"Sein" in tegenwoordige tijd

Het Duitse werkwoord “sein” (to be) is essential for expressing various concepts in present tense. Let’s look into how this verb is conjugated and applied in different contexts with examples.

 

Conjugatie van “Sein” in Present Tense

In present tense, “sein” wordt als volgt vervoegd:

- Ich bin (Ik ben)
- Du bist (Jij bent)
- Er/sie/es ist (Hij/zij/het is)
- Wir sind (Wij zijn)
- Ihr seid (Jij bent)
- Sie sind (Zij zijn/U bent)

Tegenwoordige tijd heet “präsens” in de Duitse grammatica.

 

Gebruik van “Sein” in Present Tense

Identiteit identificeren of beschrijven

“Ich bin ein Student.” (Ik ben een student.)
“Du bist meine Schwester.” (You are my sister.)
“Sie ist Lehrerin.” (Ze is lerares.)

 

Kenmerken of eigenschappen beschrijven

“Er ist groß und schlank.” (He is tall and slim.)
“Sie sind sehr freundlich.” (They are very friendly.)

 

Herkomst of nationaliteit aangeven:

“Ich bin aus Deutschland.” (I am from Germany.)
“Sie sind Spanier.” (They are Spanish.)

 

Locatie uitdrukken

“Wir sind zu Hause.” (We are at home.)
“Die Bücher sind auf dem Tisch.” (The books are on the table.)

 

Praten over beroep

“Er ist Arzt.” (Hij is arts.)
“Sie sind Ingenieure.” (They are engineers.)

 

Tijd uitdrukken:

“Es ist zwölf Uhr.” (It is twelve o’clock.)
“Heute ist Montag.” (Today is Monday.)

 

De tegenwoordige, progressieve (voortdurende) tijd vormen

“Ich bin am Lesen.” (I am reading.)
“Er ist am Lernen.” (He is studying.)

 

Speciale gevallen

– When referring to the time of day, “sein” is often used impersonally in the third person singular: “Es ist” (It is).
“Es ist halb neun.” (It is half past eight.)

– In informal speech, the pronoun “es” is often omitted, especially in short phrases or sentences.

 

Verwante artikelen