"Choisir" - Taivutus ranskankielisestä verbistä

Ranskalaiset verbit voivat olla melko hankalia konjugoitavia niiden eri aikamuotojen ja muotojen vuoksi. Yksi tällainen verbi, joka voi olla haasteellinen, on "choisir", joka tarkoittaa englanniksi "to choose". Tässä artikkelissa tarkastelemme "choisir"-verbin taivutusta eri aikamuodoissa ja tunnelmissa ja annamme sinulle kattavan oppaan tämän verbin oikeasta käytöstä.

 

Indikatiivi preesens (Présent)

Nykyisessä aikamuodossa "choisir" taivutetaan seuraavasti:

- Je choisis (Minä valitsen)
- Tu choisis (Sinä valitset)
- Il/elle/on choisit (Hän valitsee)
- Nous choisissons (Me valitsemme)
- Vous choisissez (Sinä valitset)
- Ils/elles choisissent (He valitsevat)

 

Indikatiivi perfekti ja Indikatiivi imperfekti (Passé Composé ja Imparfait)

 

Passé Composé

Passé composé -verbiä käytetään ilmaisemaan menneisyydessä suoritettuja toimia. Jos haluat konjugoida "choisir" passé composé -muodossa, sinun on käytettävä apuverbiä "avoir" tai "être" (asiayhteydestä riippuen) ja menneen ajan partitiivia "choisi".

- J'ai choisi (Minä valitsin)
- Tu as choisi (Sinä valitsit)
- Il/elle/on a choisi (Hän valitsi)
- Nous avons choisi (Me valitsimme)
- Vous avez choisi (Sinä valitsit)
- Ils/elles ont choisi (He valitsivat)

 

Imparfait

Imperfektimuotoa käytetään kuvaamaan meneillään olevia toimia tai menneisyydessä tapahtuneita tavanomaisia toimia. Jotta voit konjugoida "choisir" imperfektissä, sinun on lisättävä verbin kantaan tietyt päätteet.

- Je choisissais (minulla oli tapana valita)
- Tu choisissais (Sinulla oli tapana valita)
- Il/elle/on choisissait (Hän/he/one käytti valita)
- Nous choisissions (Meillä oli tapana valita)
- Vous choisissiez (Sinä valitsit)
- Ils/elles choisissaient (He valitsivat)

 

Futuuri (Futur Simple)

Tulevaisuuden toimintojen ilmaisemiseen voit käyttää tulevaa aikamuotoa. Jos haluat konjugoida "choisir" tulevassa aikamuodossa, lisää verbin kantaan seuraavat päätteet:

- Je choisirai (Minä valitsen)
- Tu choisiras (Sinä valitset)
- Il/elle/on choisira (Hän valitsee)
- Nous choisirons (Me valitsemme)
- Vous choisirez (Sinä valitset)
- Ils/elles choisiront (He valitsevat)

 

Konditionaali (Conditionnel Présent)

Ehdollista mielialaa käytetään ilmaisemaan hypoteettisia tai kohteliaita pyyntöjä. Jos haluat konjugoida "choisir" ehdollisella mielialalla, lisää seuraavat päätteet verbin kantaan:

- Je choisirais (valitsisin)
- Tu choisirais (Sinä valitsisit)
- Il/elle/on choisirait (Hän valitsisi)
- Nous choisirions (Me valitsisimme)
- Vous choisiriez (Sinä valitsisit)
- Ils/elles choisiraient (He valitsisivat)

 

10 esimerkkilausetta sanalla "choisir"

Tässä on 10 esimerkkilausetta, joissa on sana "choisir" eri kieliopillisissa aikamuodoissa:

  1. Je choisis un livre à lire. (Valitsen kirjan luettavaksi.) - Nykyhetki
  2. Tu as choisi le restaurant hier soir. (Valitsit ravintolan eilen illalla.) - Passé Composé
  3. Hän valitsi aina saman lautasen. (Hänellä oli tapana valita sama lautanen joka kerta.) - Imparfait
  4. Nous choisirons un film à regarder ce soir. (Valitsemme elokuvan katsottavaksi tänä iltana.) - Future Tense
  5. Vous choisiriez un cadeau pour votre ami. (Sinä valitsisit lahjan ystävällesi.) - Ehdollinen tunnelma.
  6. Elle choisit la musique pour la fête. (Hän valitsee musiikin juhlia varten.) - preesens.
  7. He valitsivat paikkansa lentokoneessa. (He valitsivat paikkansa lentokoneessa.) - Passé Composé
  8. Nous choisissions toujours ce parc pour nos pique-niques. (Valitsimme aina tämän puiston piknikillemme.) - Imparfait
  9. Il choisira une nouvelle voiture l'année prochaine. (Hän valitsee uuden auton ensi vuonna.) - Future Tense
  10. Vous choisiriez de partir tôt si vous le pouviez. (Lähtisit aikaisin, jos voisit.) - Ehdollinen tunnelma.