“Voyager” – Conjugation of the French Verb

Voyager, som betyr "å reise" på engelsk, er et allsidig og mye brukt verb på fransk. Å lære å bøye dette verbet er viktig for alle som ønsker å kommunisere effektivt på fransk. I denne artikkelen vil vi utforske bøyningen av "voyager" i forskjellige tider og stemninger for å hjelpe deg med å bruke det riktig i forskjellige sammenhenger.

 

Indikativ presens

I presens indikativ bøyes "voyager" på følgende måte:

- Je voyage (jeg reiser)
- Tu voyages (Du reiser)
- Il/elle/on voyage (Han/hun/den/den som reiser)
- Nous voyageons (Vi reiser)
- Vous voyagez (Du reiser)
- Ils/elles voyagent (De reiser)

 

Fortid indikativ

For fortidens indikativ er bøyningen som følger:

- J'ai voyagé (Jeg har reist)
- Tu as voyagé (Du har reist)
- Il/elle/on a voyagé (Han/hun/man har reist)
- Nous avons voyagé (Vi har reist)
- Vous avez voyagé (Du har reist)
- Ils/elles ont voyagé (De har reist)

 

Fremtidig indikativ

Når du snakker om fremtidige handlinger, bruker du futurum indikativ:

- Je voyagerai (Jeg vil reise)
- Tu voyageras (Du vil reise)
- Il/elle/on voyagera (Han/hun/man vil reise)
- Nous voyagerons (Vi reiser)
- Vous voyagerez (Du vil reise)
- Ils/elles voyageront (De kommer til å reise)

 

Betinget

I kondisjonalis bøyes "voyager" på følgende måte:

- Je voyagerais (Jeg vil reise)
- Tu voyagerais (Du vil reise)
- Il/elle/on voyagerait (Han/hun/man ville reise)
- Nous voyagerions (Vi vil reise)
- Vous voyageriez (Du vil reise)
- Ils/elles voyageraient (De ville reise)

 

Konjunktiv

Konjunktiv brukes for å uttrykke usikkerhet, tvil eller ønske. Bøyningen av "voyager" i konjunktiv er som følger:

- Que je voyage (At jeg reiser)
- Que tu voyages (At du reiser)
- Qu'il/elle/on voyage (at han/hun/man reiser)
- Que nous voyagions (At vi reiser)
- Que vous voyagiez (At du reiser)
- Qu'ils/elles voyagent (at de reiser)

 

Imperativ

I imperativ, som brukes til å gi kommandoer eller instruksjoner, er bøyningen av "voyager" som følger:

- Voyage (reise) - for den uformelle entallsformen "tu".
- Voyageons (La oss reise) - for "nous"-formen
- Voyagez (reise) - for de formelle formene "vous" i entall og "vous" i flertall.

 

10 eksempelsetninger med ordet "reisende"

Her er 10 eksempelsetninger med ordet "reisende" i ulike grammatiske tider:

  1. Je voyage en France chaque été. (Jeg reiser til Frankrike hver sommer.) - presens indikativ
  2. J'ai voyagé en Asie l'année dernière. (Jeg reiste til Asia i fjor.) - fortid indikativ
  3. Elle voyagera en Espagne demain. (Hun reiser til Spania i morgen.) - futurum indikativ
  4. Si j'avais plus d'argent, je voyagerais davantage. (Hvis jeg hadde mer penger, ville jeg reist mer.) - Betinget
  5. Il faut que tu voyages plus souvent. (Du må reise oftere.) - Konjunktiv
  6. Voyageons ensemble à travers le monde ! (La oss reise ut i verden sammen!) - Imperativ
  7. Quand je voyage, j'aime découvrir de nouvelles cultures. (Når jeg reiser, liker jeg å oppdage nye kulturer.) - presens indikativ
  8. Nous avions voyagé pendant des heures avant d'arriver à destination. (Vi hadde reist i timevis før vi nådde frem til bestemmelsesstedet.) - Indikativ fortid
  9. Si vous gagnez à la loterie, vous voyagerez partout. (Hvis du vinner i lotto, vil du reise overalt.) - futurum indikativ
  10. Je serais heureux si nous pouvions voyager ensemble. (Jeg ville bli glad hvis vi kunne reise sammen.) - Betinget

Disse setningene viser hvordan verbet "reisende" kan brukes i ulike tider for å beskrive ulike reiserelaterte situasjoner og handlinger.