Verbin "Donner" konjugointi ranskaksi

Ranskan kieli tunnetaan monimutkaisista verbikonjugaatioistaan, ja yksi tärkeimmistä verbeistä, joihin törmäät jokapäiväisessä keskustelussa, on "donner", joka tarkoittaa "antaa". Ranskan kielen verbien konjugointi tarkoittaa verbin muodon muuttamista vastaamaan lauseen subjektia, aikamuotoa ja mielialaa. Tässä artikkelissa tarkastelemme, miten verbi "donner" konjugoidaan eri aikamuodoissa ja tunnelmissa.

 

Nykyinen aikamuoto (Présent)

Nykyisessä aikamuodossa "donner" taivutetaan seuraavasti:

- Je donne (Minä annan)
- Tu donnes (Sinä annat, epävirallinen yksikkö)
- Il/elle/on donne (Hän antaa)
- Nous donnons (Me annamme)
- Vous donnez (Sinä annat, muodollinen yksikössä tai monikossa)
- Ils/elles donnent (He antavat)

 

Mennyt aika (Passé Composé)

Ranskan kielen mennyt aika muodostetaan usein käyttämällä passé composé -muotoa, joka vaatii apuverbin (yleensä "avoir" tai "être") ja pääverbin menneen partitiivin. Kun kyseessä on "donner", apuverbinä käytetään "avoir". "Donner"-verbin menneen ajan partisiippi on "donné". Näin se konjugoidaan:

- J'ai donné (Minä annoin)
- Tu as donné (Sinä annoit, epävirallinen yksikkö)
- Il/elle/on a donné (Hän antoi)
- Nous avons donné (Me annoimme)
- Vous avez donné (Sinä annoit, muodollinen yksikössä tai monikossa)
- Ils/elles ont donné (He antoivat)

 

Tulevaisuuden aikamuoto (Futur Simple)

Jos haluat konjugoida "donner" tulevassa aikamuodossa, lisää seuraavat päätteet infinitiivin muotoon:

- Je donnerai (Minä annan)
- Tu donneras (Sinä annat, epävirallinen yksikkö)
- Il/elle/on donnera (Hän antaa)
- Nous donnerons (Me annamme)
- Vous donnerez (Sinä annat, muodollinen yksikössä tai monikossa)
- Ils/elles donneront (He antavat)

 

Ehdollinen tunnelma (Conditionnel Présent)

Ehdollista mielialaa käytetään ilmaisemaan toimia, jotka ovat riippuvaisia ehdosta. Jos haluat konjugoida "donner" konditionaalisessa tunnelmassa, käytä seuraavia päätteitä:

- Je donnerais (antaisin)
- Tu donnerais (Antaisit, epävirallinen yksikkö)
- Il/elle/on donnerait (Hän antaisi)
- Nous donnerions (Me annamme)
- Vous donneriez (antaisit, muodollinen yksikössä tai monikossa)
- Ils/elles donneraient (He antaisivat)

 

Imperatiivin tunnelma (Impératif)

Imperatiivia käytetään käskyjen ja pyyntöjen esittämiseen. Tässä ovat "donner":n imperatiivimuodot:

- Donne (Anna, epävirallinen yksikössä)
- Donnons (Annetaan)
- Donnez (Anna, muodollinen yksikössä tai monikossa)

 

10 esimerkkilausetta sanalla "donner"

Tässä on 10 esimerkkilausetta, joissa on sana "donner" eri kieliopillisissa aikamuodoissa:

  1. Je donne un cadeau à mon ami. (Annan lahjan ystävälleni.) - preesens
  2. Tu as donné une réponse intéressante. (Annoit mielenkiintoisen vastauksen.) - Mennyt aika (Passé Composé) - Past Tense (Passé Composé)
  3. Il donnera une présentation demain. (Hän pitää esityksen huomenna.) - Tulevaisuuden aikamuoto (Futur Simple) - Future Tense (Futur Simple)
  4. Nous donnerions notre avis si on nous le demandait. (Antaisimme mielipiteemme, jos kysyttäisiin.) - Ehdollinen tunnelma (Conditionnel Présent) - Conditionnel Présent)
  5. Donne-moi un coup de main, s'il te plaît. (Auta minua, ole kiltti.) - Imperatiivin moodi
  6. Elle a donnéé son livre à la bibliothèque. (Hän antoi kirjansa kirjastoon.) - Past Tense (Passé Composé) - Mennyt aika (Passé Composé)
  7. Vous donnerez une conférence importante. (Pidät tärkeän luennon.) - Tulevaisuuden aikamuoto (Futur Simple) - Future Tense (Futur Simple)
  8. On donne souvent des conseils utiles. (Annetaan usein hyödyllisiä neuvoja.) - preesens
  9. Les enfants donnent des fleurs à leur mère. (Lapset antavat kukkia äidilleen.) - preesens
  10. Donnez-moi l'opportunité de m'expliquer. (Anna minulle tilaisuus selittää itseni.) - Imperatiivinen tunnelma.

Nämä lauseet osoittavat verbin "donner" monipuolisen käytön eri aikamuodoissa ja tunnelmissa, mikä mahdollistaa monenlaisia ilmaisuja ranskan kielessä.

 

Yhteenveto

Verbin "donner" konjugointi ranskaksi edellyttää sen muotojen hallintaa eri aikamuodoissa ja tunnelmissa. Olipa kyse käskyjen antamisesta, nykyhetkestä, menneisyydestä tai tulevaisuudesta, on tärkeää, että osaat konjugoida "donner"-verbin oikein, jotta voit kommunikoida ranskaksi tehokkaasti. Harjoittelu ja näiden konjugaatioiden tunteminen auttaa sinua käyttämään tätä monipuolista verbiä sujuvammin jokapäiväisessä keskustelussa.