Passé antérieur (fortid på fransk)

Det franske språket er kjent for sine rike språklige nyanser og intrikate grammatikkregler. Blant de mange verbtidene er passé antérieur er et bevis på språkets eleganse og kompleksitet. Selv om det kanskje ikke er den mest brukte formen i dagligdagse samtaler, er det viktig å forstå passé antérieur gjør det mulig for språkstudenter å fordype seg i finessene i fransk litteratur, historiske tekster og formell skriving. I denne artikkelen vil vi utforske de intrikate detaljene i passé antérieur tempus, dets dannelse, bruk, og gi eksempler for å illustrere dets unike rolle i fransk grammatikk.

 

Dannelse

Den passé antérieur er en sammensatt tid som dannes ved å kombinere hjelpeverbet “avoir” eller “être” i imparfait presens partisipp av hovedverbet. Valget mellom “avoir” og “être” avhenger av verbet som brukes og følger de samme reglene som andre sammensatte tider på fransk. Generelt bruker transitive verb “avoir,” mens visse intransitive verb, refleksive verb og noen bevegelsesverb bruker “être.” Det er viktig å merke seg at når “être” brukes, må partisippets kjønn og tall stemme overens med subjektet.

 

Bruk

Den passé antérieur tempus brukes først og fremst i skriftspråk, særlig i litteratur, historiske fortellinger og formell skriving. Det tjener til å uttrykke en handling som skjedde før en annen tidligere handling, og indikerer dermed en sekvens av hendelser. Den passé antérieur brukes ofte for å beskrive avsluttede handlinger som fant sted i en fjern fortid, noe som gir en følelse av presisjon og spesifisitet.

 

Tiltak gjennomført før andre tidligere tiltak

Den passé antérieur brukes ofte for å angi en handling som skjedde før en annen tidligere handling. Det bidrar til å etablere et klart tidsmessig forhold mellom to hendelser, og understreker den tidligere hendelsen. For eksempel

 • Quand j’eus fini mon travail, je suis sorti. (Da jeg var ferdig med arbeidet, gikk jeg ut).

 

Fortelling av historiske hendelser

Når man forteller om historiske hendelser, er passé antérieur gir en følelse av formalitet og presisjon til fortellingen. Det skaper et skille mellom viktige historiske hendelser og etterfølgende handlinger. For eksempel

 • Napoléon Ier remporta plusieurs batailles avant qu’il ne fut finalement vaincu à Waterloo. (Napoleon I vant flere slag før han til slutt ble beseiret ved Waterloo).

 

Hypotetiske situasjoner i fortiden

Den passé antérieur kan også brukes til å uttrykke hypotetiske eller urealiserte situasjoner i fortiden. Det bidrar til å formidle ideen om noe som kunne ha skjedd, men som ikke skjedde. For eksempel

 • Si j’avais suivi tes conseils, j’aurais réussi. (Hvis jeg hadde fulgt ditt råd, ville jeg ha lyktes).

 

Konklusjon

Den passé antérieur viser hvor komplisert og sofistikert det franske språket er. Selv om det kanskje ikke brukes så ofte i dagligdagse samtaler, er det viktig å forstå den passé antérieur er avgjørende for de som ønsker å fordype seg i fransk litteratur, historiske tekster og formell skriving. Ved å mestre denne tiden kan språkstudenter låse opp en skattekiste av uttrykksmuligheter, formidle presise tidsmessige forhold og forbedre deres generelle flyt på fransk. Så omfavn elegansen til passé antérieur og legg ut på en reise gjennom den franske grammatikkens fascinerende verden.

 

10 eksempler

Her er 10 setninger som demonstrerer bruken av passé antérieur:

 1. Quand j’eus terminé mes devoirs, je suis sorti avec mes amis. (Da jeg var ferdig med leksene, gikk jeg ut med vennene mine).
 2. Ils furent partis avant que nous n’arrivassions. (De hadde dratt før vi kom.)
 3. Après qu’elle eut mangé, elle se sentit mieux. (Etter at hun hadde spist, følte hun seg bedre.)
 4. Une fois que vous eûtes étudié le sujet, vous comprîtes sa complexité. (Når du har studert emnet, har du forstått dets kompleksitet).
 5. Lorsque le soleil fut couché, la lune se leva dans le ciel. (Da solen hadde gått ned, steg månen opp på himmelen).
 6. Quand ils eurent fini de dîner, ils allèrent au cinéma. (Da de var ferdige med middagen, gikk de på kino).
 7. J’eus réfléchi longtemps avant de prendre ma décision. (Jeg hadde tenkt lenge før jeg bestemte meg).
 8. Après que nous eûmes visité Paris, nous partîmes pour Lyon. (Etter at vi hadde besøkt Paris, dro vi til Lyon).
 9. Une fois qu’il eut gagné le match, il célébra sa victoire. (Da han hadde vunnet spillet, feiret han seieren).
 10. Lorsque les invités furent partis, nous avons commencé à nettoyer la maison. (Da gjestene hadde dratt, begynte vi å rengjøre huset).

 

10 øvelser med passé antérieur

Her er 10 øvelser med fokus på fransk grammatikk i tid “passé antérieur”:

 1. Complétez la phrase avec le verbe au passé antérieur : Nous ________________ (partir) après avoir terminé nos devoirs.

 2. Choisissez la forme correcte du passé antérieur du verbe entre parenthèses : J’_______________ (finir) de lire le livre avant d’aller me coucher.

 3. Réécrivez la phrase au passé antérieur : Il a gagné le match. Il a ensuite célébré sa victoire.

 4. Transformez la phrase en utilisant le passé antérieur : Quand nous sommes arrivés à la gare, le train était déjà parti.

 5. Conjuguez le verbe entre parenthèses au passé antérieur : Vous __________________ (recevoir) les invitations avant la fête.

 6. Complétez la phrase avec le verbe au passé antérieur : Elle ___________________ (trouver) ses clés après avoir cherché partout.

 7. Réécrivez la phrase en utilisant le passé antérieur : Le professeur a expliqué la leçon. Les élèves ont enfin compris.

 8. Choisissez la forme correcte du passé antérieur du verbe entre parenthèses : Tu _________________ (terminer) le projet avant la date limite.

 9. Transformez la phrase en utilisant le passé antérieur : Ils ont décidé d’aller au cinéma après avoir mangé au restaurant.

 10. Conjuguez le verbe entre parenthèses au passé antérieur : Les enfants __________________ (s’endormir) dès qu’ils se sont couchés.