Konjugasjon av det franske verbet "Choisir"

Franske verb kan være ganske vanskelige å bøye på grunn av deres forskjellige tider og former. Et slikt verb som kan by på utfordringer er "choisir", som betyr "å velge" på engelsk. I denne artikkelen vil vi se nærmere på bøyningen av "choisir" i forskjellige tider og stemninger, og gi deg en omfattende guide til hvordan du bruker dette verbet riktig.

 

Nåtid (Présent)

I presens bøyes "choisir" på følgende måte:

- Je choisis (Jeg velger)
- Tu choisis (Du velger)
- Il/elle/on choisit (Han/hun/man velger)
- Nous choisissons (Vi velger)
- Vous choisissez (Du velger)
- Ils/elles choisissent (De velger)

 

Fortidsformer (Passé Composé og Imparfait)

 

Passé Composé

Passé composé brukes for å uttrykke handlinger som er utført i fortiden. For å bøye "choisir" i passé composé må du bruke hjelpeverbet "avoir" eller "être" (avhengig av konteksten) og partisipp "choisi".

- J'ai choisi (Jeg har valgt)
- Tu as choisi (Du valgte)
- Il/elle/on a choisi (Han/hun/man valgte)
- Nous avons choisi (Vi valgte)
- Vous avez choisi (Du har valgt)
- Ils/elles ont choisi (De har valgt)

 

Imparfait

Imperfektum brukes til å beskrive pågående handlinger eller vanlige handlinger i fortiden. For å bøye "choisir" i imperfektum må du legge til bestemte endelser i verbstammen.

- Je choisissais (jeg pleide å velge)
- Tu choisissais (Du pleide å velge)
- Il/elle/on choisissait (Han/hun/man pleide å velge)
- Nous choisissions (Vi pleide å velge)
- Vous choisissiez (Du pleide å velge)
- Ils/elles choisissaient (De pleide å velge)

 

Framtid (Futur Simple)

For å uttrykke fremtidige handlinger kan du bruke futurum. For å bøye "choisir" i futurum, legg til følgende endelser i verbstammen:

- Je choisirai (Jeg velger)
- Tu choisiras (Du velger)
- Il/elle/on choisira (Han/hun/den/den ene vil velge)
- Nous choisirons (Vi velger)
- Vous choisirez (Du velger)
- Ils/elles choisiront (De vil velge)

 

Betinget stemmeleie (Conditionnel Présent)

Betingelsesformen brukes til å uttrykke hypotetiske eller høflige forespørsler. For å bøye "choisir" i betinget modus, legger du til følgende endelser i verbstammen:

- Je choisirais (jeg ville valgt)
- Tu choisirais (Du ville valgt)
- Il/elle/on choisirait (Han/hun/man ville velge)
- Nous choisirions (Vi ville velge)
- Vous choisiriez (Du ville velge)
- Ils/elles choisiraient (De ville velge)

 

10 eksempler på setninger med ordet "choisir"

Her er 10 eksempelsetninger med ordet "choisir" i ulike grammatiske tider:

  1. Je choisis un livre à lire. (Jeg velger en bok å lese.) - Nåtid
  2. Tu as choisi le restaurant hier soir. (Du valgte restauranten i går kveld.) - Passé Composé
  3. Il choisissait toujours le même plat. (Han pleide å velge den samme retten hver gang.) - Imparfait
  4. Nous choisirons un film à regarder ce soir. (Vi skal velge en film å se i kveld.) - futurum
  5. Vous choisiriez un cadeau pour votre ami. (Du ville velge en gave til vennen din.) - Betinget modus
  6. Elle choisit la musique pour la fête. (Hun velger musikken til festen.) - Nåtid
  7. Ils ont choisi leurs sièges dans l'avion. (De valgte setene sine på flyet.) - Passé Composé
  8. Nous choisissions toujours ce parc pour nos pique-niques. (Vi pleide alltid å velge denne parken for piknikene våre.) - Imparfait
  9. Il choisira une nouvelle voiture l'année prochaine. (Han kommer til å velge en ny bil neste år.) - futurum
  10. Vous choisiriez de partir tôt si vous le pouviez. (Du ville velge å dra tidlig hvis du kunne.) - Betinget form

 

Sammendrag

Å bøye verbet "choisir" på fransk kan være litt komplisert, men med litt øvelse kan du mestre det. Enten du snakker om valg i nåtid, fortid, fremtid eller hypotetiske situasjoner, er det viktig å vite hvordan du bruker "choisir" riktig for å kommunisere effektivt på fransk. Bruk denne guiden som et oppslagsverk som hjelper deg med å navigere i de ulike tider og stemninger av dette allsidige verbet.