Het Franse werkwoord "Venir" vervoegen

Het vervoegen van "venir" kan een beetje lastig zijn voor leerlingen, maar het is een essentieel werkwoord om onder de knie te krijgen voor iedereen die vaardig wil worden in het Frans. In dit artikel zullen we de vervoeging van "venir" in de verschillende tijden en stemmingen onderzoeken.

 

De basisbetekenis van "Venir

Laten we, voordat we in de fijne kneepjes van de vervoeging duiken, eerst de fundamentele betekenis van "venir" begrijpen. In zijn eenvoudigste vorm betekent "venir" "komen". Het wordt gebruikt om de actie van het komen of aankomen op een specifieke locatie te beschrijven. Maar "venir" kan ook op complexere manieren gebruikt worden, zoals het uitdrukken van recente acties of toekomstige plannen.

 

Tegenwoordige tijd (Présent)

De tegenwoordige tijd is de meest basale en meest gebruikte tijd in het Frans. Om "venir" in de tegenwoordige tijd te vervoegen, moet je de stam van de tegenwoordige tijd kennen, die "ven-" is. Zo wordt "venir" vervoegd in de tegenwoordige tijd:

- Je viens (Ik kom)
- Tu viens (Jij komt)
- Il/elle/on vient (Hij/zij/iemand komt)
- Nous venons (Wij komen)
- Vous venez (U komt, formeel of meervoud)
- Ils/elles viennent (Zij komen)

Merk op dat de stam "ven-" hetzelfde blijft voor alle vormen in de tegenwoordige tijd en dat de uitgangen dienovereenkomstig worden toegevoegd.

 

Verleden tijden (Passé Composé, Imparfait en Plus-que-parfait)

De verleden tijden in het Frans zijn essentieel voor het vertellen van gebeurtenissen die al hebben plaatsgevonden. Laten we eens kijken hoe "venir" wordt vervoegd in deze tijden:

1. Passé Composé (Samengestelde verleden tijd):

Om de passé composé te vormen, heb je het hulpwerkwoord "être" en het voltooid deelwoord van "venir" nodig, dat "venu" is. De vervoeging is als volgt:

- Je suis venu(e) (Ik kwam)
- Tu es venu(e) (Jij kwam)
- Il/elle/on est venu(e) (Hij/zij/iemand kwam)
- Nous sommes venus/venues (Wij kwamen)
- Vous êtes venus/venues (U kwam, formeel of meervoud)
- Ils/elles sont venus/venues (Zij kwamen)

 

2. Imparfait (Imperfect):

De onvoltooid verleden tijd wordt gebruikt om lopende of gebruikelijke handelingen in het verleden te beschrijven. De onvoltooid verleden tijd voor "venir" is "ven-" en de vervoeging is als volgt:

- Je venais (Ik kwam vroeger)
- Tu venais (Vroeger kwam je)
- Il/elle/on venait (Hij/zij/iemand kwam)
- Nous venions (Wij kwamen vroeger)
- Vous veniez (U kwam, formeel of meervoud)
- Ils/elles venaient (Zij kwamen)

 

3. Plus-que-parfait (Pluperfect):

De voltooid verleden tijd wordt gebruikt om handelingen uit te drukken die hebben plaatsgevonden vóór een andere handeling in het verleden. De stam "ven-" wordt gecombineerd met de onvoltooid verleden tijd van het hulpwerkwoord "être":

- J'étais venu(e) (Ik was gekomen)
- Tu étais venu(e) (Je was gekomen)
- Il/elle/on était venu(e) (Hij/zij/iemand was gekomen)
- Nous étions venus/venues (We waren gekomen)
- Vous étiez venus/venues (U was gekomen, formeel of meervoud)
- Ils/elles étaient venus/venues (Ze waren gekomen)

Toekomstige en voorwaardelijke tijden (Futur Simple en Conditionnel Présent)

Deze tijden worden gebruikt om acties uit te drukken die in de toekomst kunnen plaatsvinden. Hier zie je hoe "venir" wordt vervoegd in de toekomstige en voorwaardelijke tijd:

 

1. Futur Simple (eenvoudige toekomst):

De toekomende tijd wordt gebruikt om handelingen te beschrijven die in de toekomst zullen plaatsvinden. De toekomende stam voor "venir" is "viend-," en de vervoeging is als volgt:

- Je viendrai (Ik zal komen)
- Tu viendras (Jij zult komen)
- Il/elle/on viendra (Hij/zij/iemand zal komen)
- Nous viendrons (Wij komen)
- Vous viendrez (U zult komen, formeel of meervoud)
- Ils/elles viendront (Zij zullen komen)

 

2. Conditionnel Présent (Voorwaardelijk):

De voorwaardelijke wijs wordt gebruikt om acties uit te drukken die onder bepaalde voorwaarden zouden plaatsvinden. De voorwaardelijke stam voor "venir" is ook "viend-," en de vervoeging is als volgt:

- Je viendrais (Ik zou komen)
- Tu viendrais (Jij zou komen)
- Il/elle/on viendrait (Hij/zij/iemand zou komen)
- Nous viendrions (Wij zouden komen)
- Vous viendriez (U zou komen, formeel of meervoud)
- Ils/elles viendraient (Zij zouden komen)

 

Aanvoegende wijs (Subjonctif Présent)

De aanvoegende wijs wordt gebruikt om twijfel, noodzaak of subjectieve handelingen uit te drukken. Om "venir" te vervoegen in de aanvoegende wijs, moet je de tegenwoordige aanvoegende wijs "vienn-" gebruiken en de juiste uitgangen toevoegen:

- Que je vienne (Dat ik kom)
- Que tu viennes (Dat je komt)
- Qu'il/elle/on vienne (Dat hij/zij/iemand komt)
- Que nous venions (Dat wij komen)
- Que vous veniez (Dat u komt, formeel of meervoud)
- Qu'ils/elles viennent (Dat ze komen)

 

10 voorbeeldzinnen met het woord "venir"

Hier zijn 10 voorbeeldzinnen met het woord "venir" in verschillende grammaticale tijden:

  1. Il vient à la fête ce soir. (Hij komt vanavond naar het feest.) - Tegenwoordige Tijd
  2. Hier, nous sommes venus en retard à l'école. (Gisteren kwamen we te laat op school.) - Passé Composé
  3. Quand j'étais enfant, je venais souvent ici en vacances. (Toen ik een kind was, kwam ik hier vaak op vakantie.) - Imparfait
  4. Avant la fête, ils étaient déjà venus pour préparer. (Voor het feest waren ze al gekomen om zich voor te bereiden.) - Plus-que-parfait
  5. Demain, je viendrai te rendre visite. (Morgen kom ik je bezoeken.) - Futur Simple
  6. Si j'avais le temps, je viendrais à la réunion. (Als ik de tijd had, zou ik naar de vergadering komen.) - Conditionnel Présent
  7. Il faut que tu viennes à la réunion. (Je moet naar de vergadering komen.) - Subjonctif Présent
  8. Quand tu seras prêt, nous viendrons te chercher. (Als je klaar bent, komen we je ophalen.) - Futur Simple
  9. Als ze hier was, zou ze met ons meegaan. (Als ze hier was, zou ze met ons meegaan.) - Conditionnel Présent
  10. J'espère qu'ils viendront à la soirée demain. (Ik hoop dat ze morgen naar het feest komen.) - Futur Simple

 

Samenvatting

Het vervoegen van het Franse werkwoord "venir" kan in het begin een uitdaging lijken, maar met oefening en een goed begrip van de verschillende tijden en stemmingen kun je het werkwoord correct gebruiken. "Venir" is een veelzijdig werkwoord waarmee je acties kunt uitdrukken die te maken hebben met komen, gaan, aankomen en meer. Het beheersen van de vervoeging is een cruciale stap in je reis naar een vloeiende beheersing van de mooie Franse taal. Dus, blijf oefenen, en binnenkort zul je "venir" met vertrouwen gebruiken in je gesprekken en schrijven. Bonne chance! (Veel geluk!)