"Finir" - Bøyning av det franske verbet

Blant de mange verbene på fransk skiller "finir" seg ut som et viktig verb som brukes hyppig i dagligdags samtale og skriving. Å forstå hvordan man bøyer "finir" riktig er et grunnleggende skritt mot å oppnå flyt i fransk. I denne artikkelen skal vi se nærmere på bøyningen av "finir" i ulike tider og stemninger, slik at du kan bruke det trygt i ulike sammenhenger.

 

Infinitivsformen: "Finir"

Før vi ser på bøyningen av "finir", la oss begynne med infinitivsformen. Infinitivsformen av et verb er grunnformen, og for "finir" er det ganske enkelt "finir". For å bøye dette verbet må du endre det i henhold til subjekt og tid, noe som vil gi det forskjellige endelser.

 

Bøyning i presens indikativ

1. Je finis - Jeg er ferdig
2. Tu finis - Du er ferdig
3. Il/Elle/On finit - He/She/One finishes - Han/Hun/On avslutter
4. Nous finissons - Vi avslutter
5. Vous finissez - Du avslutter
6. Ils/Elles finissent - De avslutter

Presens indikativ brukes for å beskrive handlinger som skjer i øyeblikket eller vanlige handlinger. Det er relativt enkelt å bøye "finir" i presens indikativ, med vanlige endelser lagt til roten av verbet.

 

Bøyning i fortid indikativ

1. J'ai fini - Jeg er ferdig
2. Tu as fini - Du er ferdig
3. Il/Elle/On a fini - Han/hun/den/den ene er ferdig
4. Nous avons fini - Vi er ferdige
5. Vous avez fini - Du er ferdig
6. Ils/Elles ont fini - De er ferdige

Indikativ brukes for å beskrive avsluttede handlinger i fortiden. For å bøye "finir" i preteritum indikativ bruker du den riktige formen av hjelpeverbet "avoir" (å ha) etterfulgt av partisipp "fini".

 

Bøyning i futurum indikativ

1. Je finirai - Jeg vil fullføre
2. Tu finiras - Du vil fullføre
3. Il/Elle/On finira - Han/hun/den/den vil fullføre
4. Nous finirons - Vi blir ferdige
5. Vous finirez - Du vil fullføre
6. Ils/Elles finiront - De vil fullføre

Futurum indikativ brukes for å snakke om handlinger som vil skje i fremtiden. For å bøye "finir" i futurum indikativ legger du til de riktige endelsene i infinitivsformen.

 

Bøyning i betinget form

1. Je finirais - Jeg ville fullføre
2. Tu finirais - Du vil fullføre
3. Il/Elle/On finirait - Han/Hun/On ville bli ferdig
4. Nous finirions - Vi vil avslutte
5. Vous finiriez - Du vil fullføre
6. Ils/Elles finiraient - De ville bli ferdige

Betingelsesformen brukes til å uttrykke hypotetiske situasjoner eller høflige forespørsler. For å bøye "finir" i kondisjonalis legger du til de riktige endelsene i infinitivsformen.

 

Bøyning i imperativ

1. (Tu) Finis! - (Du) Fullfør!
2. (Nous) Finissons ! - (La oss) fullføre!
3. (Vous) Finissez ! - (Du) Avslutt!

Imperativ brukes til å gi kommandoer eller komme med forslag. Imperativformene av "finir" er relativt enkle og brukes ofte i hverdagskommunikasjon.

 

10 eksempler på setninger med ordet "finir"

Her er 10 eksempelsetninger med ordet "finir" i ulike grammatiske tider:

  1. Je finis mon travail chaque jour. (Jeg avslutter arbeidet mitt hver dag.) - presens indikativ
  2. Tu as fini ton livre hier soir. (Du leste ferdig boken din i går kveld.) - Indikativ fortid
  3. Il finira ses devoirs demain matin. (Han gjør ferdig leksene sine i morgen tidlig.) - futurum indikativ
  4. Nous finissions le repas quand elle est arrivée. (Vi var i ferd med å avslutte måltidet da hun ankom.) - fortid imperfektum
  5. Vous finirez cette tâche avant midi. (Du vil være ferdig med denne oppgaven før klokken tolv.) - futurum indikativ
  6. Ils finiraient le projet s'ils avaient plus de temps. (De ville fullføre prosjektet hvis de hadde mer tid.) - Betinget
  7. Finissez votre dessert avant de partir. (Spis opp desserten din før du drar.) - Imperativ
  8. Elle avait fini de parler quand je suis entré. (Hun var ferdig med å snakke da jeg kom inn.) - Fortid perfektum
  9. Nous finirons nos études l'année prochaine. (Vi avslutter studiene våre neste år.) - futurum indikativ
  10. Si tu finis ton travail, tu pourras sortir. (Hvis du er ferdig med arbeidet ditt, kan du gå ut.) - Nåtidsbetingelse