Tyske refleksive verb og bruken av dem i kontekst

Refleksive verb spiller en avgjørende rolle i det tyske språket, og angir handlinger som subjektet utfører på seg selv. Hvis du forstår hvordan du bruker refleksive verb på riktig måte, kan du forbedre din evne til å kommunisere effektivt på tysk. I denne artikkelen skal vi se nærmere på bruken av tyske refleksive verb i ulike sammenhenger, sammen med eksempler som illustrerer bruken av dem.

 

Hva er refleksive verb?

Refleksive verb på tysk er verb som ledsages av et refleksivt pronomen, vanligvis med endelsen “-self” eller “-selves” på engelsk. Disse pronomenene indikerer at verbets handling reflekteres tilbake på subjektet. For eksempel “sich waschen” betyr "å vaske seg", hvor “sich” er det refleksive pronomenet.

 

Refleksive verb i daglige aktiviteter

Refleksive verb brukes ofte når man skal beskrive daglige aktiviteter som personer utfører på seg selv. Her er noen eksempler:

 1. sich anziehen - å kle på seg selv
  Eksempel: Ich ziehe mich morgens schnell an. (Jeg kler meg raskt på om morgenen.)

 2. sich waschen - å vaske seg selv
  Eksempel: Er wäscht sich gründlich die Hände. (Han vasker hendene grundig.)

 3. sich die Haare kämmen - å gre håret
  Eksempel: Sie kämmt sich die Haare vor dem Spiegel. (Hun kjemmer håret foran speilet.)

 

Refleksive verb i følelser og tilstander

Refleksive verb brukes også til å uttrykke følelser eller tilstander som påvirker en selv. Her er noen eksempler:

 1. sich freuen - å være lykkelig
  Eksempel: Wir freuen uns auf das Wochenende. (Vi gleder oss til helgen.)

 2. sich ärgern - å bli irritert
  Eksempel: Warum ärgerst du dich über kleine Dinge? (Hvorfor blir du irritert over småting?)

 3. sich entspannen - for å slappe av
  Eksempel: Nach der Arbeit entspannt er sich gerne vor dem Fernseher. (Etter jobb liker han å slappe av foran TV-en).

 

Refleksive verb i gjensidige handlinger

Refleksive verb kan også indikere gjensidige handlinger mellom to eller flere personer. Her er et par eksempler:

 1. sich treffen - for å møte hverandre
  Eksempel: Wir treffen uns morgen im Café. (Vi skal møtes på kafé i morgen.)

 2. sich umarmen - å klemme hverandre
  Eksempel: Die Freunde umarmen sich zur Begrüßung. (Vennene klemmer hverandre til hilsen.)