Konjugering av det franske verbet "Entendre"

Det franske språket kan skilte med et rikt og mangfoldig verbbøyningssystem, og et verb som eksemplifiserer denne kompleksiteten er "entendre". I denne artikkelen skal vi se nærmere på bøyningen av verbet "entendre" i ulike tider og stemninger, slik at du får en omfattende guide til hvordan du kan bruke dette verbet effektivt i dine franske samtaler.

 

Nåtid (Présent)

I presens bøyes "entendre" på følgende måte:

- Je entends (jeg hører)
- Tu entends (Du hører)
- Il/Elle/On entend (Han/Hun/On hører)
- Nous entendons (Vi hører)
- Vous entendez (Du hører)
- Ils/Elles entendent (De hører)

 

Fortidsformer (Passé Composé og Imparfait)

 

Passé Composé

Passé composé brukes til å beskrive handlinger eller hendelser som er avsluttet i fortiden. For å bøye "entendre" i passé composé må du bruke hjelpeverbet "avoir" og partisipp "entendu".

- J'ai entendu (jeg har hørt)
- Tu as entendu (Du har hørt)
- Il/Elle/On a entendu (Han/Hun/On har hørt)
- Nous avons entendu (Vi har hørt)
- Vous avez entendu (Du har hørt)
- Ils/Elles ont entendu (De har hørt)

 

Imparfait

Imparfait brukes til å beskrive pågående eller vanlige handlinger i fortiden. For å bøye "entendre" i imparfait må du bruke stammen "entend-" og legge til følgende endelser:

- J'entendais (jeg pleide å høre)
- Tu entendais (Du pleide å høre)
- Il/Elle/On entendait (Han/Hun/On pleide å høre)
- Nous entendions (Vi pleide å høre)
- Vous entendiez (Du pleide å høre)
- Ils/Elles entendaient (De pleide å høre)

 

Framtid (Futur Simple)

I futurum bøyes "entendre" på følgende måte:

- J'entendrai (jeg vil høre)
- Tu entendras (Du vil høre)
- Il/Elle/On entendra (Han/Hun/On vil høre)
- Nous entendrons (Vi vil høre)
- Vous entendrez (Du vil høre)
- Ils/Elles entendront (De vil høre)

 

Betinget stemmeleie (Conditionnel Présent)

Betingelsesformen brukes til å uttrykke handlinger som er avhengig av en betingelse. For å bøye "entendre" i betinget modus, må du bruke følgende endelser:

- Je comprendrais (jeg ville høre)
- Tu comprendrais (Du vil høre)
- Il/Elle/On comprendrait (Han/Hun/On ville høre)
- Nous comprendrions (Vi vil høre)
- Vous comprendriez (Du vil høre)
- Ils/Elles comprendraient (De ville høre)

 

10 eksempler på setninger med ordet "entendre"

Her er 10 eksempler på setninger med ordet "entendre" i ulike grammatiske tider:

  1. Je l'entends chanter. (Jeg hører ham synge.) - Nåtid
  2. Tu entendras la musique plus tard. (Du kommer til å høre musikken senere.) - futurum
  3. Il n'entendait pas bien à cause du bruit. (Han hørte ikke godt på grunn av støyen.) - Imparfait
  4. Nous avons entendu un cri dans la nuit. (Vi har hørt et skrik i natten.) - Passé Composé
  5. Vous entendiez les oiseaux ce matin. (Dere hørte fuglene i morges.) - Imparfait
  6. Ils entendraient la nouvelle demain. (De ville høre nyheten i morgen.) - Betinget modus
  7. Elle a entendu son nom prononcé. (Hun hørte at navnet hennes ble uttalt.) - Passé Composé
  8. On entend souvent des rires dans ce parc. (Man hører ofte latter i denne parken.) - Nåtid
  9. Nous entendrons le résultat bientôt. (Vi får høre resultatet snart.) - futurum
  10. Il aurait entendu le message s'il avait répondu. (Han ville ha hørt beskjeden hvis han hadde svart.) - Betinget form

 

Sammendrag

Å bøye det franske verbet "entendre" kan virke utfordrende på grunn av dets mange tider og stemninger, men med litt øvelse kan du bli flink til å bruke det riktig i ulike sammenhenger. Å forstå hvordan du bruker "entendre" i nåtid, fortid og fremtid, samt i betinget modus, vil forbedre din evne til å kommunisere effektivt på fransk. Så fortsett å øve og lytte, så vil du oppdage at "entendre" blir et verdifullt verktøy i ditt franske språkrepertoar.