Imparfait (fortid på fransk)

Når det gjelder det franske språkets rike og intrikate verden, kan man ikke unngå å bli betatt av de ulike grammatiske tidene. Blant disse er imparfaiten tid som har en unik plass i hjertene til fransktalende. Den imparfait er ikke bare en grammatisk struktur; det er et vindu inn i fortiden, som lar oss gjenoppleve øyeblikk og male levende bilder av svunne epoker. I denne artikkelen vil vi utforske imparfait tid, dens dannelse, bruk og betydning i det franske språket.

 

Dannelse av imparfait

Den imparfait er relativt enkelt å danne på fransk. Det konstrueres ved å ta første person flertall (nous) av et verb i presens og erstatte det med -ons som slutter med imparfait endelser. Her er endelsene for vanlige -er, -ir, og -re verb:

-er verbs

 • Je parlais (Jeg snakket)
 • Tu parlais (Du snakket)
 • Il/elle/on parlait (Han/hun/man snakket)
 • Nous parlions (Vi snakket)
 • Vous parliez (Du snakket)
 • Ils/elles parlaient (De snakket)

 

-ir verbs

 • Je finissais (Jeg var i ferd med å avslutte)
 • Tu finissais (Du var i ferd med å avslutte)
 • Il/elle/on finissait (Han/hun/man var i ferd med å avslutte)
 • Nous finissions (Vi var i ferd med å avslutte)
 • Vous finissiez (Du var i ferd med å avslutte)
 • Ils/elles finissaient (De var i ferd med å avslutte)

 

-re verbs

 • Je vendais (Jeg solgte)
 • Tu vendais (Du solgte)
 • Il/elle/on vendait (Han/hun/man solgte)
 • Nous vendions (Vi solgte)
 • Vous vendiez (Du solgte)
 • Ils/elles vendaient (De solgte)

 

Bruk av imparfait

Den imparfait presens brukes først og fremst for å beskrive pågående eller vanlige handlinger i fortiden. Det setter scenen for hovedhendelsen, gir bakgrunnsinformasjon og skaper en følelse av atmosfære. Imparfait kan sammenlignes med et øyeblikksbilde av et øyeblikk frosset i tid, slik at vi kan forstå konteksten og følelsene rundt en bestemt hendelse.

 

Beskrivelse av bakgrunnen

Den imparfait brukes ofte for å gi beskrivelser av personer, steder og situasjoner i fortiden. For eksempel

 • Il faisait beau (Det var vakkert)
 • La maison était grande (Huset var stort)

 

Uttrykk for vaner eller gjentatte handlinger

Den imparfait er ideelt for å uttrykke vanlige eller gjentatte handlinger i fortiden. Det betegner handlinger som pleide å skje regelmessig, men som ikke lenger skjer. For eksempel

 • Tous les jours, il se promenait dans le parc. (Han pleide å gå i parken hver dag).
 • Nous jouions au football tous les samedis. (Vi pleide å spille fotball hver lørdag.)

 

Fortell om tidligere hendelser

Den imparfait is extensively used in storytelling to set the scene and describe ongoing actions in the past. It allows the reader or listener to immerse themselves in the narrative. Consider the following example:

 • Il était une fois, dans une petite ville, un garçon nommé Pierre. Il habitait une maison près de la rivière. Chaque matin, il se réveillait tôt et allait pêcher avec son père. (Det var en gang i en liten by en gutt som het Pierre. Han bodde i et hus nær elven. Hver morgen våknet han tidlig og dro på fisketur med faren sin).

 

10 eksempler

Her er ti setninger der den franske grammatikken er anstrengt “imparfait” brukes:

  (Da jeg var ung, gikk jeg ofte på stranden).
 1. Nous jouions au football tous les week-ends. (Vi pleide å spille fotball hver helg.)
 2. Pendant les vacances, tu lisais beaucoup de livres. (I feriene pleide du å lese mange bøker).
 3. Ils regardaient la télévision chaque soir avant de dormir. (De pleide å se på TV hver kveld før de sovnet).
 4. À cette époque, elle habitait à Paris. (På den tiden bodde hun i Paris).
 5. Nous étions en train de discuter quand il est arrivé. (Vi snakket sammen da han kom.)
 6. Lorsque j’étais enfant, je rêvais de devenir astronaute. (Da jeg var barn, drømte jeg om å bli astronaut).
 7. Tous les étés, vous passiez vos vacances à la montagne. (Hver sommer pleide du å tilbringe ferien i fjellet).
 8. Quand il pleuvait, nous restions à la maison et jouions aux jeux de société. (Når det regnet, ble vi hjemme og spilte brettspill).
 9. Les chiens aboyaient pendant la nuit. (Hundene pleide å bjeffe om natten.)

 

5 øvelser med imparfait

Øvelse 1: Skriv om følgende setninger i språket imparfait anspent:

 1. Il étudie le français tous les jours. (Han studerer fransk hver dag.)
 2. Nous partons en vacances chaque été. (Vi drar på ferie hver sommer.)
 3. Tu joues au tennis le weekend. (Du spiller tennis i helgene.)
 4. Ils regardent la télévision le soir. (De ser på fjernsyn om kvelden.)
 5. Elle travaille dans un bureau. (Hun jobber på kontor.)

 

Øvelse 2: Bøy de følgende verbene på følgende språk imparfait anspent:

 1. Aller (til å ta med) – Je _______ à l’école à pied. (Jeg pleide å gå til skolen til fots.)
 2. Faire (å gjøre/gjøre) – Nous _______ du vélo tous les jours. (Vi pleide å sykle hver dag.)
 3. Avoir (å ha) – Vous _______ beaucoup d’amis. (Du pleide å ha mange venner.)
 4. Être (skal være) – Ils _______ très gentils avec moi. (De pleide å være veldig snille mot meg.)
 5. Pouvoir (å kunne) – Elle _______ venir à la fête hier soir. (Hun kunne komme på festen i går kveld.)

 

Øvelse 3: Fyll ut de tomme feltene med den riktige formen for imparfait anspent:

 1. Quand j’étais enfant, je _______ (aimer) jouer au football.
 2. Nous _______ (habiter) dans une petite maison près de la plage.
 3. Ils _______ (parler) souvent de leurs voyages à l’étranger.
 4. Tu _______ (regarder) la télévision pendant des heures.
 5. Les fleurs _______ (embaumer) la pièce d’un doux parfum.

 

Øvelse 4: Opprett setninger ved hjelp av imparfait tid basert på de gitte instruksjonene:

 1. (Je) Voyager – Je _______ en Europe chaque été.
 2. (Nous) Étudier – Nous _______ beaucoup pour les examens.
 3. (Tu) Chanter – Tu _______ toujours quand tu étais heureux.
 4. (Elles) Danser – Elles _______ dans la salle de bal hier soir.
 5. (Vous) Manger – Vous _______ souvent au restaurant.

 

Øvelse 5: Skriv om følgende setninger i språket imparfait anspent:

 1. Il lit un livre. (Han leser en bok.)
 2. Nous visitons Paris. (Vi er på besøk i Paris.)
 3. Tu parles français couramment. (Du snakker flytende fransk.)
 4. Ils mangent une glace. (De spiser en iskrem.)
 5. Elle écoute de la musique. (Hun hører på musikk.)