Bøyning av det franske verbet "repasser"

Repasser er et allsidig fransk verb som ofte brukes i hverdagssamtaler. Det tilhører verbgruppen -er og følger et regelmessig bøyningsmønster, noe som gjør det relativt enkelt å lære seg. I denne artikkelen vil vi se nærmere på hvordan du bøyer verbet "repasser" i ulike tider og stemninger for å hjelpe deg med å bruke det effektivt på din franske språkreise.

 

Indikativ presens

I presens indikativ bøyes "repasser" på følgende måte:

- Je repasse (jeg stryker)
- Tu repasses (Du stryker)
- Il/elle/on repasse (Han/hun/man stryker)
- Nous repassons (Vi stryker)
- Vous repassez (Du stryker)
- Ils/elles repassent (De stryker)

 

Imperfektum indikativ

For å uttrykke handlinger eller vaner i fortiden kan du bruke imperfektum indikativ:

- Je repassais (jeg pleide å stryke)
- Tu repassais (Du pleide å stryke)
- Il/elle/on repassait (Han/hun/man pleide å stryke)
- Nous repassions (Vi pleide å stryke)
- Vous repassiez (Du pleide å stryke)
- Ils/elles repassaient (De pleide å stryke)

 

Fremtidig indikativ

For handlinger som vil skje i fremtiden, kan du bruke futurum indikativ:

- Je repasserai (Jeg vil stryke)
- Tu repasseras (Du vil stryke)
- Il/elle/on repassera (Han/hun/man vil stryke)
- Nous repasserons (Vi vil stryke)
- Vous repasserez (Du vil stryke)
- Ils/elles repasseront (De vil stryke)

 

Betinget

For å uttrykke en hypotetisk eller høflig forespørsel brukes betingelsesform:

- Je repasserais (jeg ville stryke)
- Tu repasserais (Du ville stryke)
- Il/elle/on repasserait (Han/hun/man ville stryke)
- Nous repasserions (Vi ville stryke)
- Vous repasseriez (Du vil stryke)
- Ils/elles repasseraient (De ville stryke)

 

Konjunktiv

Konjunktiv brukes i ulike situasjoner, for eksempel for å uttrykke tvil, ønske eller usikkerhet:

- Que je repasse (At jeg stryker)
- Que tu repasses (At du stryker)
- Qu'il/elle/on repasse (at han/hun/man stryker)
- Que nous repassions (At vi stryker)
- Que vous repassiez (At du stryker)
- Qu'ils/elles repassent (at de stryker)

 

Imperativ

Når du gir kommandoer eller kommer med anmodninger, brukes imperativformen:

- Repasse (jern) - (Tu form)
- Repassons (La oss stryke) - (Nous form)
- Repassez (jern) - (Vous form)

 

10 eksempler på setninger med ordet "repasser"

Her er 10 eksempelsetninger med ordet "repasser" i ulike grammatiske tider:

  1. Je repasse la chemise. (Jeg stryker skjorten) - presens indikativ
  2. Tu as déjà repassé ce pantalon. (Du har allerede strøket disse buksene) - presens perfektum
  3. Il repassera demain matin. (Han stryker i morgen tidlig) - futurum indikativ
  4. Elle préférerait ne pas repasser. (Hun foretrekker å ikke stryke) - Betinget
  5. Nous repassions toujours le linge ensemble. (Vi pleide å stryke tøyet sammen) - Imperfektum indikativ
  6. Vous devriez repasser cette robe. (Du bør stryke denne kjolen) - Betinget
  7. Ils souhaitent que je repasse leurs chemises. (De ønsker at jeg skal stryke skjortene deres) - Konjunktiv
  8. Repasse ce pantalon tout de suite ! (Stryk disse buksene med en gang!) - Imperativ
  9. Après avoir repassé la jupe, elle l'a rangée. (Etter å ha strøket skjørtet, la hun det bort) - Participium presens
  10. Quand j'aurai fini de repasser, je sortirai. (Når jeg er ferdig med å stryke, går jeg ut) - futurum perfektum

Disse setningene demonstrerer den allsidige bruken av verbet "repasser" i forskjellige grammatiske tider, slik at du kan uttrykke ulike handlinger og intensjoner knyttet til stryking på fransk.

 

Sammendrag

Å bøye det franske verbet "repasser" er viktig for å mestre hverdagslige oppgaver knyttet til klespleie. Ved å forstå hvordan verbet bøyes i ulike tider og stemninger, kan du effektivt kommunisere dine intensjoner og handlinger i forbindelse med stryking. Øvelse og eksponering for virkelige situasjoner vil hjelpe deg med å bli tryggere på å bruke "repasser" og andre franske verb nøyaktig. Husk disse bøyningsmønstrene, og dine franskkunnskaper vil fortsette å bli bedre.