Konjugasjon av det franske verbet "Entrer"

Det franske språket er kjent for sin kompleksitet, spesielt når det gjelder bøyning av verb. I denne artikkelen skal vi fokusere på ett spesifikt verb: "entrer", som betyr "å gå inn". Å bøye "entrer" riktig er avgjørende for alle som ønsker å kommunisere effektivt på fransk. La oss dykke ned i de forskjellige formene og tidene til dette verbet.

 

Nåtid (Présent)

I presens bøyes "entrer" på følgende måte:

- Je entre (jeg går inn)
- Tu entres (Du går inn)
- Il/elle/on entre (Han/hun/man går inn)
- Nous entrons (Vi går inn)
- Vous entrez (Du går inn)
- Ils/elles entrent (De går inn)

 

Fortid (Passé Composé)

For å uttrykke handlinger som har skjedd i fortiden, brukes passé composé med et hjelpeverb (être eller avoir) og partisipp av "entrer". Partisipp av "entrer" er "entré".

- J'ai entré (Jeg har gått inn)
- Tu as entré (Du kom inn)
- Il/elle/on a entré (Han/hun/én kom inn)
- Nous avons entré (Vi har gått inn)
- Vous avez entré (Du har gått inn)
- Ils/elles ont entré (De har gått inn)

 

Imperfektum (imperfektum)

Imperfektum brukes til å beskrive pågående eller vanlige handlinger i fortiden. Følg dette mønsteret for å bøye "entrer" i imperfektum:

- J'entrais (jeg var på vei inn)
- Tu entrais (Du var på vei inn)
- Il/elle/on entrait (Han/hun/den gikk inn)
- Nous entrions (Vi var på vei inn)
- Vous entriez (Du var på vei inn)
- Ils/elles entraient (De var på vei inn)

 

Framtid (Futur Simple)

Futurum brukes for å uttrykke handlinger som vil skje i fremtiden. Bøy "entrer" i futurum på følgende måte:

- J'entrerai (Jeg går inn)
- Tu entreras (Du kommer inn)
- Il/elle/on entrera (Han/hun/man vil gå inn)
- Nous entrerons (Vi går inn)
- Vous entrerez (Du kommer inn)
- Ils/elles entreront (De kommer til å gå inn)

 

Betinget stemning (Conditionnel)

Betingelsesformen brukes til å uttrykke handlinger som er avhengig av en betingelse. Følg dette mønsteret for å bøye "entrer" i betingelsesform:

- Je rentrerais (Jeg ville gå inn)
- Tu rentrerais (Du vil gå inn)
- Il/elle/on rentrerait (Han/hun/man ville komme inn)
- Nous rentrerions (Vi går inn)
- Vous rentreriez (Du vil gå inn)
- Ils/elles rentreraient (De ville komme inn)

 

10 eksempler på setninger med ordet "entrer"

Her er 10 eksempelsetninger med ordet "entrer" i ulike grammatiske tider:

  1. J'entre dans la maison. (Jeg går inn i huset.) - Nåtid
  2. Il est entré hier soir. (Han gikk inn i går kveld.) - Fortid (Passé Composé)
  3. Quand j'étais enfant, j'entrais toujours sans frapper. (Da jeg var barn, kom jeg alltid inn uten å banke på.) - Imperfektum (Imparfait)
  4. Demain, tu entreras dans la nouvelle école. (I morgen går du inn på den nye skolen.) - Futur Simple (fremtidsform)
  5. Si j'avais la clé, j'entrerais dans la pièce. (Hvis jeg hadde nøkkelen, ville jeg gått inn i rommet.) - Betinget form
  6. Il faut que nous entrions en contact avec lui. (Vi må ta kontakt med ham.) - Konjunktiv (Présent du Subjonctif)
  7. À quelle heure es-tu entré au bureau ce matin ? (Når kom du inn på kontoret i morges?) - Fortid (Passé Composé)
  8. Elles entreront dans le musée après le déjeuner. (De vil gå inn i museet etter lunsj.) - Futur Simple (futurum simple)
  9. Après avoir frappé à la porte, je suis entré. (Etter å ha banket på døren, gikk jeg inn.) - Fortid (Passé Composé)
  10. Si tu entrais dans la compétition, tu gagnerais peut-être. (Hvis du deltok i konkurransen, ville du kanskje vinne.) - Betinget form

Disse eksempelsetningene viser allsidigheten til verbet "entrer" i ulike grammatiske tider, slik at du kan bruke det effektivt i ulike sammenhenger.

 

Sammendrag

Å beherske bøyningen av det franske verbet "entrer" er et avgjørende skritt for å bli dyktig i språket. Enten du snakker om handlinger i fortiden, aktiviteter i nåtiden eller fremtidsplaner, vil det å forstå hvordan du bruker "entrer" i ulike tider og stemninger gjøre deg bedre i stand til å kommunisere effektivt på fransk. Fortsett å øve, så kan du snart gå inn i samtaler med selvtillit!