Futur proche (nær fremtid på fransk)

I fransk grammatikk er “futur proche” presens er en måte å uttrykke nær fremtid på. Det dannes ved å bruke presensformen av verbet “aller” (å gå) etterfulgt av infinitiv av hovedverbet. For eksempel “Je vais manger” betyr "jeg skal spise".

Den futur proche er en relativt enkel tid å bruke, og den brukes ofte i dagligtalen. Det kan brukes til å snakke om handlinger som er planlagt eller forventes å skje i nær fremtid, for eksempel “Je vais aller au cinéma ce soir” (Jeg skal på kino i kveld) eller “Elle va étudier demain matin” (Hun skal studere i morgen tidlig).

En av fordelene med futur proche er at det gjør det mulig for talere å uttrykke fremtidige handlinger med en følelse av umiddelbarhet. Det formidler ideen om at handlingen kommer til å skje snart, snarere enn på et uspesifisert tidspunkt i fremtiden.

Den futur proche er også nyttig for å uttrykke intensjoner eller fremtidige planer, som for eksempel “Nous allons déménager en été” (Vi kommer til å flytte til sommeren) eller “Il va essayer de trouver un nouvel emploi” (Han skal prøve å finne en ny jobb).

Det er viktig å merke seg at futur proche brukes bare for tiltak som vil finne sted i nær fremtid, vanligvis i løpet av de neste timene, dagene eller ukene. For tiltak som vil finne sted lenger frem i tid, brukes futur simple brukes i stedet.

Den futur proche er en relativt uformell tid og brukes ofte i muntlig fransk. I skriftlig fransk brukes futur simple tense brukes oftere for å snakke om fremtidige hendelser. Det er imidlertid fortsatt viktig å forstå og bruke presens. futur proche i den daglige samtalen.

For å oppsummere futur proche er en enkel og nyttig måte å uttrykke nær fremtid på fransk. Ved å kombinere presensformen av verbet “aller” med infinitiv av hovedverbet kan talere formidle sine planer, intensjoner og forventninger til handlinger som vil finne sted i nær fremtid.

 

10 eksempler på setninger med futurum proche

Her er ti eksempler på franske setninger med bruk av futur proche anspent:

  • Je vais aller à la plage demain (Jeg kommer til å gå til stranden i morgen)
  • Nous allons manger au restaurant ce soir (vi skal spise på restauranten i kveld)
  • Elle va acheter une nouvelle voiture la semaine prochaine (hun skal kjøpe en ny bil neste uke)
  • Ils vont partir en vacances en août (de kommer til å dra på ferie i august)
  • Tu vas réussir ton examen, j’en suis sûr (du kommer til å bestå eksamen, jeg er sikker på det)
  • Vous allez apprendre beaucoup de choses en étudiant à l’étranger (du kommer til å lære mye ved å studere i utlandet)
  • Le professeur va donner une leçon sur la grammaire demain matin (læreren skal gi en leksjon om grammatikk i morgen tidlig)
  • Mon ami va déménager dans un nouvel appartement le mois prochain (vennen min skal flytte til en ny leilighet neste måned)
  • Nous allons visiter le Louvre pendant notre séjour à Paris (vi kommer til å besøke Louvre under vårt opphold i Paris)
  • Les enfants vont regarder un film d’animation ce soir (barna skal se en animasjonsfilm i kveld)

 

10 øvelser med future proche

1. Bøy verbet “aller” i futur proche tid for emnet “je”.

Klikk for å se svaret

Je vais

 

2. Skriv en setning ved hjelp av futur proche tid med verbet “manger” for emnet “tu”.

Klikk for å se svaret

Tu vas manger des frites ce soir

 

3. Bøy verbet “finir” i futur proche tid for emnet “nous”.

Klikk for å se svaret

Nous allons finir nos devoirs ce soir

 

4. Skriv en setning ved hjelp av futur proche tid med verbet “lire” for emnet “elle”.

Klikk for å se svaret

Elle va lire un livre intéressant demain

 

5. Bøy verbet “prendre” i futur proche tid for emnet “ils”.

Klikk for å se svaret

Ils vont prendre le train à midi

 

6. Skriv en setning ved hjelp av futur proche tid med verbet “écouter” for emnet “nous”.

Klikk for å se svaret

Nous allons écouter de la musique toute la soirée

 

7. Bøy verbet “venir” i futur proche tid for emnet “vous”.

Klikk for å se svaret

Vous allez venir me voir demain.

 

8. Skriv en setning ved hjelp av futur proche tid med verbet “regarder” for emnet “je”.

Klikk for å se svaret

Je vais regarder un film ce soir

 

9. Bøy verbet “parler” i futur proche tid for emnet “elle”.

Klikk for å se svaret

Elle va parler à son professeur demain matin

 

10. Skriv en setning ved hjelp av futur proche tid med verbet “boire” for emnet “ils”.

Klikk for å se svaret

Ils vont boire un verre de vin ce soir