Présent (nåtid på fransk) - Bøying med øvelser og eksempler

Nåtidsformen heter présent - eller présent de l’indicatif - på fransk. Det brukes i syv forskjellige sammenhenger:

 

1. Nåtid for høyttaleren

På fransk, présent brukes for å referere til handlinger eller tilstander som finner sted i talerens nåtid. Eksempler inkluderer:

 • Je mange une pomme = Jeg spiser et eple
 • Tu vas à l’école = Du går på skole
 • Il regarde la mer = Han ser på havet
 • Elle peigne ses cheveux = Hun kjemmer håret sitt
 • Nous sommes à la maison = Vi er hjemme
 • Vous faites un gâteau ? = Lager du en kake?
 • Ils jouent le tennis = De spiller tennis
 • Elles sont nombreux = De er mange

 

2. Uttalelser uten tidsbegrensning

I setninger uten noen form for tidsbegrensning brukes presens:

 • Un et un font deux = Én og én er to
 • Je n’aime pas la concurrence = Jeg liker ikke konkurranse
 • Entre amis, on ne fait pas ça = Det gjør man ikke mellom venner.
 • Il adore le tennis = Han elsker tennis

Denne regelen gjelder også universelle sannheter, generelle regler osv. Her er noen eksempler:

 • L’univers est éternel = Universet er uendelig
 • La terre est ronde = Jorden er rund
 • La vie est belle = Livet er vakkert
 • Dieu est partout = Gud er allestedsnærværende

Dette gjelder også noen ordtak og sitater:

 • L’amour a besoin des yeux, comme la pensée a besoin de la mémoire = Kjærlighet trenger øyne, akkurat som tanker trenger hukommelse.
 • Les proverbes ressemblent aux papillons: on en attrape quelques-uns, les autres s’envolent = Ordspråkene er som sommerfugler; du fanger noen, mens andre flyr bort ...

 

3. Øyeblikkelige handlinger

Umiddelbare eller umiddelbare tiltak er også angitt i présent:

 • J’arrive tout de suite ! = Jeg er straks tilbake
 • Tu sors maintenant ? = Går du ut nå?
 • Il part déjà ? = Drar han allerede?

 

4. Regelmessig gjentatte handlinger

 • Je mange ça tout le temps = Jeg spiser det hele tiden
 • Il vient chaque dimanche = Han kommer hver søndag
 • Elles passent toujours leurs vacances dans les Alpes = De tilbringer alltid ferien i Alpene.
 • Tu travailles tous les jours ? = Jobber du hver dag?

 

5. Historisk nåtid

I narrative sammenhenger - som historier eller tekster - kan nåtiden brukes til å gjøre tidligere handlinger mer nærværende:

 • Elle se baladait dans la forêt. Soudain un loup apparaît et la fait peur. = Hun gikk en tur i skogen. Plutselig dukker en ulv opp og skremmer henne.

 

6. “Si”-klausuler

Setninger som begynner med ordet si ("hvis") er konstruert i presens:

 • Si j’ai envie, je parlerai avec toi = Hvis jeg har lyst, snakker jeg med deg.
 • Si vous le préférez = Hvis du foretrekker det
 • Si tu viens demain, je sera la = Hvis du kommer i morgen, vil jeg være der

 

7. Perfektive verb

De perfektive verbene kalles også handlingsverb og kjennetegnes ved at de innebærer en endring av tilstand - f.eks: Han åpner vinduet (her beskriver det perfektive verbet handlingen som bringer vinduet inn i en ny tilstand).

Eksempler på perfektive verb inkluderer: entrer, arriver, sortir, partier, quitter, rentrer, trouver, naître, atteindre, mourir, etc.

Presens perfektum kan brukes i to sammenhenger:

a) Nær fortid

Når en tidligere situasjon kan knyttes til nåtiden:

 • Ma fille était malade la semaine passé. Elle sort de la maison aujourd’hui pour aller chez le médicin. = Datteren min var syk i forrige uke. Hun drar hjemmefra i dag for å gå til legen.
 • J’arrive au travail maintenant et je vais appeler le client dans 1 heure = Jeg kommer på jobb nå og ringer kunden om 1 time.

Vær imidlertid oppmerksom på at presensformen av verbet venir + de + infinitiv brukes ofte (dette gjelder også perfektive verb):

 • Je viens de parler avec elle = Jeg har nettopp snakket med henne
 • Il vient de me tromper = Han var utro mot meg
 • Elles viennent de chercher leurs enfants = De har nettopp hentet barna sine

b) Nær fremtid

Når du refererer til noe som vil finne sted i nær fremtid, kan du bruke presens:

 • Attendez ici s’il vous plaît, Monsieur Hansen arrive dans un instant = Vennligst vent her, Mr. Hansen vil være hos deg om et øyeblikk.
 • Tu viens demain ? = Kommer du i morgen?

Her kan du imidlertid også bruke nåtidsformen av verb aller + infinitiv:

 • Qu’est-ce que tu vas faire demain ? Je vais manger avec mes amis = Hva skal du gjøre i morgen? Jeg skal spise middag med vennene mine
 • Est-ce que vous allez venir ce soir ? Non, nous allons dormir = Kommer du i kveld? Nei, vi skal sove
 • Il va te chercher cet après-midi ? Oui, il va me chercher = Henter han deg i ettermiddag? Ja, han henter meg

NB: De to konstruksjonene for nær fortid (venir + de + infinitiv) og nær fremtid (aller + infinitiv) er svært effektive for nybegynnere, ettersom de er lettere å lære og huske enn de mange uregelmessige bøyningene av fortids- og fremtidsverb!

 

Merk at Fransk presens og engelsk presens er svært like i bruk. - dette fremgår tydelig av eksemplene ovenfor!

 

10 øvelser

Her er 10 øvelser for å øve på den franske "Présent"-formen:

 1. Bøy verbet "manger" (å spise) i presens for følgende pronomen: je, tu, il/elle, nous, vous, ils/elles.

 2. Fyll ut de tomme feltene med riktig form av verbet "aller" (å gå) i presens:

  • Je _______ au cinéma ce soir.
  • Nous _______ à la plage demain.
 3. Bøy verbet "parler" (å snakke) i presens for pronomenet "tu".

 4. Skriv om følgende setninger til presens:

  • Il mange une pomme.
  • Elles parlent français.
 5. Fullfør setningene med riktig form av verbet "prendre" (å ta) i presens:

  • Nous _______ le train pour Paris.
  • Tu _______ toujours du café le matin.
 6. Endre verbene i parentes til presens:

  • Elles (regarder) la télévision.
  • Il (aimer) le chocolat.
 7. Skriv en setning i presens som beskriver hva du gjør hver morgen.

 8. Bøy det uregelmessige verbet "être" (å være) i presens for pronomenet "nous".

 9. Lag et spørsmål med verbet "parler" (å snakke) i presens, og spør noen om de snakker fransk.

 10. Skriv et kort avsnitt i presens om dine daglige rutiner, inkludert aktiviteter du gjør om morgenen, ettermiddagen og kvelden.