"Pouvoir" - konjugasjon av det franske verbet

"pouvoir" er et allsidig verb som betyr "å kunne" eller "kan" på engelsk. Evnen til å bøye "pouvoir" riktig er avgjørende for å uttrykke ulike evner, evner og muligheter i hverdagskommunikasjonen. I denne artikkelen skal vi se nærmere på bøyningen av det franske verbet "pouvoir" i ulike tider og stemninger, slik at du kan bruke det trygt i samtalene dine.

 

Grunnleggende bøyning

Verbet "pouvoir" er et uregelmessig verb, noe som betyr at bøyningen ikke følger de regelmessige mønstrene som finnes i de fleste franske verb. Å forstå uregelmessighetene er imidlertid nøkkelen til å bruke det effektivt. Her er den grunnleggende nåtidsbøyningen av "pouvoir" i indikativ:

1. Je peux - Jeg kan
2. Tu peux - Du kan (uformelt)
3. Il/elle/on peut - Han/hun/man kan
4. Nous pouvons - Vi kan
5. Vous pouvez - Du kan (formell eller flertall)
6. Ils/elles peuvent - De kan

Som du ser, er bøyningen av "pouvoir" i presens relativt enkel, med bare små variasjoner i endelsene for ulike subjekter.

 

Bøyning i andre tider

1. Imparfait (ufullkommen)

Denne formen brukes til å beskrive pågående eller gjentatte handlinger i fortiden. Bøyningen av "pouvoir" i imperfektum er som følger:

- Je pouvais - jeg kunne/var i stand til det
- Tu pouvais - Du kunne/var i stand til (uformell)
- Il/elle/on pouvait - Han/hun/man kunne/var i stand til å gjøre det
- Nous pouvions - Vi kunne/var i stand til å gjøre dette
- Vous pouviez - Du kunne/var i stand til (formell eller flertall)
- Ils/elles pouvaient - De kunne/var i stand til det

 

2. Passé Composé (sammensatt fortid)

Denne tempusformen brukes til å beskrive handlinger som har skjedd i fortiden og som er avsluttet. Den dannes ved hjelp av hjelpeverbet "avoir" (å ha) og partisipp av "pouvoir", som er "pu". Her er bøyningen:

- J'ai pu - jeg kunne/har vært i stand til det
- Tu as pu - Du kunne/hadde kunnet (uformelt)
- Il/elle/on a pu - Han/hun/har kunnet/har vært i stand til det
- Nous avons pu - Vi kunne/har vært i stand til det
- Vous avez pu - Du kunne/har kunnet (formell eller flertall)
- Ils/elles ont pu - De kunne/hadde vært i stand til det

 

3. Futur Simple (enkel fremtid)

Denne tiden brukes til å uttrykke handlinger som vil skje i fremtiden. Den fremtidige bøyningen av "pouvoir" er:

- Je pourrai - Jeg vil være i stand til å
- Tu pourras - Du vil være i stand til å (uformell)
- Il/elle/on pourra - Han/hun/man vil være i stand til å
- Nous pourrons - Vi vil være i stand til å
- Vous pourrez - Du vil kunne (formell eller flertall)
- Ils/elles pourront - De vil være i stand til å gjøre det

 

Konjunktiv

Konjunktiv brukes for å uttrykke usikkerhet, tvil eller subjektive følelser. Bøyningen av "pouvoir" i konjunktiv er som følger:

- Que je puisse - At jeg kan/kan
- Que tu puisses - At du kan/kan (uformelt)
- Qu'il/elle/on puisse - At han/hun/den kan/kan
- Que nous puissions - At vi kan/må
- Que vous puissiez - At du kan/kan (formell eller flertall)
- Qu'ils/elles puissent - At de kan/må

Konjunktiv brukes ofte i komplekse setningsstrukturer og er viktig for å formidle tvil eller hypotetiske situasjoner.

 

10 eksempler på setninger med ordet "Pouvoir"

Her er 10 eksempelsetninger med ordet "Pouvoir" i ulike grammatiske tider:

  1. Je peux parler français. (Jeg kan snakke fransk.) - Nåtid
  2. Il pourrait venir demain. (Han kunne komme i morgen.) - Betinget
  3. Elle a pu terminer son travail. (Hun var i stand til å avslutte sitt arbeid.) - Fortid
  4. Nous pourrons aider plus tard. (Vi vil være i stand til å hjelpe senere.) - Framtid
  5. Vous pourriez essayer cette nouvelle recette. (Du kan prøve denne nye oppskriften.) - Betinget
  6. Ils peuvent nager très bien. (De kan svømme veldig bra.) - Nåtid
  7. J'ai pu résoudre ce problème difficile. (Jeg klarte å løse dette vanskelige problemet.) - Fortid
  8. Elle pourrait partir si elle le souhaite. (Hun kan dra hvis hun ønsker det.) - Betinget
  9. Nous pouvions jouer dehors quand nous étions jeunes. (Vi kunne leke ute da vi var unge.) - Imperfekt
  10. Vous pourrez trouver ce livre à la bibliothèque. (Du vil kunne finne denne boken på biblioteket.) - Future