Konjugasjon av det franske verbet "Partir"

Det franske språket er kjent for sine intrikate verbbøyninger, og et av de mest brukte verbene er "partir", som betyr "å forlate" eller "å dra". I denne artikkelen skal vi se nærmere på bøyningen av verbet "partir" i ulike tider og stemninger, slik at du får en omfattende guide til hvordan du bruker dette viktige franske verbet.

 

Indikativ presens

Indikativ presens brukes for å beskrive handlinger som skjer i nåtid. Her er bøyningen av "partir" i presens:

- Je pars (jeg drar)
- Tu pars (Du drar)
- Il/elle/on part (Han/hun/den/den ene går)
- Nous partons (Vi drar)
- Vous partez (Du drar)
- Ils/elles partent (De drar)

 

Imperfektum indikativ

Imperfektum indikativ brukes til å beskrive pågående eller vanlige handlinger i fortiden. Slik bøyes "partir" i imperfektum:

- Je partais (jeg var på vei ut)
- Tu partais (Du dro)
- Il/elle/on partait (Han/hun/den/den ene dro)
- Nous partions (Vi dro)
- Vous partiez (Du var på vei ut)
- Ils/elles partaient (De var på vei ut)

 

Enkel futurum

Enkel futurum brukes til å uttrykke handlinger som vil skje i fremtiden. Her er bøyningen av "partir" i enkel futurum:

- Je partirai (Jeg drar)
- Tu partiras (Du vil dra)
- Il/elle/on partira (Han/hun/den/den ene vil dra)
- Nous partirons (Vi drar)
- Vous partirez (Du vil dra)
- Ils/elles partiront (De kommer til å dra)

 

Betinget stemning

Betingelsesformen brukes til å uttrykke handlinger som er avhengige av visse betingelser. Slik bøyes "partir" i betingelsesform:

- Je partirais (Jeg ville dra)
- Tu partirais (Du vil dra)
- Il/elle/on partirait (Han/hun/den/den ene ville dra)
- Nous partirions (Vi vil dra)
- Vous partiriez (Du vil dra)
- Ils/elles partiraient (De ville dra)

 

Konjunktiv

Konjunktiv brukes for å uttrykke usikkerhet, ønske eller nødvendighet. Her er bøyningen av "partir" i presens konjunktiv:

- Que je parte (At jeg drar)
- Que tu partes (At du drar)
- Qu'il/elle/on parte (at han/hun/man forlater)
- Que nous partions (At vi drar)
- Que vous partiez (At du drar)
- Qu'ils/elles partent (at de drar)

 

10 eksempler på setninger med ordet "partir"

Her er 10 eksempelsetninger med ordet "partir" i ulike grammatiske tider:

  1. Je vais partir en vacances demain. (Jeg kommer til å dra på ferie i morgen.) - Framtid
  2. Il partait lorsque je suis arrivé. (Han var på vei ut da jeg kom.) - Imperfektum
  3. Nous partirons tôt le matin. (Vi drar tidlig i morgen tidlig.) - Futurum
  4. Elle est partie sans dire au revoir. (Hun dro uten å si farvel.) - Partisipp preteritum
  5. Si j'étais prêt, je partirais maintenant. (Hvis jeg var klar, ville jeg dra nå.) - Betinget tid
  6. On ne sait pas quand il partira. (Vi vet ikke når han drar.) - Framtid
  7. Je suis content de partir en voyage. (Jeg er glad for å dra på en reise.) - nåtid
  8. Il aurait dû partir plus tôt. (Han burde ha dratt tidligere.) - Betinget tid
  9. Elles partiront avec nous demain. (De drar med oss i morgen.) - Framtid
  10. Avant de partir, n'oublie pas tes clés. (Før du drar, ikke glem nøklene dine.) - Infinitiv

 

Sammendrag

Å bøye verbet "partir" riktig er avgjørende for effektiv kommunikasjon på fransk. Ved å beherske verbets ulike former i forskjellige tider og stemninger kan du uttrykke et bredt spekter av handlinger og intensjoner på en presis måte. Enten du snakker om å dra på tur, forlate et sted eller uttrykke hypotetiske situasjoner, vil det å vite hvordan du bøyer "partir" være til stor hjelp på din franske språkreise.