Konjugation av det franska verbet "Croire"

Det franska språket är känt för sin rika variation av verb, vart och ett med sina egna unika böjningsmönster. I den här artikeln kommer vi att utforska böjningen av verbet "croire", som betyder "att tro" på engelska. Att förstå hur man böjer detta verb är avgörande för effektiv kommunikation på franska, eftersom det är vanligt förekommande i både talade och skrivna sammanhang.

 

Infinitivform

Innan vi dyker ner i konjugationen är det viktigt att börja med infinitivformen av verbet "croire". I sin grundform skrivs det som:

- Croire (att tro)

 

Konjugation i presens

Presens på franska motsvarar handlingar som sker i nuet. För att böja "croire" i presens, följ detta mönster:

- Je crois (Jag tror)
- Tu crois (Du tror, informell singular)
- Il/elle/on croit (Han/hon/den tror)
- Nous croyons (Vi tror)
- Vous croyez (Du tror, formell singular/plural)
- Ils/elles croient (De tror)

 

Konjugation i förfluten tid

 

1. Passé Composé

Passé composé används för att beskriva handlingar som inträffade i det förflutna. För att bilda passé composé av "croire" behöver du använda hjälpverbet "avoir" och det förflutna participet "cru". Här är konjugationen:

- J'ai cru (Jag trodde)
- Tu as cru (Du trodde, informell singular)
- Il/elle/on a cru (Han/hon/ någon trodde)
- Nous avons cru (Vi trodde)
- Vous avez cru (Du trodde, formell singular/plural)
- Ils/elles ont cru (De trodde)

 

2. Ofullständig

Imperfekt används för att beskriva pågående handlingar eller vanemässiga handlingar i det förflutna. För att konjugera "croire" i imperfekt, använd följande ändelser som läggs till verbstammen "croy-":

- Je croyais (Jag brukade tro)
- Tu croyais (Du brukade tro, informell singular)
- Il/elle/on croyait (Han/hon/personen brukade tro)
- Nous croyions (Vi brukade tro)
- Vous croyiez (Du brukade tro, formell singular/plural)
- Ils/elles croyaient (De brukade tro)

 

3. Enkelt förflutet (Passé Simple)

Passé simple används främst i formellt skrivande. Böjningen av "croire" i passé simple är som följer:

- Je crus (Jag trodde)
- Tu crus (Du trodde, informell singular)
- Il/elle/on crut (Han/hon/den trodde)
- Nous crûmes (Vi trodde)
- Vous crûtes (Du trodde, formell singular/plural)
- Ils/elles crurent (De trodde)

 

Konjugation i futurum

Framtidsspänningen i franska används för att uttrycka handlingar som kommer att hända i framtiden. För att konjugera "croire" i futurum, lägg till följande ändelser till verbstammen "croir-":

- Je croirai (Jag kommer att tro)
- Tu croiras (Du kommer att tro, informell singular)
- Il/elle/on croira (Han/hon/den kommer att tro)
- Nous croirons (Vi kommer att tro)
- Vous croirez (Du kommer att tro, formell singular/plural)
- Ils/elles croiront (De kommer att tro)

 

10 exempelmeningar med ordet "croire"

Här är 10 exempelmeningar med ordet "croire" i olika grammatiska tempus:

  1. J'espère que tu crois en toi. (Jag hoppas att du tror på dig själv.) - Presens
  2. Il a cru à cette histoire incroyable. (Han trodde på den otroliga historien.) - Förfluten tid (Passé Composé)
  3. Elle croyait aux contes de fées quand elle était enfant. (Hon brukade tro på sagor när hon var barn.) - Imperfekt
  4. Nous croirons en un meilleur avenir. (Vi kommer att tro på en bättre framtid.) - Framtid
  5. Vous croyiez à cette légende urbaine ? (Trodde du på den där urbana legenden?) - Imperfekt
  6. Ils croiront en l'amour éternel. (De kommer att tro på evig kärlek.) - Framtid
  7. On ne peut pas croire tout ce qu'on lit sur Internet. (Man kan inte tro på allt man läser på Internet.) - Presens
  8. Elles avaient cru en son innocence. (De hade trott på hans oskuld.) - förfluten tid (Passé Composé)
  9. Je croirais en des extraterrestres si je les rencontrais. (Jag skulle tro på utomjordingar om jag träffade dem.) - Villkorligt tempus
  10. Nous croyons fermement en la liberté d'expression. (Vi tror fullt och fast på yttrandefrihet.) - Presens

Dessa exempelmeningar visar användningen av verbet "croire" i olika grammatiska tempus, vilket visar dess mångsidighet när det gäller att uttrycka övertygelser och attityder i olika sammanhang.

 

Sammanfattning

Att böja verbet "croire" på franska är viktigt för att uttrycka övertygelser och åsikter på ett korrekt sätt. Genom att behärska dess böjning i olika tempus blir du bättre rustad för att kommunicera effektivt på både talad och skriven franska. Oavsett om du beskriver nuvarande övertygelser i presens eller berättar om tidigare övertygelser i passé composé, är förståelse för böjningen av "croire" en grundläggande aspekt av franska språkkunskaper.