"Setzen" - Bøying av det tyske verbet "Setzen".

Det tyske verbet “setzen” er et allsidig verb som kan brukes i ulike sammenhenger. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan verbet bøyes i ulike grammatiske tider.

 

Nåtid

I presens, “setzen” konjugater som følger:

ich setze (I set)
du setzt (du bestemmer)
er/sie/es setzt (han/hun/den setter)
wir setzen (vi setter)
ihr setzt (du bestemmer)
sie setzen (de setter)

 

Fortid (enkel fortid)

I enkel fortid, “setzen” konjugater som:

ich setzte (I set)
du setztest (du bestemmer)
er/sie/es setzte (han/hun/det satt)
wir setzten (vi setter)
ihr setztet (du bestemmer)
sie setzten (de setter)

 

Perfektum presens

Perfektum i presens av “setzen” dannes ved hjelp av hjelpeverbet “haben” (å ha) sammen med partisipp i fortid “gesetzt”:

ich habe gesetzt (Jeg har satt)
du hast gesetzt (du har angitt)
er/sie/es hat gesetzt (han/hun/den har satt)
wir haben gesetzt (vi har satt)
ihr habt gesetzt (du har angitt)
sie haben gesetzt (de har satt)

 

Perfektum i fortid

Perfektum, også kjent som pluperfektum, dannes på samme måte som presens perfektum, men med fortidsformen av hjelpeverbet “haben” og partisipp i fortid “gesetzt”:

ich hatte gesetzt (Jeg hadde satt)
du hattest gesetzt (du hadde satt)
er/sie/es hatte gesetzt (han/hun/den hadde satt)
wir hatten gesetzt (vi hadde satt)
ihr hattet gesetzt (du hadde satt)
sie hatten gesetzt (de hadde satt)

 

Fremtidig tid

Futurum av “setzen” dannes ved hjelp av hjelpeverbet “werden” (å bli) etterfulgt av infinitiv “setzen”:

ich werde setzen (I will set)
du wirst setzen (you will set)
er/sie/es wird setzen (he/she/it will set)
wir werden setzen (we will set)
ihr werdet setzen (you will set)
sie werden setzen (they will set)

 

Perfektum futurum

Perfektum futurum angir en handling som vil være fullført før et bestemt tidspunkt i fremtiden. Den dannes med den fremtidige formen av “haben” og partisipp i fortid “gesetzt”:

- ich werde gesetzt haben (jeg vil ha satt)
du wirst gesetzt haben (du vil ha satt)
er/sie/es wird gesetzt haben (han/hun/den vil ha satt)
wir werden gesetzt haben (vi vil ha sett)
ihr werdet gesetzt haben (du vil ha satt)
sie werden gesetzt haben (de vil ha satt seg)

 

Betinget (konjunktiv II)

I kondisjonalis eller konjunktiv II, “setzen” konjugater som følger:

ich setzte (Jeg ville satt)
du setztest (du ville satt)
er/sie/es setzte (han/hun/den ville satt)
wir setzten (vi ville satt)
ihr setztet (du ville satt)
sie setzten (de ville sette)