken varje dag.)
- Elle jouait du violon dans l'orchestre. (Hon spelade fiol i orkestern.)

 

Villkorlig stämning (Conditionnel)

Den villkorliga stämningen används för att uttrycka hypotetiska eller framtida handlingar beroende på ett villkor. För att konjugera "jouer" i den villkorliga stämningen, lägg till följande ändelser till infinitivformen:

- Je jouerais (Jag skulle spela)
- Tu jouerais (Du skulle spela)
- Il/elle/on jouerait (Han/hon/personen skulle spela)
- Nous jouerions (Vi skulle spela)
- Vous joueriez (Du skulle spela)
- Ils/elles joueraient (De skulle spela)

Till exempel:

- Je jouerais du piano si j'avais le temps. (Jag skulle spela piano om jag hade tid.)
- Ils joueraient mieux s'ils s'entraînaient davantage. (De skulle spela bättre om de övade mer.)

 

Stämning i konjunktiv (Subjonctif)

Den konjunktiva stämningen används för att uttrycka tvivel, osäkerhet, önskan eller nödvändighet. Att konjugera "jouer" i konjunktiv kräver olika ändelser:

- Que je joue (Att jag spelar)
- Que tu joues (Att du spelar)
- Qu'il/elle/on joue (Att han/hon/ någon spelar)
- Que nous jouions (Att vi spelar)
- Que vous jouiez (Att du spelar)
- Qu'ils/elles jouent (Att de spelar)

Till exempel:

- Il est nécessaire que tu joues bien. (Det är nödvändigt att du spelar bra.)
- Je préfère qu'ils jouent tranquillement. (Jag föredrar att de spelar lugnt.)

 

10 exempelmeningar med ordet "rendre"

Här är 10 exempelmeningar med ordet "rendre" i olika grammatiska tempus:

  1. Il rend visite à sa grand-mère chaque week-end. (Han besöker sin mormor varje helg.) - Presens
  2. Hier, elle a rendu son livre à la bibliothèque. (Igår lämnade hon tillbaka sin bok till biblioteket.) - Förfluten tid (Passé composé)
  3. Ils rendront leur décision demain matin. (De kommer att fatta sitt beslut i morgon bitti.) - Framtid
  4. J'espère qu'il rende son devoir à temps. (Jag hoppas att han lämnar in sin uppgift i tid.) - Konjunktiv
  5. Les élèves doivent rendre leurs devoirs avant la fin de la semaine. (Eleverna måste lämna in sina uppgifter före veckans slut.) - Infinitiv
  6. Nous rendions souvent visite à nos amis quand nous habitions en France. (Vi brukade ofta besöka våra vänner när vi bodde i Frankrike.) - Imperfekt
  7. Si tu ne rends pas cet objet, tu devras le remplacer. (Om du inte lämnar tillbaka föremålet måste du ersätta det.) - Villkorlig form
  8. Elle rend un hommage émouvant à son professeur. (Hon ger en känslosam hyllning till sin lärare.) - Presens particip
  9. Ils rendent service à la communauté en faisant du bénévolat. (De tjänar samhället genom volontärarbete.) - Presens
  10. Quand tu auras fini, rends-moi mon livre, s'il te plaît. (När du är klar, ge mig tillbaka min bok, tack.) - Framtida perfekt

 

Sammanfattning

Att behärska böjningen av det franska verbet "jouer" är viktigt för alla som lär sig språket. Med sina olika tempus och stämningar låter "jouer" dig uttrycka ett brett spektrum av handlingar och känslor relaterade till att spela. Öva på dessa konjugationer regelbundet så kommer du snart att kunna använda "jouer" med självförtroende i dina konversationer, oavsett om du pratar om att spela ett musikinstrument, en sport eller ett spel.