Het Franse werkwoord "Comprendre" vervoegen

Comprendre, een veelgebruikt Frans werkwoord, betekent "begrijpen" in het Engels. Zoals veel werkwoorden in de Franse taal wordt comprendre anders vervoegd, afhankelijk van het onderwerp en de tijd. In dit artikel zullen we de vervoeging van comprendre in verschillende tijden en stemmingen onderzoeken en voorbeelden geven om je te helpen het gebruik ervan beter te begrijpen.

 

Tegenwoordige tijd (Présent)

In de tegenwoordige tijd wordt comprendre als volgt vervoegd:

- Ik begrijp het
- Tu comprends (U begrijpt)
- Il/elle/on comprend (Hij/zij/iemand begrijpt)
- Nous comprenons (Wij begrijpen)
- Vous comprenez (U begrijpt)
- Ils/elles comprennent (Zij begrijpen)

Voorbeeldzinnen in de tegenwoordige tijd:

1. Je comprends bien le français. (Ik begrijp het Frans goed.)
2. Elle comprend les instructions. (Ze begrijpt de instructies.)

 

Verleden tijden (Passé Composé en Imparfait)

 

Composé passe-partout

Om handelingen uit te drukken die in het verleden hebben plaatsgevonden, kun je de passé composé tijd gebruiken. Deze wordt gevormd met het hulpwerkwoord "avoir" en het voltooid deelwoord van comprendre, dat "compris" is.

- J'ai compris (Ik begreep het)
- Tu as compris (U begreep het)
- Il/elle/on a compris (Hij/zij/iemand begreep)
- Nous avons compris (We hebben het begrepen)
- Vous avez compris (U hebt het begrepen)
- Ils/elles ont compris (Zij begrepen)

Voorbeeldzinnen in de passé composé:

1. J'ai compris le film hier soir. (Ik begreep de film gisteravond.)
2. Elles ont compris la leçon. (Ze begrepen de les.)

 

Imparfait

De imparfait tijd wordt gebruikt om lopende of gebruikelijke handelingen in het verleden te beschrijven. Om comprendre in de imparfait te vervoegen, volg je deze uitgangen:

- Je comprenais (Ik begreep het/ik begreep het)
- Tu comprenais (Je begreep/je begreep vroeger)
- Il/elle/on comprenait (Hij/zij/iemand begreep/begreep)
- Nous comprenions (We begrepen/Wij begrepen vroeger)
- Vous compreniez (Je begreep het/je begreep het)
- Ils/elles comprenaient (Ze begrepen/ze begrepen het)

Voorbeeldzinnen in de imparfait:

1. Quand j'étais jeune, je comprenais mieux les mathématiques. (Toen ik jong was, begreep ik wiskunde beter.)
2. Elle comprenait toujours mes problèmes. (Ze begreep altijd mijn problemen.)

 

Toekomende tijd (Futur Simple)

Om te praten over acties die in de toekomst zullen gebeuren, kun je de futur simple tense gebruiken. Vervoeg comprendre als volgt:

- Je comprendrai (Ik zal het begrijpen)
- Tu comprendras (Je zult het begrijpen)
- Il/elle/on comprendra (Hij/zij/iemand zal het begrijpen)
- Nous comprendrons (We zullen het begrijpen)
- Vous comprendrez (U zult begrijpen)
- Ils/elles comprendront (Zij zullen het begrijpen)

Voorbeeldzinnen in de futur simple:

1. Je comprendrai mieux après l'explication. (Ik zal het beter begrijpen na de uitleg.)
2. Ils comprendront la situation demain. (Zij zullen de situatie morgen begrijpen.)

 

10 voorbeeldzinnen met het woord "comprendre"

Hier zijn 10 voorbeeldzinnen met het woord "comprendre" in verschillende grammaticale tijden:

 1. Je comprends bien cette leçon. - Tegenwoordige tijd
 2. (Ik begrijp deze les goed.)
 3. Il a compris son erreur. - Verleden tijd
 4. (Hij begreep zijn fout.)
 5. Elle comprendra la réponse plus tard. - Toekomstige tijd
 6. (Ze zal het antwoord later begrijpen.)
 7. Nous comprenions le problème hier. - Imperfecte tijd
 8. (We begrepen het probleem gisteren.)
 9. Vous comprenez la situation actuelle. - Tegenwoordige tijd
 10. (Je begrijpt de huidige situatie.)
 11. Je hebt de boodschap begrepen, nietwaar? - Tegenwoordige perfecte tijd
 12. (Je hebt de boodschap begrepen, nietwaar?)
 13. Ils comprendront mieux après l'explication. - Toekomstige tijd
 14. (Na de uitleg zullen ze het beter begrijpen).
 15. Elles avaient compris la difficulté avant nous. - Tegenwoordige tijd
 16. (Ze hadden de moeilijkheid vóór ons begrepen.)
 17. Men comprendrait la signification avec plus d'informations. - Voorwaardelijke tijd
 18. (We zouden de betekenis begrijpen met meer informatie).
 19. Je comprendrais si tu ne veux pas. - Voorwaardelijke tijd
 20. (Ik zou het begrijpen als je dat niet wilt.)

 

Samenvatting

In het Frans is het begrijpen van de vervoeging van werkwoorden zoals comprendre essentieel voor effectieve communicatie. Of je nu het heden, verleden of de toekomst bespreekt, het werkwoord kunnen aanpassen aan de context is cruciaal. Oefen met deze vervoegingen en voorbeelden om je spreekvaardigheid en vertrouwen in het correcte gebruik van het werkwoord "comprendre" in verschillende situaties te verbeteren.