Konjugering av det franske verbet "Mourir"

Mourir, som betyr "å dø" på fransk, er et viktig verb som ofte brukes i hverdagssamtaler og litteratur. Det tilhører den tredje gruppen av franske verb, som er kjent som uregelmessige verb på grunn av sine uforutsigbare bøyningsmønstre. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan man bøyer "mourir" i ulike tider og stemninger.

 

Indikativ presens

Indikativ presens brukes for å beskrive handlinger eller tilstander som skjer i nåtid. Slik bøyes "mourir" i presens indikativ:

- Je meurs (jeg dør)
- Tu meurs (Du dør)
- Il/elle/on meurt (Han/hun/den/den ene dør)
- Nous mourons (Vi dør)
- Vous mourez (Du dør)
- Ils/elles meurent (De dør)

 

Fortid indikativ

Fortidens indikativ brukes til å snakke om handlinger som skjedde i fortiden. Slik bøyes "mourir" i fortidens indikativ:

- Je suis mort(e) (Jeg er død)
- Tu es mort(e) (Du er død)
- Il/elle/on est mort(e) (Han/hun/én er død)
- Nous sommes morts(es) (Vi er døde)
- Vous êtes mort(e)s (Du er død)
- Ils/elles sont morts(es) (De er døde) (De døde)

 

Fremtidig indikativ

For å uttrykke fremtidige handlinger eller hendelser kan du bruke futurum indikativ. Det er relativt enkelt å bøye "mourir" i futurum:

- Je mourrai (Jeg vil dø)
- Tu mourras (Du vil dø)
- Il/elle/on mourra (Han/hun/den/den ene vil dø)
- Nous mourrons (Vi vil dø)
- Vous mourrez (Du vil dø)
- Ils/elles mourront (De kommer til å dø)

 

Betinget

Betingelsesformen brukes til å uttrykke hypotetiske handlinger eller hendelser. For å bøye "mourir" i betinget modus, bruk følgende former:

- Je mourrais (jeg ville dø)
- Tu mourrais (Du ville dø)
- Il/elle/on mourrait (Han/hun/man ville dø)
- Nous mourrions (Vi vil dø)
- Vous mourriez (Du vil dø)
- Ils/elles mourraient (De ville dø)

 

Konjunktiv

Konjunktiv brukes ofte i bisetninger for å uttrykke tvil, ønsker, følelser og andre subjektive ideer. Her er konjunktivformene av "mourir":

- Que je meure (At jeg dør)
- Que tu meures (At du dør)
- Qu'il/elle/on meure (at han/hun/én dør)
- Que nous mourions (At vi dør)
- Que vous mouriez (At du dør)
- Qu'ils/elles meurent (at de dør)

 

Imperativ

Imperativ brukes for å gi kommandoer eller komme med anmodninger. Imperativformene av "mourir" er:

- Meurs (Die) - Uformell entallsform
- Mourons (La oss dø) - første person flertall
- Mourez (Die) - Formell entall og flertall

 

10 eksempler på setninger med ordet "mourir"

Her er 10 eksempelsetninger med ordet "mourir" i ulike grammatiske tider:

  1. Je meurs d'impatience de te voir. (Jeg dør av utålmodighet etter å se deg.) - presens indikativ
  2. Il est mort il y a dix ans. (Han døde for ti år siden.) - fortid indikativ
  3. Nous mourrons tous un jour. (Vi kommer alle til å dø en dag.) - futurum indikativ
  4. Si j'étais malade, je mourrais de faim. (Hvis jeg var syk, ville jeg sulte i hjel.) - Betinget
  5. Je crains qu'il ne meure avant l'arrivée des secours. (Jeg frykter at han dør før hjelpen kommer.) - Konjunktiv
  6. Mourons ensemble pour une cause noble. (La oss dø sammen for en edel sak.) - Imperativ
  7. Elle a peur de mourir seule. (Hun er redd for å dø alene.) - presens indikativ
  8. Après sa longue maladie, il est enfin mort en paix. (Etter sin lange sykdom døde han til slutt i fred.) - fortid indikativ
  9. Si tu continues à fumer, tu mourras prématurément. (Hvis du fortsetter å røyke, vil du dø for tidlig.) - futurum indikativ
  10. Il faut que nous trouvions un moyen de ne pas mourir de froid. (Vi må finne en måte å ikke fryse i hjel på.) - Konjunktiv

 

Sammendrag

Å bøye det franske verbet "mourir" kan være litt vanskelig, spesielt for nybegynnere, på grunn av det uregelmessige bøyningsmønsteret. Men med litt øvelse og kjennskap til de ulike tempusene og stemningene kan du trygt bruke dette viktige verbet i franske samtaler og tekster. Husk at å mestre verbbøyninger er et grunnleggende skritt for å bli dyktig i det franske språket.