Vanlige feil i tyske flertallsformer og hvordan de kan rettes opp

Flertallsformer på tysk kan være vanskelige for elever, og fører ofte til feil som kan påvirke forståelsen og taleflyten. I denne artikkelen skal vi se nærmere på noen av de vanligste feilene som gjøres i tyske flertallsformer, og gi veiledning i hvordan du kan rette dem.

 

Feil bruk av omlaut

En vanlig feil er feil bruk av umlaut (ä, ö, ü) i flertallsformer. Noen ganger glemmer elevene å legge til umlaut når de danner flertall av substantiv som krever det.

Eksempel:

  • I entall: der Apfel (eplet)
  • Ukorrekt flertall: die Apfels
  • Riktig flertall: die Äpfel

 

Legge til -s i stedet for -e

En annen vanlig feil er å legge til -s i stedet for -e for å danne flertall, spesielt for masculine og neuter substantiv.

Eksempel:

  • I entall: das Buch (boken)
  • Ukorrekt flertall: das Buchs
  • Riktig flertall: die Bücher

 

Ingen endring i flertallsform

Noen substantiv på tysk har samme form i både entall og flertall. Men ofte legger elever feilaktig til eller fjerner bokstaver når de danner flertall.

Eksempel:

  • I entall: der Garten (hagen)
  • Ukorrekt flertall: der Gartens
  • Riktig flertall: die Gärten