Konjugation av det franska verbet "Gagner"

Franskan är känd för sina invecklade verbkonjugationer, och ett sådant verb som genomgår en mängd olika förändringar beroende på ämne och tempus är "gagner". Detta mångsidiga verb, som betyder "att vinna" eller "att förtjäna", används ofta i vardagliga samtal och är en viktig del av den franska grammatiken. I den här artikeln kommer vi att utforska böjningen av verbet "gagner" i olika tempus och stämningar för att hjälpa dig att behärska dess användning.

 

Presens indikativ

Presens indikativ används för att beskriva handlingar som sker i nuet. Så här böjs "gagner" i detta tempus:

- Je gagne (Jag vinner/förtjänar)
- Tu gagnes (Du vinner/förtjänar)
- Il/Elle/On gagne (Han/Hon/On vinner/förtjänar)
- Nous gagnons (Vi vinner/förtjänar)
- Vous gagnez (Du vinner/förtjänar)
- Ils/Elles gagnent (De vinner/förtjänar)

 

Imperfekt indikativ tempus

Imperfekt indikativ används för att beskriva pågående eller vanliga handlingar i det förflutna. Här är böjningen av "gagner" i detta tempus:

- Je gagnais (jag brukade vinna)
- Tu gagnais (Du brukade vinna)
- Il/Elle/On gagnait (Han/Hon/On brukade vinna/förtjäna)
- Nous gagnions (Vi brukade vinna)
- Vous gagniez (Du brukade vinna/förtjäna)
- Ils/Elles gagnaient (De brukade vinna)

 

Enkelt förflutet (Passe Compose)

Det enkla preteritumet, eller "passe compose", används för att beskriva avslutade handlingar i det förflutna. Det bildas genom att använda hjälpverbet "avoir" (att ha) tillsammans med det förflutna participet av "gagner", vilket är "gagné". Så här böjs det:

- J'ai gagné (Jag vann/förtjänade)
- Tu as gagné (Du vann/förtjänade)
- Il/Elle/On a gagné (Han/Hon/On vann/förtjänade)
- Nous avons gagné (Vi vann/förtjänade)
- Vous avez gagné (Du vann/förtjänade)
- Ils/Elles ont gagné (De vann/förtjänade)

 

Framtida indikativ tempus

Den framtida indikativa spänningen används för att beskriva handlingar som kommer att hända i framtiden. För att konjugera "gagner" i detta tempus kan du lägga till lämpliga ändelser till infinitivformen:

- Je gagnerai (Jag kommer att vinna/förtjäna)
- Tu gagneras (Du kommer att vinna/förtjäna)
- Il/Elle/On gagnera (Han/Hon/On kommer att vinna/förtjäna)
- Nous gagnerons (Vi kommer att vinna/förtjäna)
- Vous gagnerez (Du kommer att vinna/förtjäna)
- Ils/Elles gagneront (De kommer att vinna/förtjäna)

 

Villkorlig stämning

Den villkorliga stämningen används för att uttrycka handlingar som är beroende av vissa villkor. För att konjugera "gagner" i detta humör kan du använda följande ändelser med infinitivformen:

- Je gagnerais (Jag skulle vinna/förtjäna)
- Tu gagnerais (Du skulle vinna/förtjäna)
- Il/Elle/On gagnerait (Han/Hon/On skulle vinna/förtjäna)
- Nous gagnerions (Vi skulle vinna/förtjäna)
- Vous gagneriez (Du skulle vinna/förtjäna)
- Ils/Elles gagneraient (De skulle vinna/förtjäna)

 

10 exempelmeningar med ordet "gagner"

Här är 10 exempelmeningar med ordet "gagner" i olika grammatiska tempus:

  1. Je gagne un prix. (Jag vinner ett pris.) - Presens indikativ
  2. Tu gagnais de l'argent hier. (Du tjänade pengar igår.) - Imperfekt indikativ
  3. Il a gagné la compétition. (Han vann tävlingen.) - Simple Past (Passe Compose)
  4. Nous gagnerons demain. (Vi kommer att vinna i morgon.) - Framtida indikativ
  5. Elle gagnerait si elle participait. (Hon skulle vinna om hon deltog.) - Villkorlig stämning
  6. Vous gagnez toujours. (Du vinner alltid.) - Presens indikativ
  7. Nous avons gagné la loterie. (Vi vann på lotteriet.) - Simple Past (Passe Compose)
  8. Ils gagneront la course s'ils s'entraînent. (De kommer att vinna loppet om de tränar.) - Framtida indikativ
  9. Elle gagnait en popularité. (Hon blev alltmer populär.) - Imperfekt indikativ
  10. On gagnera du temps avec cette méthode. (Vi kommer att spara tid med den här metoden.) - Framtida indikativ

 

Sammanfattning

Att behärska böjningen av verbet "gagner" på franska är viktigt för effektiv kommunikation. Genom att förstå hur man använder det i olika tempus och stämningar kommer du att vara bättre rustad att uttrycka dig i olika sammanhang. Övning och repetition är nyckeln till att bli skicklig på franska verbkonjugationer, och "gagner" är bara ett av många verb som gör det franska språket rikt och uttrycksfullt.