Bøyning av det franske verbet "Devoir"

Det franske språket er kjent for sine intrikate verbbøyninger, og et av de viktigste og mest brukte verbene er "devoir". På engelsk kan "devoir" oversettes til "må", "må" eller "bør". Det er et viktig verb for å uttrykke forpliktelser, nødvendigheter eller moralske plikter på fransk. For å kommunisere effektivt på fransk er det avgjørende å beherske bøyningen av "devoir". I denne artikkelen vil vi se nærmere på de ulike formene og tempusene av "devoir" for å hjelpe deg med å bruke det trygt i samtaler og skrift.

 

Grunnleggende bøyning av "Devoir"

"Devoir" er et uregelmessig verb, noe som betyr at det ikke følger de vanlige bøyningsmønstrene for de fleste verb på fransk. Her er den grunnleggende bøyningen av "devoir" i presens for subjektspronomen:

- Je dois (jeg må)
- Tu dois (Du må, uformell entall)
- Il/elle/on doit (Han/hun/man må)
- Nous devons (Vi må)
- Vous devez (Du må, formell entall/flertall)
- Ils/elles doivent (De må)

Som du kan se, endrer "devoir" stammen for noen subjektspronomen, noe som gjør det uregelmessig. Endringene er som følger:

- Je dois i stedet for "je dev"
- Tu dois i stedet for "tu dev"
- Il/elle/on doit i stedet for "il/elle/on dev".

 

Bøyning i andre tider

I tillegg til presens kan "devoir" bøyes i flere andre tider for å formidle ulike betydninger og nyanser. Her er bøyningen av "devoir" i noen av de mest brukte tempusformene:

 

1. Fremtidsform:

- Je devrai (jeg må)
- Tu devras (Du må)
- Il/elle/on devra (Han/hun/den/den ene må)
- Nous devrons (Vi må)
- Vous devrez (Du må)
- Ils/elles devront (De blir nødt til det)

 

2. Fortid (Passé Composé):

- J'ai dû (jeg måtte)
- Tu as dû (Du måtte)
- Il/elle/on a dû (Han/hun/man har måttet)
- Nous avons dû (Vi måtte)
- Vous avez dû (Du måtte)
- Ils/elles ont dû (De var nødt til det)

 

3. Betinget stemning:

- Je devrais (jeg må)
- Tu devrais (Du må)
- Il/elle/on devrait (Han/hun/man må)
- Nous devrions (Vi er nødt til det)
- Vous devriez (Du må)
- Ils/elles devraient (De ville være nødt til det)

 

4. Imperativ (for å gi kommandoer):

- Tu dois (Du må, uformell entall)
- Nous devons (Vi må)
- Vous devez (Du må, formell entall/flertall)

 

Bruk av "Devoir" i setninger

Nå som du har et godt grep om hvordan du bøyer "devoir" i ulike tider, la oss se på noen eksempler på hvordan det kan brukes i setninger:

 1. Je dois étudier pour l'examen demain. (Jeg må lese til eksamen i morgen.)
 2. Elle devra prendre un avion pour Paris. (Hun må ta et fly til Paris.)
 3. Nous avions dû annuler notre voyage à cause de la tempête. (Vi måtte avlyse reisen på grunn av uværet.)
 4. Tu devrais manger plus de légumes pour rester en bonne santé. (Du bør spise mer grønnsaker for å holde deg frisk).
 5. Dépêchez-vous! Vous devez attraper ce train. (Skynd deg! Du må rekke det toget.)
 6. Je dois étudier ce soir. (Jeg må studere i kveld.) - Nåtid
 7. Tu devais venir à la fête. (Du skulle egentlig komme på festen.) - Imperfektum
 8. Il devra terminer son travail demain. (Han må avslutte sitt arbeid i morgen.) - Framtid
 9. Nous devrions visiter ce musée. (Vi bør besøke dette museet.) - Betinget stemning
 10. Vous avez dû oublier vos clés à la maison. (Du må ha glemt nøklene dine hjemme.) - Partisipp preteritum
 11. Ils devaient partir tôt ce matin. (De måtte dra tidlig i morges.) - Imperfektum
 12. Elle devrait prendre un parapluie. (Hun bør ta med seg en paraply.) - Betinget stemning
 13. Nous devrons attendre quelques minutes (Vi må vente noen minutter.) - Framtid
 14. Vous devez respecter les règles. (Du må respektere reglene.) - nåtid
 15. Ils auraient dû appeler plus tôt. (De burde ha ringt tidligere.) - Betinget form

Disse setningene illustrerer allsidigheten til verbet "devoir" på tvers av ulike tider og stemninger i det franske språket.

 

Sammendrag

Det franske verbet "devoir" er et allsidig og viktig verb som brukes til å uttrykke forpliktelser, ansvar og krav. Å beherske bøyningen i ulike tider og stemninger er avgjørende for effektiv kommunikasjon på fransk. Med øvelse og en solid forståelse av verbets former vil du kunne bruke "devoir" med selvtillit i samtaler og skrift, og dermed tilføre dybde og presisjon til dine uttrykk for plikt og nødvendighet på fransk.