Verbin "rentendre" konjugointi ranskaksi

"Rentendre" on harvinainen ranskankielinen verbi, joka ei välttämättä ole tuttu monille kielen oppijoille. Sen harvinaisuudesta huolimatta tämän verbin konjugoinnin ymmärtäminen on tärkeää niille, jotka haluavat kommunikoida tehokkaasti ranskaksi. Tässä artikkelissa tarkastelemme "Rentendre" -verbin taivutusta eri aikamuodoissa ja tunnelmissa.

 

Infinitiivimuoto: "Rentendre"

Verbin "Rentendre" infinitiivimuoto toimii perusmuotona, eikä siihen tehdä muutoksia. Se pysyy muodossa "Rentendre" subjektista tai kontekstista riippumatta.

 

indikatiivin preesens

Nykyisen indikatiivin aikamuodossa "Rentendre" taivutetaan seuraavasti:

- Je rentends (Kuulen taas)
- Tu rentends (Kuulet taas)
- Il/elle/on rentend (Hän kuulee taas)
- Nous rentendons (Me kuulemme jälleen)
- Vous rentendez (Kuulet taas)
- Ils/elles rentendent (He kuulevat jälleen)

 

Indikatiivin imperfekti

imperfektin indikatiivissa ilmaistaan toimia, jotka ovat tapahtuneet toistuvasti tai pidemmän ajanjakson aikana menneisyydessä. "Rentendren" taivutus tässä aikamuodossa on seuraava:

- Je rentendais (kuulin taas)
- Tu rentendais (Sinulla oli tapana kuulla uudelleen)
- Il/elle/on rentendait (Hänellä on tapana kuulla uudelleen)
- Nous rentendions (Kuulimme taas)
- Vous rentendiez (Sinulla oli tapana kuulla uudelleen)
- Ils/elles rentendaient (Heillä oli tapana kuulla uudelleen)

 

Yksinkertainen tulevaisuus

Jos haluat ilmaista tulevaisuudessa tapahtuvia toimia, voit käyttää yksinkertaista tulevaisuusaikamuotoa. Tässä on, miten "Rentendre" taivutetaan tässä aikamuodossa:

- Je rentendrai (Minä kuulen taas)
- Tu rentendras (Sinä kuulet taas)
- Il/elle/on rentendra (Hän kuulee taas)
- Nous rentendrons (Me kuulemme jälleen)
- Vous rentendrez (Kuulet taas)
- Ils/elles rentendront (He kuulevat jälleen)

 

Ehdollinen

Ehdollista mielialaa käytetään ilmaisemaan toimia, jotka ovat riippuvaisia ehdosta. "Rentendren" konjugaatio konditionaalissa on seuraava:

- Je rentendrais (kuulisin uudelleen)
- Tu rentendrais (Kuulisit taas)
- Il/elle/on rentendrait (Hän kuuntelisi uudelleen)
- Nous rentendrions (Me kuulisimme uudelleen)
- Vous rentendriez (Kuulisit uudelleen)
- Ils/elles rentendraient (He kuulisivat uudelleen)

 

10 esimerkkilausetta sanalla "Rentendre"

Tässä on 10 esimerkkilausetta, joissa on sana "Rentendre" eri kieliopillisissa aikamuodoissa:

  1. Je rentends la musique. (Kuulen musiikkia.) - indikatiivin preesens
  2. Tu as rentendu cette chanson avant. (Olet kuullut tämän laulun aiemmin.) - Past Indicative
  3. Il/elle/on rentend toujours bien malgré le bruit. (Hän kuulee aina hyvin melusta huolimatta.) - indikatiivin preesens
  4. Nous aurons rentendu cette nouvelle bientôt. (Kuulemme tämän uutisen pian.) - Tulevaisuuden perfekti
  5. Vous rentendez les oiseaux chanter le matin. (Kuulet lintujen laulavan aamulla.) - indikatiivin preesens.
  6. Ils/elles rentendraient mieux si elles écoutaient attentivement. (He kuulisivat paremmin, jos he kuuntelisivat tarkkaan.) - Ehdollinen.
  7. Elle rentendait la mélodie dans ses rêves. (Hänellä oli tapana kuulla melodia unissaan.) - Imperfekti Indikatiivi.
  8. Nous rentendrons les résultats demain. (Kuulemme tulokset huomenna.) - Tulevaisuuden indikatiivi
  9. Les enfants ont rentendu le conte avec fascination. (Lapset kuuntelivat tarinaa ihastuneina.) - Past Indicative
  10. Je rentendrais volontiers cette chanson une autre fois. (Kuuntelisin tämän laulun mielelläni uudelleen.) - Ehdollinen.

Nämä esimerkit osoittavat, miten "Rentendre" voidaan käyttää eri kieliopillisissa aikamuodoissa välittämään eri merkityksiä ja konteksteja ranskaksi.

 

Yhteenveto

Verbin "Rentendre" taivutuksen ymmärtäminen on tärkeää niille, jotka haluavat käyttää sitä eri yhteyksissä ja aikamuodoissa. Vaikka tätä verbiä ei ehkä tavata yhtä usein kuin yleisempiä verbejä, sen taivutuksen hallitseminen on tärkeä osa ranskan kielen osaamista. Harjoittelemalla ja soveltamalla näitä konjugaatioita erilaisissa lauseissa ja tilanteissa oppijat voivat käyttää "Rentendre" -verbiä itsevarmasti keskusteluissa ja kirjallisessa viestinnässä.