Avoir - Böjning av det franska hjälpverbet

Nedan kan du se de olika konjugationerna av avoir och längst ner på sidan kan du läsa om hur verbet används och uttalas korrekt.

 

Böjning av avoir

Indicatif (indikativ)

Présent (närvarande)

 • j’ai
 • tu as
 • il a
 • nous avons
 • vous avez
 • ils ont

Exempel: j’ai envie de manger = Jag känner mig sugen på att äta

Passé composé (förfluten tid)

 • j’ai eu
 • tu as eu
 • il a eu
 • nous avons eu
 • vous avez eu
 • ils ont eu

Exempel: j’ai eu envie de manger = Jag har känt mig sugen på att äta


 

Imparfait (förfluten tid)

 • j’avais
 • tu avais
 • il avait
 • nous avions
 • vous aviez
 • ils avaient

Exempel: j’avais envie de manger = Jag var sugen på att äta

Plus-que-parfait (förfluten tid)

 • j’avais eu
 • tu avais eu
 • il avait eu
 • nous avions eu
 • vous aviez eu
 • ils avaient eu

Exempel: j’avais eu envie de manger = Jag hade velat äta


 

Futur (framtid)

 • j’aurai
 • tu auras
 • il aura
 • nous aurons
 • vous aurez
 • ils auront

Exempel: j’aurai envie de manger = Jag får lust att äta

Futur passé (för framtiden)

 • j’aurai eu
 • tu auras eu
 • il aura eu
 • nous aurons eu
 • vous aurez eu
 • ils auront eu

Exempel: j’aurai eu envie de manger = Jag skulle ha velat äta


 

Passé simple (förfluten tid)

 • j’eus
 • tu eus
 • il eut
 • nous eûmes
 • vous eûtes
 • ils eurent

Exempel: j’eus peine à trouver la maison = Jag hade svårt att hitta huset

Passé antérieur (förfluten tid)

 • j’eus eu
 • tu eus eu
 • il eut eu
 • nous eûmes eu
 • vous eûtes eu
 • ils eurent eu

Exempel: j’eus eu chaud = jag hade varit varm

 


 

Conditionnel (det förflutnas framtid)

Nuvarande tillstånd

 • j’aurais
 • tu aurais
 • il aurait
 • nous aurions
 • vous auriez
 • ils auraient

Exempel: j’aurais adoré être policier = Jag skulle ha velat bli polis.

Conditionnel passé

 • j’aurais eu
 • tu aurais eu
 • il aurait eu
 • nous aurions eu
 • vous auriez eu
 • ils auraient eu

Exempel: si il m’avait payé des millions, j’aurais eu un autre statut = Om han hade betalat mig miljoner hade jag haft en annan status.

 


 

Subjonctif (konjunktiv)

Subjonctif présent

 • que j’aie
 • que tu aies
 • qu’il ait
 • que nous ayons
 • que vous ayez
 • qu’ils aient

Exempel: le seul problème que j’aie dans tout ceci, c’est que l’argent n’a jamais été versé = Det enda problemet jag har i allt detta är att pengarna aldrig har överförts.

Subjonctif passé

 • que j’aie eu
 • que tu aies eu
 • qu’il ait eu
 • que nous ayons eu
 • que vous ayez eu
 • qu’ils aient eu

Exempel: c’est un des meilleurs restaurants que j’aie eu l’opportunité de visiter = det är en av de bästa restaurangerna jag har haft möjlighet att besöka.


 

Subjonctif imparfait

 • que j’eusse
 • que tu eusses
 • qu’il eût
 • que nous eussions
 • que vous eussiez
 • qu’ils eussent

Exempel: j’eusse aimé vivre auprès d’une jeune géante = Jag skulle ha älskat att bo bredvid en ung jätte.

Subjonctif plus-que-parfait

 • que j’eusse eu
 • que tu eusses eu
 • qu’il eût eu
 • que nous eussions eu
 • que vous eussiez eu
 • qu’ils eussent eu

Exempel: il répondit à ma question avant que j’eusse eu le temps de la formuler = han svarade på min fråga innan jag hann formulera den.

 


 

Impératif (imperativ)

Impératif présent

 • (tu) aie
 • (nous) ayons
 • (vous) ayez

Exempel: le personnel le plus attentionné que nous ayons rencontré = den mest uppmärksamma personalen som vi har träffat

Impératif passé

 • (tu) aie eu
 • (nous) ayons eu
 • (vous) ayez eu

Exempel: c’est qui la meilleure amie que tu aie eu ? = Vem är den bästa vän du någonsin har haft?

 


 

Infinitif (infinitiv)

Infinitif présent

 • avoir

Översättning av: avoir = att ha

Infinitif passé

 • avoir eu

Översättning av: avoir eu = har haft

 


 

Participe

Participe présent

 • ayant

Översättning av: ayant = ha

Participe passé

 • ayant eu

Översättning av: ayant eu = ha haft

Participe antérieur

 • ayant eu

Översättning av: ayant eu = ha haft

 

Om verbet avoir

Avoir är ett oregelbundet franskt verb som också är ett av de två hjälpverben (det andra är être).

Om du vill lära dig franska är det mycket viktigt att du kan böja avoireftersom det är ett av de mest använda verben i det franska språket - både på grund av dess mycket centrala roll i språket, men också på grund av dess funktion som hjälpverb.

 

Uttryck av avoir

Avoir är inte bara svårt att uttala korrekt, utan dess böjningar orsakar ofta stor förvirring när man lär sig franska. Exempel på detta är:

 • a eller . à: a är en konjugation (presens, 3:e person, singular) av avoir, där à är ett preposition som bäst kan översättas med till eller . . Exempel: il a mangé = han har ätit och je vais à la boulangerie = Jag går till bageriet. Eftersom de två orden är mycket lika i stavning och uttal kan de lätt förvirra nybörjare.
 • Il y a: Den lilla frasen il y a, betyder vanligen "det finns" eller "är det". Vid första anblicken verkar denna del av meningen konstig för de flesta människor, men den används ofta på franska och det är därför bra att lära sig den. I dagligt tal uttalas den iya.
 • Il n’y a pas: Detta är samma del av meningen som ovan, med tillägg av en negation. (ne + pas) för att ge meningen den motsatta innebörden: "det finns inte" eller "det finns inte". Il n’y a pas uttalas iyapa.
 • Eu, eus, eut: Böjningar eu, (som är en del av det förflutna deltagandet) eus och eut (som är en del av passé simple) uttalas alla y, som i tu ("du"). Samma sak gäller för eûmes, eûtes och eurent, som uttalas y-m, y-t och y-r respektive.

 

Sammandragningar

Det finns ett antal sammandragningar i samband med böjningarna av avoir. Här är några exempel:

 • Z-ljud: När ett ord slutar på s och ligger i anslutning till ett ord som börjar med en vokal, är s måste uttalas med ett z ljud. När det gäller avoirDetta gäller i följande fall: nous avons, vous avez, ils ont och elles ont.
 • Ils/elles ont: Som nämnts ovan måste s:et vara röstat mellan ils/elles och ont så att du uttalar en z ljud. Om du misslyckas med detta säger du ils/elles sont i stället (med en s ljud), som är en böjning av être! Detta är ett mycket vanligt nybörjarmisstag.
 • Tu as: Tu as betyder "du har" eller "har du" och är kontrakterat till t’a, och uttalas därför ta. Det är dock inget fel att uttala orden separat. (ty a) och detta uttal hörs ibland i fransktalande länder.
 • Tu n’as pas: Detta är samma del av meningen som ovan, men med tillägg av en negation. (ne + pas), så att meningen får den motsatta innebörden: "du har inte" eller "du har inte". Denna del av meningen kan uttalas både ta pa (t’as pas) och ty na pa (tu n’as pas).