Konjugasjon av det tyske verbet "leben"

Det tyske verbet “leben” kan oversettes til "å leve" på engelsk. Å forstå bøyningen i ulike grammatiske tider er avgjørende for å mestre det tyske språket.

 

Nåtid

I presens, “leben” konjugater som følger:

ich lebe (Jeg lever)
du lebst (du lever)
er/sie/es lebt (han/hun/den lever)
wir leben (vi lever)
ihr lebt (dere (flertall) lever)
sie leben (de lever)

 

Fortid (enkel fortid)

I fortid, “leben” konjugater som:

ich lebte (Jeg overlevde)
du lebtest (du overlevde)
er/sie/es lebte (han/hun/den levde)
wir lebten (vi levde)
ihr lebtet (dere (flertall) levde)
sie lebten (de levde)

 

Perfektum

Perfektum på tysk dannes ved hjelp av hjelpeverbet “haben” (å ha) eller “sein” (å være) sammen med partisipp av hovedverbet. For eksempel “leben”, er partisipp i fortid “gelebt”. Bøyningen er som følger:

ich habe gelebt (Jeg har levd)
du hast gelebt (du har levd)
er/sie/es hat gelebt (han/hun/den har levd)
wir haben gelebt (vi har levd)
ihr habt gelebt (dere (flertall) har levd)
sie haben gelebt (de har levd)

 

Imperfektum (enkel fortid)

I imperfektum brukes bøyningen av “leben” ligner på enkel fortid:

ich lebte (Jeg overlevde)
du lebtest (du overlevde)
er/sie/es lebte (han/hun/den levde)
wir lebten (vi levde)
ihr lebtet (dere (flertall) levde)
sie lebten (de levde)

 

Fremtidig tid

Framtidsformen på tysk dannes ved hjelp av hjelpeverbet “werden” (å bli) sammen med infinitivsformen av hovedverbet. For eksempel “leben”, er bøyningen:

ich werde leben (Jeg vil leve)
du wirst leben (du vil leve)
er/sie/es wird leben (han/hun/den vil leve)
wir werden leben (vi vil leve)
ihr werdet leben (dere (flertall) vil leve)
sie werden leben (de vil leve)

 

Betinget tid

På tysk dannes betingelsesformen ved hjelp av hjelpeverbet “würde” (ville) sammen med infinitivsformen av hovedverbet. For eksempel “leben”...det er det:

ich würde leben (Jeg ville leve)
du würdest leben (du ville leve)
er/sie/es würde leben (han/hun/den ville leve)
wir würden leben (vi ville leve)
ihr würdet leben (dere (flertall) ville leve)
sie würden leben (de ville leve)