Konjugering av det franske verbet "Arriver"

Det franske språket er kjent for sine komplekse verbbøyninger, og et av de vanligste verbene som elevene støter på er "arriver", som betyr "å ankomme" eller "å skje". I denne artikkelen skal vi se nærmere på bøyningen av verbet "arriver" i ulike tider og stemninger, slik at du forstår hvordan du bruker det riktig i ulike sammenhenger.

 

Indikativ presens

Presens indikativ brukes til å beskrive handlinger som skjer i nåtid. Slik bøyes "arriver" i presens:

- Je arrive (jeg ankommer)
- Tu arrives (Du ankommer)
- Il/Elle/On arrive (Han/Hun/Noen ankommer)
- Nous arrivons (Vi ankommer)
- Vous arrivez (Du ankommer)
- Ils/Elles arrivent (De ankommer)

 

Fortid indikativ

Indikativ fortid brukes for å snakke om handlinger som allerede har skjedd. For å bøye "arriver" i preteritum må du bruke hjelpeverbet "être" (å være) og partisipp "arrivé".

- Je suis arrivé(e) (Jeg har ankommet)
- Tu es arrivé(e) (Du har ankommet)
- Il/Elle/On est arrivé(e) (Han/hun/den/den ene har ankommet)
- Nous sommes arrivé(e)s (Vi har ankommet)
- Vous êtes arrivé(e)(s) (Du har ankommet)
- Ils/Elles sont arrivé(e)s (De har ankommet)

 

Fremtidig indikativ

Futurum indikativ brukes til å beskrive handlinger som vil skje i fremtiden. For å bøye "arriver" i futurum må du legge til de riktige endelsene i infinitivsformen av verbet:

- J'arriverai (Jeg kommer)
- Tu arriveras (Du kommer)
- Il/Elle/On arrivera (Han/hun/den/den ene kommer)
- Nous arriverons (Vi kommer)
- Vous arriverez (Du vil ankomme)
- Ils/Elles arriveront (De kommer til å ankomme)

 

Betinget

Betingelsesformen brukes til å uttrykke hypotetiske situasjoner eller handlinger som avhenger av visse betingelser. For å bøye "arriver" i betingelsesform bruker du den samme stammen som i futurum og legger til de riktige endelsene:

- Je arriverais (Jeg ville ankomme)
- Tu arriverais (Du ville ankomme)
- Il/Elle/On arriverait (Han/Hun/On ville ankomme)
- Nous arriverions (Vi kommer)
- Vous arriveriez (Du vil ankomme)
- Ils/Elles arriveraient (De ville komme)

 

Imperativ

Imperativ brukes til å gi kommandoer eller komme med forespørsler. Slik bøyer du "arriver" i imperativ:

- Arrive (Arrive!) - for tu
- Arrivons (La oss ankomme!) - for nous
- Arrivez (Ankomst!) - for vous

 

10 eksempelsetninger med ordet "ankommer"

Her er 10 eksempelsetninger med ordet "arriver" i ulike grammatiske tider:

  1. Il arrive à l'aéroport. (Han ankommer flyplassen.) - presens indikativ
  2. Elle est arrivée hier soir. (Hun ankom i går kveld.) - fortid indikativ
  3. Nous arriverons à Paris demain. (Vi kommer til Paris i morgen.) - futurum indikativ
  4. Si tu venais plus tôt, j'arriverais à temps. (Hvis du kom tidligere, ville jeg komme i tide.) - Betinget
  5. Arrivez ici immédiatement ! (Møt opp her umiddelbart!) - Imperativ
  6. Quand il arrivera, nous partirons. (Når han kommer, drar vi.) - futurum indikativ
  7. Il a déjà réussi à arriver en haut de la montagne. (Han har allerede rukket å komme til toppen av fjellet.) - presens perfektum
  8. Si elle était partie plus tôt, elle n'aurait pas manqué son vol. (Hvis hun hadde dratt tidligere, ville hun ikke ha gått glipp av flyet sitt.) - Past Conditional (betinget fortid)
  9. On doit arriver à une décision rapidement. (Vi må komme til en avgjørelse raskt.) - Infinitiv
  10. Je n'arriverai jamais à comprendre ce problème. (Jeg vil aldri klare å forstå dette problemet.) - futurum indikativ

Disse eksempelsetningene demonstrerer bruken av verbet "arriver" i ulike grammatiske tider og viser verbets allsidighet i det franske språket.

 

Sammendrag

Det kan være utfordrende å bøye det franske verbet "arriver", ettersom det involverer ulike tider og stemninger. Men med øvelse og en solid forståelse av bøyningsmønstrene kan du trygt bruke dette verbet i ulike sammenhenger. Husk å ta hensyn til subjektspronomen og de riktige endelsene for hver tid eller stemning for å sikre nøyaktig kommunikasjon på fransk. Fortsett å øve, så blir du etter hvert mer komfortabel med bøyningen av "arriver" og andre franske verb.