Saksan sanaluokat: Substantiivit, verbit, adjektiivit, adverbit ja prepositiot.

Saksan kielen eri sanaluokkien ymmärtäminen on välttämätöntä lauseiden rakenteen ja merkityksen ymmärtämiseksi. Tässä artikkelissa tarkastelemme viittä keskeistä sanaluokkaa: Substantiivit, verbit, adjektiivit, adverbit ja prepositiot.

Substantiivit

Saksan kielessä substantiivit ovat ihmisten, paikkojen, asioiden tai abstraktien käsitteiden nimiä. Niitä voivat edeltää määräiset artikkelit (“der,” “die,” “das”) tai epämääräiset artikkelit (“ein,” “eine”).

Esimerkkejä saksankielisistä substantiiveista:

 • Haus (talo)
 • Hund (koira)
 • Freiheit (vapaus)

Verbit

Verbit ovat toimintasanoja, jotka osoittavat, mitä lauseen subjekti tekee. Ne taivutetaan vastaamaan subjektin persoonaa ja numeroa.

Esimerkkejä saksankielisistä verbeistä:

 • gehen (mennä)
 • essen (syödä)
 • schlafen (nukkumaan)

Adjektiivit

Saksan kielessä adjektiivit kuvaavat tai muokkaavat substantiiveja. Ne ovat samaa mieltä kuvaamansa substantiivin sukupuolen, luvun ja sijamuodon kanssa.

Esimerkkejä saksankielisistä adjektiiveista:

 • groß (iso)
 • schön (kaunista)
 • schnell (nopeasti)

Adverbit

Saksan kielessä adverbit muokkaavat verbejä, adjektiiveja tai muita adverbejä. Ne antavat tietoa toiminnan tai ominaisuuden tavasta, paikasta, ajasta, asteesta tai esiintymistiheydestä.

Esimerkkejä saksankielisistä adverbeistä:

 • schnell (nopeasti)
 • hier (täällä)
 • oft (usein)

Prepositiot

Saksan kielessä prepositiot luovat suhteita lauseen eri elementtien välille, kuten substantiivin ja verbin tai kahden substantiivin välille.

Esimerkkejä saksankielisistä prepositioista:

 • in (in, into)
 • auf (päälle, päälle)
 • neben (vieressä, vieressä)