Bøyning av det franske verbet "Envoyer"

Det franske språket er kjent for sin rike verbbøyning, og et verb som eksemplifiserer denne kompleksiteten er "envoyer". I denne artikkelen skal vi se nærmere på bøyningen av dette allsidige verbet og utforske dets ulike former i forskjellige tider og stemninger.

 

Nåtid

I presens bøyes "envoyer" på følgende måte:

- Je envoie (jeg sender)
- Tu envoies (Du sender)
- Il/elle/on envoie (han/hun/man sender)
- Nous envoyons (Vi sender)
- Vous envoyez (Du sender)
- Ils/elles envoient (De sender)

 

Fortid

 

Passé Composé

For å danne passé composé trenger du hjelpeverbet "avoir" og partisipp "envoyé". Bøyningen er som følger:

- J'ai envoyé (jeg har sendt)
- Tu as envoyé (Du har sendt)
- Il/elle/on a envoyé (Han/hun/man har sendt)
- Nous avons envoyé (Vi har sendt)
- Vous avez envoyé (Du har sendt)
- Ils/elles ont envoyé (De har sendt)

 

Imparfait

I imperfektum følger "envoyer" disse bøyningene:

- J'envoyais (jeg pleide å sende)
- Tu envoyais (Du pleide å sende)
- Il/elle/on envoyait (Han/hun/man pleide å sende)
- Nous envoyions (Vi pleide å sende)
- Vous envoyiez (Du pleide å sende)
- Ils/elles envoyaient (De pleide å sende)

 

Fremtidig tid

For å uttrykke handlinger i fremtiden bøyer du "envoyer" på følgende måte:

- J'enverrai (jeg vil sende)
- Tu enverras (Du vil sende)
- Il/elle/on enverra (Han/hun/man vil sende)
- Nous enverrons (Vi sender)
- Vous enverrez (Du vil sende)
- Ils/elles enverront (De vil sende)

 

Betinget stemning

Betingelsesformen brukes til å uttrykke hypotetiske situasjoner eller høflige forespørsler. Konjuger "envoyer" i kondisjonalis på følgende måte:

- J'enverrais (jeg vil sende)
- Tu enverrais (Du vil sende)
- Il/elle/on enverrait (Han/hun/man ville sende)
- Nous enverrions (Vi vil sende)
- Vous enverriez (Du vil sende)
- Ils/elles enverraient (de ville sende)

 

Konjunktiv

Konjunktiv brukes til usikre eller subjektive handlinger. Slik bøyes "envoyer" i konjunktiv:

- Que j'envoie (som jeg sender)
- Que tu envoies (som du sender)
- Qu'il/elle/on envoie (som han/hun/man sender)
- Que nous envoyions (som vi sender)
- Que vous envoyiez (som du sender)
- Qu'ils/elles envoient (som de sender)

 

Imperativ

Imperativ brukes til å gi kommandoer eller komme med forespørsler. Imperativbøyningen av "envoyer" er:

- Envoie (Send) - uformell entall
- Envoyons (La oss sende) - uformelt flertall
- Envoyez (Send) - formell entall og flertall

 

10 eksempler på setninger med ordet "envoyer"

Her er 10 eksempelsetninger med ordet "envoyer" i ulike grammatiske tider:

  1. J'envoie une lettre à mon ami. (Jeg sender et brev til vennen min.) - Nåtid
  2. Tu enverras un cadeau pour son anniversaire. (Du vil sende en gave til bursdagen hans.) - Framtid
  3. Il a envoyé un message hier soir. (Han sendte en melding i går kveld.) - Passé Composé
  4. Nous envoyions des invitations quand il est arrivé. (Vi sendte invitasjoner da han ankom.) - Imparfait
  5. Elle enverrait des fleurs si elle pouvait. (Hun ville sende blomster hvis hun kunne.) - Betinget form
  6. Que vous envoyiez une réponse soit rapide. (At du sender et svar raskt.) - Konjunktiv
  7. Envoyez cette lettre dès que possible. (Send dette brevet så snart som mulig.) - Imperativ form
  8. Quand j'enverrais le colis, je te préviendrai. (Når jeg sender pakken, skal jeg gi deg beskjed.) - Framtid
  9. Elles ont envoyé des cartes postales de leurs vacances. (De sendte postkort fra ferien sin.) - Passé Composé
  10. Nous enverrions des invitations si nous avions ton adresse. (Vi ville sende invitasjoner hvis vi hadde adressen din.) - Betinget form

Disse setningene demonstrerer allsidigheten til verbet "envoyer" på tvers av ulike grammatiske tider og stemninger i det franske språket.

 

Sammendrag

Å bøye det franske verbet "envoyer" kan være litt utfordrende på grunn av uregelmessigheter, men å beherske de ulike formene i forskjellige tider og stemninger er avgjørende for effektiv kommunikasjon på fransk. Enten du skal sende en melding, et brev eller bare uttrykke en handling som involverer sending, er det å kunne bøye "envoyer" riktig en verdifull ferdighet i det franske språket.