"Pouvoir" - Taivutus ranskankielisestä verbistä

"pouvoir" on monipuolinen verbi, joka tarkoittaa englanniksi "to be able to" tai "can". Kyky konjugoida "pouvoir" oikein on elintärkeää ilmaista erilaisia kykyjä, valmiuksia ja mahdollisuuksia jokapäiväisessä viestinnässä. Tässä artikkelissa tutkimme ranskankielisen verbin "pouvoir" taivutusta eri aikamuodoissa ja tunnelmissa, jotta voit käyttää sitä itsevarmasti keskusteluissasi.

 

Verbin "pouvoir" perusliitännäisyys

Verbi "pouvoir" on epäsäännöllinen verbi, mikä tarkoittaa, että sen taivutus ei noudata säännöllistä kaavaa, joka on tavattu useimmissa ranskan verbeissä. Sen epäsäännöllisyyden ymmärtäminen on kuitenkin avain sen tehokkaaseen käyttöön. Tässä on "pouvoir" -verbin perusyhtymä preesensissä indikatiivissa:

1. Je peux - Minä voin
2. Tu peux - You can (epävirallinen)
3. Il/elle/on peut - Hän/he/one voi.
4. Nous pouvons - Me voimme
5. Vous pouvez - Voit (muodollinen tai monikko).
6. Ils/elles peuvent - He voivat.

Kuten huomaat, "pouvoir" -verbin taivutus preesensissä on suhteellisen suoraviivaista, ja eri subjektien päätteet vaihtelevat vain hieman.

 

Konjugaatio muissa aikamuodoissa

1. Imparfait (Indikatiivi imperfekti)

Tätä aikamuotoa käytetään kuvaamaan meneillään olevia tai toistuvia toimia menneisyydessä. "Pouvoir" imperfektin taivutus on seuraava:

- Je pouvais - voisin/voisin tehdä
- Tu pouvais - Sinä voisit/ pystyisit (epävirallinen)
- Il/elle/on pouvait - Hän/he/one voisi/voi tehdä
- Nous pouvions - Me voisimme/ pystyimme tekemään
- Vous pouviez - Sinä voisit/voisit (muodollinen tai monikko)
- Ils/elles pouvaient - He pystyivät/voivat tehdä

 

2. Passé Composé (Indikatiivi perfekti)

Tätä aikamuotoa käytetään kuvaamaan menneisyydessä tapahtuneita ja päättyneitä toimia. Se muodostetaan käyttämällä apuverbiä "avoir" (olla) ja sanan "pouvoir" mennyttä partitiivia, joka on "pu". Tässä on konjugaatio:

- J'ai pu - Minä pystyin/olen pystynyt tekemään
- Tu as pu - Sinä olisit voinut/olisit pystynyt (epävirallinen)
- Il/elle/on a pu - Hän/he/one voisi/on voinut/on voinut
- Nous avons pu - Olisimme voineet/pystyneet tekemään sen
- Vous avez pu - Voisit/olisit pystynyt (muodollinen tai monikko).
- Ils/elles ont pu - He voisivat/olisivat voineet tehdä

 

3. Futur Simple (Indikatiivi futuuri)

Tätä aikamuotoa käytetään ilmaisemaan toimia, jotka tapahtuvat tulevaisuudessa. Tulevaisuuden aikamuodon taivutus sanalle "pouvoir" on:

- Je pourrai - Pystyn kyllä tekemään
- Tu pourras - Sinä pystyt (epävirallinen)
- Il/elle/on pourra - Hän pystyy tekemään seuraavaa
- Nous pourrons - Me pystymme
- Vous pourrez - Pystyt (muodollinen tai monikko)
- Ils/elles pourront - He pystyvät siihen, että

 

Konjunktiivi

Konjunktiivia käytetään ilmaisemaan epävarmuutta, epäilystä tai subjektiivisia tunteita. "Pouvoir" konjugaatio konjunktiivissa on seuraava:

- Que je puisse - Että voin/voisin/voi
- Que tu puisses - Että voit/voidaan (epävirallinen)
- Qu'il/elle/on puisse - Että hän/he/one voi/on puisse - Että hän/one voi/on puisse
- Que nous puissions - Että me voimme/voimme
- Que vous puissiez - Että voitte/voivat (muodollinen tai monikko)
- Qu'ils/elles puissent - Että he voivat/voivat tehdä niin

Konjunktiivia käytetään usein monimutkaisissa lauserakenteissa, ja se on välttämätön epäilyksen tai hypoteettisten tilanteiden ilmaisemiseen.

 

10 esimerkkilausetta sanalla "Pouvoir"

Tässä on 10 esimerkkilausetta, joissa on sana "Pouvoir" eri kieliopillisissa aikamuodoissa:

  1. Je peux parler français. (Osaan puhua ranskaa.) - Nykyinen
  2. Il pourrait venir demain. (Hän voi tulla huomenna.) - Ehdollinen.
  3. Elle a pu terminer son travail. (Hän sai työnsä valmiiksi.) - Past
  4. Nous pourrons aider plus tard. (Voimme auttaa myöhemmin.) - Tulevaisuus
  5. Vous pourriez essayer cette nouvelle recette. (Voisit kokeilla tätä uutta reseptiä.) - Konditionaali
  6. He voivat nakertaa très bien. (He osaavat uida hyvin.) - Läsnäolo
  7. J'ai pu résoudre ce problème difficile. (Pystyin ratkaisemaan tämän vaikean ongelman.) - Past
  8. Elle pourrait partir si elle le souhaite. (Hän voi lähteä, jos hän haluaa.) - Ehdollinen.
  9. Nous pouvions jouer dehors quand nous étions jeunes. (Saimme leikkiä ulkona, kun olimme nuoria.) - Imperfekti.
  10. Vous pourrez trouver ce livre à la bibliothèque. (Löydät tämän kirjan kirjastosta.) - Future