Ranskan verbin "Entendre" konjugointi

Ranskan kielessä on rikas ja monipuolinen verbien taivutusjärjestelmä, ja yksi verbi, joka on esimerkki tästä monimutkaisuudesta, on "entendre". Tässä artikkelissa tarkastelemme verbin "entendre" taivutusta eri aikamuodoissa ja tunnelmissa ja annamme sinulle kattavan oppaan, jonka avulla voit käyttää tätä verbiä tehokkaasti ranskalaisissa keskusteluissasi.

 

Nykyinen aikamuoto (Présent)

Nykyisessä aikamuodossa "entendre" konjugoituu seuraavasti:

- Je entends (Kuulen)
- Tu entends (Sinä kuulet)
- Il/Elle/On entend (Hän kuulee)
- Nous entendons (Me kuulemme)
- Vous entendez (Sinä kuulet)
- Ils/Elles entendent (He kuulevat)

 

Menneet aikamuodot (Passé Composé ja Imparfait)

 

Passé Composé

Passé composéa käytetään kuvaamaan menneisyydessä suoritettuja toimia tai tapahtumia. Jos haluat konjugoida "entendre" passé composé -muodossa, sinun on käytettävä apuverbiä "avoir" ja menneen ajan partitiivia "entendu".

- J'ai entendu (Kuulin)
- Tu as entendu (Sinä kuulit)
- Il/Elle/On a entendu (Hän kuuli)
- Nous avons entendu (Me kuulimme)
- Vous avez entendu (Sinä kuulit)
- Ils/Elles ont entendu (He kuulivat)

 

Imparfait

Imparfaitia käytetään kuvaamaan menneisyydessä tapahtuneita tai tavanomaisia toimia. Jos haluat konjugoida "entendre" imparfaitissa, sinun on käytettävä kantasanaa "entend-" ja lisättävä seuraavat päätteet:

- J'entendais (minulla oli tapana kuulla)
- Tu entendais (Sinulla oli tapana kuulla)
- Il/Elle/On entendait (Hänellä on tapana kuulla)
- Nous entendions (Meillä oli tapana kuulla)
- Vous entendiez (Sinulla oli tapana kuulla)
- Ils/Elles entendaient (Heillä oli tapana kuulla)

 

Tulevaisuuden aikamuoto (Futur Simple)

Tulevaisuuden aikamuodossa "entendre" konjugoituu seuraavasti:

- J'entendrai (Minä kuulen)
- Tu entendras (Sinä kuulet)
- Il/Elle/On entendra (Hän kuulee)
- Nous entendrons (Me kuulemme)
- Vous entendrez (Sinä kuulet)
- Ils/Elles entendront (He kuulevat)

 

Ehdollinen tunnelma (Conditionnel Présent)

Ehdollista mielialaa käytetään ilmaisemaan toimia, jotka ovat riippuvaisia ehdosta. Jos haluat konjugoida "entendre" konditionaalisessa tunnelmassa, sinun on käytettävä seuraavia päätteitä:

- Je comprendrais (kuulisin)
- Tu comprendrais (Sinä kuulisit)
- Il/Elle/On comprendrait (Hän kuulee)
- Nous comprendrions (Me kuulisimme)
- Vous comprendriez (Sinä kuulisit)
- Ils/Elles comprendraient (He kuulisivat)

 

10 esimerkkilausetta sanalla "entendre"

Tässä on 10 esimerkkilausetta, joissa on sana "entendre" eri kieliopillisissa aikamuodoissa:

  1. Je l'entends chanter. (Kuulen hänen laulavan.) - preesens
  2. Tu entendras la musique plus tard. (Kuulet musiikin myöhemmin.) - Future Tense
  3. Se ei ollut kovin mukava, koska ääni ei kuulunut. (Hän ei kuullut hyvin melun takia.) - Imparfait.
  4. Nous avons entendu un cri dans la nuit. (Kuulimme huudon yöllä.) - Passé Composé
  5. Vous entendiez les oiseaux ce matin. (Kuulit linnut tänä aamuna.) - Imparfait
  6. Ils entendraient la nouvelle demain. (He kuulisivat uutiset huomenna.) - Ehdollinen tunnelma
  7. Elle a entendu son nom prononcé. (Hän kuuli nimensä lausuttavan.) - Passé Composé
  8. Tässä puistossa kuulee usein riemua. (Tässä puistossa kuulee usein naurua.) - preesens
  9. Nous entendrons le résultat bientôt. (Kuulemme tuloksen pian.) - Tuleva aikamuoto
  10. Il aurait entendu le message s'il avait répondu. (Hän olisi kuullut viestin, jos hän olisi vastannut.) - Ehdollinen tunnelma.

 

Yhteenveto

Ranskan verbin "entendre" konjugointi voi tuntua haastavalta sen monien aikamuotojen ja mielialojen vuoksi, mutta harjoittelemalla voit oppia käyttämään sitä oikein eri yhteyksissä. Jos ymmärrät, miten "entendre"-verbiä käytetään preesensissä, menneessä ja tulevassa ajassa sekä konditionaalissa, se parantaa huomattavasti kykyäsi kommunikoida tehokkaasti ranskaksi. Jatka siis harjoittelua ja kuuntelemista, niin huomaat, että "entendre" on arvokas väline ranskan kielen repertuaarissasi.